KADENCJA 2014 -2018
SESJE RADY GMINY

Pobierz Zawiadomienie o I Sesji Rady Gminy w dniu 28.11.2014 roku;
Pobierz Zawiadomienie o II Sesji Rady Gminy w dniu 15.12.2014 roku;
Pobierz Zawiadomienie o III Sesji Rady Gminy w dniu 30.12.2014 roku;
Pobierz Zawiadomienie o IV Sesji Rady Gminy w dniu 11.02.2015 roku;
Pobierz Zawiadomienie o V Sesji Rady Gminy w dniu 26.02.2015 roku;
Pobierz Zawiadomienie o VI Sesji Rady Gminy w dniu 25.03.2015 roku;
Pobierz Zawiadomienie o VII Sesji Rady Gminy w dniu 08.04.2015 roku;
Pobierz Zawiadomienie o IX Sesji Rady Gminy w dniu 22.06.2015 roku;
Pobierz Zawiadomienie o X Sesji Rady Gminy w dniu 26.08.2015 roku;
Pobierz Zawiadomienie o XI Sesji Rady Gminy w dniu 18.09.2015 roku;
Pobierz Zawiadomienie o XII Sesji Rady Gminy w dniu 14.10.2015 roku;
Pobierz Zawiadomienie o XIII Sesji Rady Gminy w dniu 28.10.2015 roku;
Pobierz Zawiadomienie o XIV Sesji Rady Gminy w dniu 30.10.2015 roku;
Pobierz Zawiadomienie o XV Sesji Rady Gminy w dniu 18.11.2015 roku;
Pobierz Zawiadomienie o XVI Sesji Rady Gminy w dniu 02.12.2015 roku;
Pobierz Zawiadomienie o XVII Sesji Rady Gminy w dniu 30.12.2015 roku;
Pobierz Zawiadomienie o XVIII Sesji Rady Gminy w dniu 03.02.2016 roku;
Pobierz Zawiadomienie o XIX Sesji Rady Gminy w dniu 29.02.2016 roku;
Pobierz Zawiadomienie o XX Sesji Rady Gminy w dniu 23.03.2016 roku;
Pobierz Zawiadomienie o XXI Sesji Rady Gminy w dniu 27.04.2016 roku;
Pobierz Zawiadomienie o XXII Sesji Rady Gminy w dniu 08.06.2016 roku;
Pobierz Zawiadomienie o XXIII Sesji Rady Gminy w dniu 29.06.2016 roku;
Pobierz Zawiadomienie o XXIV Sesji Rady Gminy w dniu 03.08.2016 roku; (Nadzwyczajna)
Pobierz Zawiadomienie o XXV Sesji Rady Gminy w dniu 31.08.2016 roku;
Pobierz Zawiadomienie o XXVI Sesji Rady Gminy w dniu 12.09.2016 roku; (Nadzwyczajna)
Pobierz Zawiadomienie o XXVII Sesji Rady Gminy w dniu 30.09.2016 roku
Pobierz Zawiadomienie o XXVIII Sesji Rady Gminy w dniu 5.10.2016.roku (Nadzwyczajna)
Pobierz Zawiadomienie o XXIX Sesji Rady Gminy w dniu 19.10.2016 roku (Nadzwyczajna)
Pobierz Zawiadomienie o XXX Sesji Rady Gminy w dniu 26.10.2016 roku
Pobierz Zawiadomienie o XXXI Sesji Rady Gminy w dniu 30.11.2016 roku (Nadzwyczajna)
Pobierz Zawiadomienie o XXXII Sesji Rady Gminy w dniu 7.12.2016 roku
Pobierz Zawiadomienie o XXXIII Sesji Rady Gminy w dniu 28.12.2016 roku;
Pobierz Zawiadomienie o XXXIV Sesji Rady Gminy w dniu 25.01.2017 roku;
Pobierz Zawiadomienie o XXXV Sesji Rady Gminy w dniu 23.03.2017 roku;
Pobierz Zawiadomienie o XXXVI Sesji Rady Gminy w dniu 07.06.2017 roku;
Pobierz Zawiadomienie o XXXVII Sesji Rady Gminy w dniu 22.06.2017 roku;
Pobierz Zawiadomienie o XXXVIII Sesji Rady Gminy w dniu 31.08.2017 roku;
Pobierz Zawiadomienie o XXXIX Sesji Rady Gminy w dniu 29.09.2017 roku;
Pobierz Zawiadomienie o XXL Sesji Rady Gminy w dniu 09.10.2017 roku (Nadzwyczajna)
Pobierz Zawiadomienie o XLI Sesji Rady Gminy w dniu 8.11.2017 roku;
Pobierz Zawiadomienie o XLII Sesji Rady Gminy w dniu 27.11.2017 roku;
Pobierz Zawiadomienie o XLIII Sesji Rady Gminy w dniu 11.12.2017 r. (Nadzwyczajna)
Pobierz Zawiadomienie o XLIV Sesji Rady Gminy w dniu 28.12.2017 roku;
Pobierz Zawiadomienie o XLV Sesji Rady Gminy w dniu 7 lutego 2018 roku;
Pobierz Zawiadomienie o XLVI Sesji Rady Gminy w dniu 28 marca 2018 roku;
Pobierz Zawiadomienie o XLVII Sesji Rady Gminy w dniu 20 kwietnia 2018 roku; (Nadzwyczajna)
Pobierz Zawiadomienie o XLVIII Sesji Rady Gminy w dniu 23 kwietnia 2018 roku (Nadzwyczajna)
Pobierz Zawiadomienie o XLIX Sesji Rady Gminy w dniu 28 maja 2018 roku;
Pobierz Zawiadomienie o L Sesji Rady Gminy w dniu 27 czerwca 2018 roku;
Pobierz Zawiadomienie o LI Sesji Rady Gminy w dniu 23 lipca 2018 roku;
Pobierz Zawiadomienie o LII Sesji Rady Gminy w dniu 30 sierpnia 2018 roku;
Pobierz Zawiadomienie o LIII Sesji Rady Gminy w dniu 28 września 2018 roku;
Pobierz Zawiadomienie o LIV Sesji Rady Gminy w dniu 30 października 2018 roku;

