WÓJT GMINY  MICHAŁ STANIAK

ul. Stanisława Papczyńskiego 1

96-330 Puszcza Mariańska

tel.  46  831-81-51         

fax. 46  831-81-18

tel. służbowy: 512 153 873

e-mail:  urzad@puszcza-marianska.pl

  Tryb wyboru Wójta:

Zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza   i prezydenta miasta /Dz.U.Nr 113,poz.984 z późn.zm./ Wójt wybierany jest w wyborach powszechnych, równych i bezpośrednich w głosowaniu tajnym.

  Kompetencje Wójta:    

Wójt sprawuje w gminie władzę wykonawczą, wykonuje uchwały Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej, reprezentuje gminę na zewnątrz oraz kieruje bieżącymi sprawami gminy.

  Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym do zadań Wójta należy w szczególności:

  -          przygotowywanie projektów uchwał Rady Gminy,

-          określanie sposobu wykonywania podjętych uchwał,

-          gospodarowanie mieniem komunalnym,

-          wykonywanie budżetu,

-          kierowanie Urzędem Gminy,

-          zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,                            

      Wójt Gminy Puszcza Mariańska   przyjmuje mieszkańców w indywidualnych sprawach, w tym w sprawach skarg i wniosków, należących do właściwości gminy    w godzinach pracy Urzędu Gminy – za wyjątkiem czasu w którym uczestniczy w posiedzeniach Rady Gminy i   jej komisji oraz   w naradach.

  KADENCJA 2018-2023

Pobierz oświadczenie majątkowe składane na początku kadencji;

Pobierz oświadczenie majątkowe za 2018 rok

Pobierz oświadczenie majątkowe za 2019 rok

Pobierz oświadczenie majątkowe za 2020 rok

Pobierz oświadczenie majątkowe za 2021 rok

KADENCJA 2014-2018

Pobierz oświadczenie majątkowe za rok 2015;
Pobierz oświadczenie majątkowe za rok 2016;
Pobierz Wyjaśnienie dot. oświadczenia majątkowego za 2016 rok;
Pobierz oświadczenie majątkowe za rok 2017;
Pobierz oświadczenie majątkowe składane na koniec kadencji 2014 - 2018;
 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2003-02-28 07:45:01
  • Informacja zaktualizowana przez: Kuźma Beata
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-06-28 15:57:09
  • Liczba odsłon: 14092
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1203362]

przewiń do góry