Nr Nazwa przetargu Osoba odpowiedzialna Czas
385 Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych w 3 budynkach użyteczności publicznej w Gminie Puszcza Mariańska. Kuźma Beata 2020-07-30
363 Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Puszcza Mariańska. Kuźma Beata 2019-07-24
366 Zapytanie ofertowe Aktywna tablica SP Michałów Kuźma Beata 2019-07-02
359 Odławianie, transport oraz utrzymanie w schronisku bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Puszcza Mariańska. Kuźma Beata 2019-05-27
348 Budowa chodnika i kładki dla pieszych przy ulicy Wspólnej w miejscowości Mrozy, w obrębie działek o nr ewid. 79/1, 92, 93/1, 206. Kuźma Beata 2018-10-11
346 Wykonanie remontu dachu nad dobudówkami remizy OSP w Grabinie Radziwiłłowskiej przy ul. Dużej 78 Kuźma Beata 2018-09-10
344 Wykonanie remontu dachu nad dobudówkami remizy OSP w Grabinie Radziwiłłowskiej przy ul. Dużej 78. Kuźma Beata 2018-08-23
342 Wykonanie remontu budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Kamion Kuźma Beata 2018-08-02
338 Wykonanie remontu budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Kamion Kuźma Beata 2018-07-16
324 Wykonanie utwardzenia nawierzchni dróg gminnych kruszywem – gruzem betonowym kruszonym o frakcji 0-50,0 mm, wraz z dostawą i wyrównaniem. Kuźma Beata 2018-01-30
319 Odławianie, transport oraz utrzymanie w schronisku bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Puszcza Mariańska w okresie 01.01.2018r. do 30.06.2019r. Kuźma Beata 2017-11-30
312 Budowa i montaż platformy dla osób niepełnosprawnych przy budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Puszczy Mariańskiej. Kuźma Beata 2017-09-27
303 BUDOWA BIEŻNI OWALNEJ 200m, PROSTEJ 100m I STANOWISKA DO SKOKU W DAL NA TERENIE DZIAŁKI NR 151/17 PRZY ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W PUSZCZY MARIAŃSKIEJ OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Kuźma Beata 2017-06-19
299 WYKONANIE PIERWSZEGO ETAPU BUDOWY OŚWIETLENIA BOISK SPORTOWYCH W MIEJSCOWOŚCI BARTNIKI, NA DZIAŁKACH O NR EWID. 627, 630/2, 630/3, 622/2, 624/4, W ZAKRESIE BUDOWY OŚWIETLENIA BOISKA SPORTOWEGO Kuźma Beata 2017-06-06
241 Świadczenie usług pocztowych na przesyłki w obrocie krajowym i zagranicznym w 2014 roku dla Gminy Puszcza Mariańska Kuźma Beata 2013-12-10
240 Świadczenie usług pocztowych na przesyłki w obrocie krajowym i zagranicznym w 2014 roku dla Gminy Puszcza Mariańska Kuźma Beata 2013-11-28
237 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Na wykonywanie, dostarczanie i wydawanie gorących posiłków jednodaniowych w 2014 roku dla uczniów Szkoły Podstawowej w Michałowie, Szkoły Podstawowej w Walerianach, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Puszczy Mariańskiej oraz Filii w Korabiewicach, , Filii w Starym Łajszczewie, Zespołu Szkolno – Gimnazjalnego w Bartnikach, dla których organem założycielskim jest Gmina Puszcza Mariańska. Kuźma Beata 2013-11-07
236 Wykonywanie w okresie od 01.01.2014r. do 31.12.2014r. usług opiekuńczych zwykłych z zadań własnych gminy oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w tym specjalistycznych usług dla dzieci z autyzmem z zadań zleconych gminie dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puszczy Mariańskiej, w miejscu zamieszkania podopiecznego. Kuźma Beata 2013-11-06
233 Odławianie, transport oraz utrzymanie w schronisku bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Puszcza Mariańska Kuźma Beata 2013-07-12
231 Odławianie, transport oraz utrzymanie w schronisku bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Puszcza Mariańska Kuźma Beata 2013-07-01
227 Odławianie, transport oraz utrzymanie w schronisku bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Puszcza Mariańska Kuźma Beata 2013-06-21
226 Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Puszcza Mariańska w okresie od dnia 1 lipca 2013r. do dnia 30 czerwca 2014r. Kuźma Beata 2013-05-28
224 Odławianie, transport oraz utrzymanie w schronisku bezdomnych zwierząt z terenu Gminy puszcza Mariańska Kuźma Beata 2013-05-27
217 Świadczenie usług pocztowych na przesyłki o masie wagowej do 50g oraz powyżej 50g w obrocie krajowym i zagranicznym w 2013 roku dla Gminy Puszcza Mariańska Kuźma Beata 2012-12-27
214 Świadczenie usług pocztowych na przesyłki o masie wagowej do 50g oraz powyżej 50g w obrocie krajowym i zagranicznym w 2013 roku dla Gminy Puszcza Mariańska. Kuźma Beata 2012-12-14
212 Wykonywanie w okresie od 01.01.2013r. do 30.06.2013r. usług opiekuńczych zwykłych z zadań własnych gminy oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w tym specjalistycznych usług dla dzieci z autyzmem z zadań zleconych gminie dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puszczy Mariańskiej, w miejscu zamieszkania podopiecznego. Kuźma Beata 2012-12-11
205 Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Gminy Puszcza Mariańska oraz podległych obiektów i infrastruktury. Kuźma Beata 2012-06-12
202 Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie drogi niepublicznej wewnętrznej w miejscowości Kamion Kuźma Beata 2012-05-23
175 „Na wykonywanie w okresie od 01.04.2011r. do 31.12.2011r. usług opiekuńczych zwykłych z zadań własnych gminy oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w tym specjalistycznych usług dla dzieci z autyzmem z zadań zleconych gminie dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puszczy Mariańskiej, w miejscu zamieszkania podopiecznego. Kuźma Beata 2011-03-01
174 „Na wykonywanie w okresie od 01.03.2011r. do 31.12.2011r. usług opiekuńczych zwykłych z zadań własnych gminy na podstawie art. 50 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w tym specjalistycznych usług dla dzieci z autyzmem z zadań zleconych gminie na podstawie rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie rodzajów specjalistycznych usług opiekuńczych oraz kwalifikacji osób świadczących takie usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zasad i trybu ustalania i pobierania opłat za te usługi , jak również warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat (Dz.U. z 2005r. Nr 189, poz. 1598 z późn. zm.) dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puszczy Mariańskiej, w miejscu zamieszkania podopiecznego.” Kuźma Beata 2011-02-14

[Liczba odsłon: 1148517]

przewiń do góry