   POSIEDZENIA KOMISJI RADY GMINY 2014-2018

Pobierz Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 23.12.2014 roku;
Pobierz Zawiadomienie o posiedzeniu komisji oświaty i porządku publicznego w dniu 9.01.2015 r.;
Pobierz Zawiadomienie o posiedzeniu komisji rewizyjnej w dniu 13.01.2015 r.;
Pobierz Zawiadomienie o posiedzeniu komisji oświaty i porządku publicznego w dniu 21.01.2015 r.;
Pobierz Zawiadomienie o wspólnym  posiedzeniu komisji w dniu 02.02.2015 r.;
Pobierz Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 11.02.2015 r.;
Pobierz Zawiadomienie o posiedzeniu komisji oświaty i porządku publicznego w dniu 11.03.2015 r.;
Pobierz Zawiadomienie o posiedzeniu połączonych komisji w dniu 18.03.2015 r.;
Pobierz Zawiadomienie o posiedzeniu komisji rewizyjnej w dniu 25.03.2015 r.;
Pobierz Zawiadomienie o posiedzeniu komisji oświaty i porządku publicznego w dniu 25.03.2015 r.;
Pobierz Zawiadomienie o posiedzenie komisji rewizyjnej w dniu 29.04.2015 r.;
Pobierz Zawiadomienie o posiedzeniu komisji rolnictwa w dniu 29.04.2015 r.;
Pobierz Zawiadomienie o posiedzeniu połączonych komisji w dniu 29.04.2015 r.;
Pobierz Zawiadomienie o posiedzeniu połączonych komisji w dniu 11.05.2015 r.;
Pobierz Zawiadomienie o posiedzeniu połączonych komisji w dniu 10.06.2015 r;
Pobierz Zawiadomienie o posiedzeniu komisji oświaty i porządku publicznego w dniu 17.06.2015 r.;
Pobierz Zawiadomienie o posiedzeniu połączonych komisji w dniu 22.06.2015r.;
Pobierz  Zawiadomienie o  posiedzeniu komisji rewizyjnej w dniu 22.06.2015r ;
Pobierz  Zawiadomienie o posiedzeniu komisji rewizyjnej w dniu 19.08.2015 r.;
Pobierz  Zawiadomienie o posiedzeniu połączonych komisji w dniu 19.08.2015 r;
Pobierz_ Zawiadomienie o posiedzeniu połączonych komisji w dniu 26.08.2015 r;
Pobierz  Zawiadomienie o posiedzeniu połączonych komisji w dniu 02.10.2015 r.
Pobierz   Zawiadomienie o posiedzeniu połączonych komisjach w dniu 08.10.2015 r.;
Pobierz  Zawiadomienie o posiedzeniu komisji oświaty i porządku publicznego w dniu 14.10.2015 r.;
Pobierz   Zawiadomienie o posiedzeniu komisji oświaty i porządku publicznego w dniu 20.10.2015 roku;
Pobierz  Zawiadomienie o posiedzeniu połączonych komisji w dniu 28.10.2015 r.
Pobierz  Zawiadomienie o posiedzeniu komisji rewizyjnej w dniu 28.10.2015 roku
Pobierz Zawiadomienie o posiedzeniu połączonych komisji w dniu 02.11.2015 r.
Pobierz Zawiadomienie o posiedzeniu komisji oświaty i porządku publicznego w dniu 06.11.2015 r.
Pobierz  Zawiadomienie o posiedzeniu połączonych komisji w dniu 12.11.2015 roku
Pobierz  Zawiadomienie o posiedzeniu połączonych komisji w dniu 18.11.2015 roku
Pobierz   Zawiadomienie o posiedzeniu komisji rewizyjnej w dniu 18.11.2015 roku
Pobierz  Zawiadomienie o posiedzeniu komisji oświaty i porządku publicznego w dniu 18.11.2015 roku
Pobierz  Zawiadomienie o posiedzeniu komisji rewizyjnej w dniu 25.11.2015 roku
Pobierz   Zawiadomienie o posiedzeniu połączonych komisji w dniu 25.11.2015 roku;
Pobierz  Zawiadomienie o posiedzeniu połączonych komisji w dniu 02.12.2015 roku;
Pobierz  Zawiadomienie o posiedzeniu komisji rewizyjnej w dniu 02.12.2015 roku;
Pobierz  Zawiadomienie o posiedzeniu połączonych komisji w dniu 16.12.2015 roku;
