Samodzielne Stanowisko ds. obsługi Rady Gminy i Ewidencji Działalności Gospodarczej - Inspektor  Beata Kuźma;   Pokój nr 14

tel. 46 831-81-51, 831-81-69,  fax 831-81-18   wew  24

e-mail: urzad@puszcza-marianska.pl

 

Do zadań na stanowisku pracy należy: 

 • Przygotowywanie we współpracy z prawnikiem gminnym, właściwymi merytorycznie referatami lub pracownikami materiałów dot. projektów uchwał Rady i jej komisji oraz innych materiałów na posiedzenia i obrady Rady Gminy i jej komisji;
 • Podejmowanie czynności organizacyjnych związanych z przeprowadzeniem sesji, zebrań, spotkań Rady Gminy i jej komisji i protokołowanie ich;
 • Prowadzenie rejestrów aktów podejmowanych przez Radę i jej komisje;
 • Ewidencjonowanie i przekazywanie do załatwienia interpelacji, wniosków radnych oraz wniosków Komisji,
 • Prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej,
 • Ewidencjonowanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
 • Prwadzenie archiwum zakładowego;
 • Wykonywanie czynności związanych z funkcjonowaniem systemu Biuletynu Informacji Publicznej ;
 • Pełnienie funkcji Pełnomocnnika GKW ds. informatycznej obsługi wyborów 
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kuźma Beata
 • Data udostępnienia w BIP: 2003-07-14 12:35:01
 • Informacja zaktualizowana przez: Kuźma Beata
 • Data ostatniej aktualizacji: 2007-03-06 15:34:13
 • Liczba odsłon: 2564
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1203368]

przewiń do góry