Zobacz podgałęzie

 

 

                                                   ZARZĄDZENIE   NR 4/2011                                                                                 Wójta Gminy Puszcza Mariańska                                                                          z dnia 21 lutego   2011 r.  

  w sprawie: stwierdzenia ważności   wyborów organów jednostek pomocniczych                         Gminy Puszcza Mariańska.

                     Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), Uchwały Nr III/8/2010 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie zarządzenia wyborów organów jednostek pomocniczych Gminy Puszcza Mariańska,   w związku z § 18 każdego z załączników Nr 1-12, Nr 14-17, Nr 19-26 do Uchwały Nr IX/42/2003 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 14 marca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw w Gminie Puszcza Mariańska, Wójt Gminy Puszcza Mariańska postanawia co następuje:

                                                                         § 1

Stwierdza się ważność   wyborów organów jednostek pomocniczych Gminy Puszcza Mariańska w sołectwach : Aleksandria, Bartniki, Bednary, Biernik, Budy Zaklasztorne, Długokąty, Górki, Grabina Radziwiłłowska, Huta Partacka, Kamion, Karnice, Korabiewice, Małe Długokąty, Michałów, Mrozy, Nowa Huta, Puszcza Mariańska, Radziwiłłów, Sapy, Stary Karolinów, Stary Łajszczew, Studzieniec, Waleriany, Zator.

                                                                         § 2

Ogłoszenie wyników wyborów w sołectwach, o których mowa w § 1 następuje poprzez niezwłoczne rozplakatowanie zawiadomienia o wynikach wyborów na terenie Gminy Puszcza Mariańska.

                                                                  § 3

Wykonanie   zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

                                                                         § 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                              

                                                              INFORMACJA

            Stosownie do Zarządzenia Wójta Gminy Puszcza Mariańska   z dnia 21 lutego 2011 r. podaje się do wiadomości publicznej wyniki wyborów organów jednostek pomocniczych Gminy Puszcza Mariańska:  

LP

NAZWA SOŁECTWA

WYBRANY SOŁTYS

WYBRANY SKŁAD RADY SOŁECKIEJ

1.

Aleksandria

 

Jan Sielski

Ryszard Skurzewski

Andrzej Sielski

Krystyna Barańska

2.

Bartniki

 

Maria Bobrowska

Henryk Świeca

Barbara Jagielska      Krystyna Kozłowska

3.

Bednary

 

Roman Filipek

Krzysztof Dubel

Andrzej Suchecki

Leszek Słupski

4.

Biernik

 

Wanda Sumera

Hanna Mocydlarz

Tadeusz Pietras

Mieczysław Wrzosek

5.

Budy Zaklasztorne

 

Grażyna Niewiadomska

Barbara Biała

Jadwiga Osińska

Krystyna Gędziarska

6.

Długokąty

 

 

Anna Mańkowska

Elżbieta   Markowska

Jan Krakowiak

Andrzej Rutkowski

7.

Górki

Teresa Matysiak

 

Zbigniew Sidlarewicz

Wacław Koźbiał

Andrzej Puchała

8.

Grabina Radziwiłłowska

Joanna Lis

 

Anna Gałka

Izabela Wójcicka

Anna Wójcik

9.

Huta Partacka

Barbara Litmańska

 

Stanisław Biedrzycki

Edward Mikulski

Marzena Dębska

10.

Kamion

Wiktor Szymański

 

Mirosław Klepczarek

Lidia Kostrzewa

Alina Pietras

11.

Karnice

Dariusz Rasztawicki

 

Antoni Koziński

Jerzy Grzegółka

Janina Chełmińska

12.

Korabiewice

Krystyna Zarębska

 

Tomasz Kociszewski

Agnieszka Zarębska

Andrzej Kaźmierczak

13.

Małe Długokąty

Ryszard Gwardecki

 

Ewa Dębska

Krystyna Rutkowska

Ewa Suwińska

14.

Michałów

Krystyna Jędrzejewska

Danuta Jaroszewska

Jacek Rutkowski

Zbigniew Jędrzejewski

15.

Mrozy

Zbigniew Brzezicki

 

Eugeniusz Stańczyk

Jadwiga Wiśniewska

Anna Golińska

16.

Nowa Huta

Honorata Pawlak

 

Jan Kowalski

Larisa Kwiatkowska

Mirosława Choińska

17.

Puszcza Mariańska

Teresa Cios

 

Stanisław Kwiatkowski

Andrzej Wrzodak

Jadwiga Rucińska

18.

Radziwiłłów

Henryka   Gawart

 

Arkadiusz Borowski

Zdzisław Oracz

Andrzej Uczciwek

19.

Sapy

Barbara Kaniewska

 

Grażyna Zackiewicz

Sławomir Kaniewski

Łukasz Kaniewski

20.

Stary Karolinów

Maria Kwiatkowska

 

Maria Kobierska

Władysław Śledź

Małgorzata Kamińska

21.

Stary Łajszczew

Jerzy Ładyński

 

Wacław Seliga

Anna Wiśniewska

Mirosław Rosiński

22.

Studzieniec

Janina Matera

 

Beata Jabłońska

Maria Kowalska

Adam Światłowski

23.

Waleriany

Iwona Wach

 

Jolanta Chojecka

Mariola Koc

Jerzy Nadolny

24.

Zator

Małgorzata Cebula

 

Hanna Szamburska

Zygmunt Jędrzejewski

Anna Jędrzejewska

 

Pobierz Zarządzenie NR 1/2011 Wojta Gminy Puszcza Mariańska w sprawie przeprowadzenia wyborow jednostek pomocniczych Gminy.

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kuźma Beata
  • Data udostępnienia w BIP: 2003-07-01 12:37:04
  • Informacja zaktualizowana przez: Kuźma Beata
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-06-21 10:45:58
  • Liczba odsłon: 6745
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1148501]

przewiń do góry