Pobierz Zawiadomienie o posiedzeniu połączonych komisji w dniu 30.12.2015 roku;
Pobierz Zawiadomienie o posiedzeniu połączonych komisji w dniu 28.01.2016 roku;
Pobierz Zawiadomienie o posiedzeniu komisji rewizyjnej w dniu 03.02.2016 roku;
Pobierz Zawiadomienie o posiedzeniu komisji oświaty i porządku publicznego w dniu 17.02.2016 roku;
Pobierz Zawiadomienie o posiedzeniu połączonych komisji w dniu 29.02.2016 roku;
Pobierz Zawiadomienie o posiedzeniu komisji rolnictwa w dniu 08.03.2016 r.;
Pobierz Zawiadomienie o posiedzeniu połączonych komisji w dniu 16.03.2016 roku;
Pobierz Zawiadomienie o posiedzeniu komisji oświaty i porządku publicznego w dniu 16.03.2016 roku;
Pobierz Zawiadomienie o posiedzeniu komisji oświaty i porządku publicznego w dniu 18.04.2016 roku;
Pobierz Zawiadomienie o posiedzeniu połączonych komisji w dniu 20.04.2016 roku
Pobierz Zawiadomienie o posiedzeniu komisji rewizyjnej w dniu 20.04.2016 roku
Pobierz Zawiadomienie o posiedzeniu komisji rewizyjnej w dniu 27.04.2016 roku
Pobierz Zawiadomienie o posiedzeniu komisji oświaty i porządku publicznego w dniu 04.05.2016 roku;
Pobierz Zawiadomienie o posiedzeniu komisji oświaty i porządku publicznego w dniu 11.05.2016 roku;
Pobierz Zawiadomienie o posiedzeniu komisji rewizyjnej w dniu 1.06.2016 roku;
Pobierz Zawiadomienie o posiedzeniu połączonych komisji w dniu 1.06.2016 roku;
Pobierz Zawiadomienie o posiedzeniu komisji rewizyjnej w dniu 8.06.2016 roku;
Pobierz Zawiadomienie o posiedzeniu połączonych komisji w dniu 29.06.2016 roku;
Pobierz  Zawiadomienie o posiedzeniu połączonych komisji w dniu 24.08.2016 roku;
Pobierz  Zawiadomienie o posiedzeniu połączonych komisji w dniu 22.09.2016 roku
Pobierz  Zawiadomienie o posiedzeniu komisji rewizyjnej w dniu 22.09.2016 roku;
Pobierz  Zawiadomienie o posiedzeniu komisji rewizyjnej w dniu 30.09.2016 roku;
Pobierz  Zawiadomienie o posiedzeniu komisji oświaty i porządku publicznego w dniu 12.10.2016 roku;
Pobierz  Zawiadomienie o posiedzeniu połączonych komisji w dniu 19.10.2016 roku;
Pobierz  Zawiadomienie o posiedzeniu połączonych komisji w dniu 30.11.2016 roku;
Pobierz  Zawiadomienie o posiedzeniu komisji rewizyjnej w dniu 30.11.2016 roku;
Pobierz  Zawiadomienie o posiedzeniu komisji rewizyjnej w dniu 7.12.2016 roku;
Pobierz Zawiadomienie o posiedzeniu komisji rewizyjnej w dniu 22.12.2016;
Pobierz Zawiadomienie o posiedzeniu połączonych komisji w dniu 22.12.2016 roku;
Pobierz Zawiadomienie o posiedzeniu połączonych komisji w dniu 25.01.2017 roku;
Pobierz Zawiadomienie o posiedzeniu komisji rewizyjnej w dniu 01.02.2017 roku;
Pobierz Zawiadomienie o posiedzeniu komisji oświaty i porządku publicznego w dniu 01.02.2017 roku;
Pobierz Zawiadomienie o posiedzeniu komisji rolnictwa w dniu 07.03.2017 roku;
Pobierz Zawiadomienie o posiedzeniu połączonych komisji w dniu 16.03.2017 roku;
Pobierz Zawiadomienie o posiedzeniu komisji oświaty i porządku publicznego w dniu 12.04.2017 roku;
Pobierz Zawiadomienie o posiedzeniu komisji rewizyjnej w dniu 27.04.2017 roku;
Pobierz Zawiadomienie o posiedzeniu połączonych komisji w dniu 27.04.2017 roku;
Pobierz Zawiadomienie o posiedzeniu połączonych komisji w dniu 29.05.2017 roku;
Pobierz Zawiadomienie o posiedzeniu komisji rewizyjnej w dniu 07.06.2017 roku;
Pobierz Zawiadomienie o posiedzeniu komisji rolnictwa w dniu 14.06.2017 roku;
Pobierz Zawiadomienie o posiedzeniu połączonych komisji w dniu 24.08.2017 roku;
Pobierz Zawiadomienie o posiedzeniu połączonych komisji w dniu 31.08.2017 roku;
Pobierz Zawiadomienie o posiedzeniu komisji rewizyjnej w dniu 21.09.2017 roku;
Pobierz Zawiadomienie o posiedzeniu komisji rewizyjnej w dniu 29.09.2017 roku;
Pobierz Zawiadomienie o posiedzeniu połączonych komisji w dniu 21.09.2017 roku
Pobierz Zawiadomienie o posiedzeniu połączonych komisji w dniu 04.10.2017 roku
Pobierz Zawiadomienie o posiedzeniu komisji oświaty i porządku publicznego w dniu 04.10.2017 roku
Pobierz Zawiadomienie o posiedzeniu komisji rewizyjnej w dniu 30.10.2017 roku;
Pobierz Zawiadomienie o posiedzeniu połączonych komisji w dniu 30.10.2017 roku;
Pobierz Zawiadomienie o posiedzeniu komisji rewizyjnej w dniu 8.11.2017 roku;
Pobierz Zawiadomienie o posiedzeniu połączonych komisji w dniu 27.11.2017 roku;
Pobierz Zawiadomienie o posiedzeniu komisji rewizyjnej w dniu 27.11.2017 roku;
Pobierz Zawiadomienie o posiedzeniu komisji rewizyjnej w dniu 6.12.2017 roku;
Pobierz Zawiadomienie o posiedzeniu połączonych komisji w dniu 6.12.2017 roku;
Pobierz Zawiadomienie o posiedzeniu połączonych komisji w dniu 11.12.2017 roku;
Pobierz Zawiadomienie o posiedzeniu komisji rewizyjnej w dniu 28.12.2017 roku;
Pobierz Zawiadomienie o posiedzeniu połączonych komisji w dniu 31.01.2018 roku;
Pobierz Zawiadomienie o posiedzeniu komisji rewizyjnej w dniu 07.02.2018 roku;
Pobierz Zawiadomienie o posiedzeniu komisji rolnictwa w dniu 21.03.2018 roku;
Pobierz Zawiadomienie o posiedzeniu połączonych komisji w dniu 21.03.2018 roku;
Pobierz Zawiadomienie o posiedzeniu komisji oświaty i porządku publicznego w dniu 21.03.2018 roku;
Pobierz Zawiadomienie o posiedzeniu komisji rewizyjnej w dniu 28.03.2018 r.;
Pobierz Zawiadomienie o posiedzeniu komisji rewizyjnej w dniu 08.05.2018 roku;
Pobierz Zawiadomienie o posiedzeniu połączonych komisji w dniu 21.05.2018 roku;
Pobierz Zawiadomienie o posiedzeniu komisji rewizyjnej w dniu 28.05.2018 roku;
Pobierz Zawiadomienie o posiedzeniu połączonych komisji w dniu 28.05.2018 r.
Pobierz Zawiadomienie o posiedzeniu połączonych komisji w dniu 20.06.2018 r.;
Pobierz Zawiadomienie o posiedzeniu komisji rewizyjnej w dniu 20.06.2018 r.;
Pobierz Zawiadomienie o posiedzeniu komisji rewizyjnej w dniu 27.06.2018 r.;
Pobierz Zawiadomienie o posiedzeniu połączonych komisji w dniu 23.07.2018 r.;
Pobierz Zawiadomienie o posiedzeniu połączonych komisji w dniu 22.08.2018 r.;
Pobierz Zawiadomienie o posiedzeniu komisji rewizyjnej w dniu 20.09.2018 r.;
Pobierz Zawiadomienie o posiedzeniu połączonych komisji w dniu 20.09.2018 r.;
Pobierz Zawiadomienie o posiedzeniu połączonych komisji w dniu 28.09.2018 r.;
Pobierz Zawiadomienie o posiedzeniu komisji oświaty i porządku publicznego w dniu 17.10.2018 roku
Wójt Gminy zawiadamia, że posiedzenie komisji statutowej (doraźnej) odbędzie się 17.10.2018 roku godz. 15:  w GOK.
Pobierz Zawiadomienie o posiedzeniu połączonych komisji w dniu 30.10.2018 roku;
Pobierz Zawiadomienie o posiedzeniu połączonych komisji w dniu 14.11.2018 roku;

KADENCJA 2010 -2014
 
obierz Zawiadomienie o XLV Sesji Rady Gminy w dniu 5.11.2014 roku;
Pobierz Zawiadomienie o posiedzeniu połączonych komisji w dniu 5.11.2014 roku;
Pobierz Zawiadomienie o posiedzeniu komisji oświaty i porządku publicznego;


P obierz Zawiadomienie o posiedzeniu komisji oświaty i porządku publicznego w dniu 22.10.2014 roku;

bierz Zawiadomienie o XLIV Sesji w dniu 8 października 2014 roku;
Pobierz Zawiadomienie o posiedzeniu połączonych komisji w dniu 2 października 2014 roku;
Pobierz Zawiadomienie o posiedzeniu połączonych komisji w dniu 8 października 2014 roku;
Pobierz Zawiadomienie o posiedzeniu komisji rewizyjnej w dniu 8 października 2014 roku;


Pobierz Zawiadomienie o Sesji w dniu 10 września 2014 roku;
Pobierz Zawiadomienie o posiedzeniu połączonych komisji w dniu 10 września 2014 roku;
Pobierz Zawiadomienie o posiedzeniu komisji rewizyjnej w dniu 10 września 2014 roku;

obierz Zawiadomienie o połączonych komisjach w dniu 3.09.2014 roku;

obierz Zawiadomienie o Sesji w dniu 6.08.2014 r.

P obierz Zawiadomienie o posiedzeniu komisji rewizyjnej w dniu 31.07.2014 roku;

Pobierz Zawiadomienie o posiedzeniu połączonych komisji w dniu 31.07.2014 roku

obierz zawiadomienie o XLI Sesji Rady Gminy z dnia 4.06.2014 roku;
Pobierz Zawiadomienie o posiedzeniu komisji rewizyjnej w dniu 4.06.2014 roku;
Pobierz Zawiadomienie o posiedzeniu połączonych komisji w dniu 4.06.2014 roku;

P obierz Zawiadomienie o posiedzeniu komisji w dniu 28.05.2014 roku;

P obierz Zawiadomienie o posiedzeniu komisji rewizyjnej w dniu 30.04.2014 r.;
obierz Zawiadomienie o posiedzenie połączonych komisji w dniu 30.04.2014 roku;
Pobierz Zawiadomienie o XL Sesji Rady Gminy w dniu 30.04.2014 roku.

obierz Zawiadomienie o posiedzeniu połączonych komisji w dniu 23.04.2014 roku;
Pobierz Zawiadomienie o nadzwyczajnej sesji w dniu 10 kwietnia 2014 roku;

Pobierz Zawiadomienie o p posiedzeniu połączonych komisji w dniu 02.04.2014 roku;

P obierz Zawiadomienie o Sesji w dniu 25.03.2014 roku;
Pobierz Zawiadomienie o posiedzeniu połączonych komisji w dniu 25.03.2014 roku;
Pobierz zawiadomienie o posiedzeniu komisji oświaty w dniu 25.03.2014 roku;
P bierz Zawiadomienie o połączonych komisjach w dniu 19.03.20014 r.
Pobierz Zawiadomienie o posiedzeniu komisji rolnictwa w dniu 19.03.2014 r.
PO bierz Zawiadomienie o Sesji w dniu 19.02.2014 r.;
obierz Zawiadomienie o posiedzeniu komisji rewizyjnej w dniu 19.02.2014 r.;
Pobierz Zawiadomienie o posiedzeniu połączonych komisji w dniu 19.02.2014 r.;
obierz Zawiadomienie o posiedzeniu połączonych komisji w dniu 30 stycznia 2014 r.;
obierz Zawiadomienie o Sesji w dniu 30 grudnia 2013 roku;
Pobierz Zawiadomienie o posiedzeniu połączonych komisji w dniu 30 grudnia 2013 roku;
Pobierz Zawiadomienie o Sesji w dniu 27.11.2013 r.;
bierz Zawiadomienie o posiedzeniu połączonych komisji w dniu 27 listopada 2013 r.;
bierz Zawiadomienie o posiedzeniu połączonych komisji w dniu 14 listopada 2013 r.;
Pobierz Zawiadomienie o posiedzeniu połączonych komisji w dniu 6 listopada 2013 r.;
Pobierz Zawiadomienie o Sesji w dniu 18.10.2013 r;
Pobierz Zawiadomienie o posiedzeniu połączonych komisji w dniu 18.10.2013 r.;
Pobierz Zawiadomienie o posiedzeniu komisji oświaty i porządku publicznego w dniu 18.10.2013 r.;
Pobierz Zawiadomienie o połączonych komisjach w dniu 11.10.2013 r.;


 


 

 

                                                                 

                                                               

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kuźma Beata
  • Data udostępnienia w BIP: 2003-07-17 09:45:12
  • Informacja zaktualizowana przez: Kuźma Beata
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-03-08 09:32:15
  • Liczba odsłon: 9915
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1203309]

przewiń do góry