Urząd Gminy                                                                   

w Puszczy  Mariańskiej 

 ul. Stanisława Papczyńskiego 1

 96-330 Puszcza Mariańska

tel. (046) 831-81-51 ;  831-81-69  tel/fax  831-81-18

e-mail: urzad@puszcza-marianska.pl

strona http/ www.puszcza-marianska.pl

 

Godziny pracy urzędu:           

  poniedziałek      8:00  do  16:00

  wtorek              8:00  do  16:00

  środa                8:00  do  17:00

  czwartek           8:00  do  16:00

  piątek               8:00  do  15:00

 

W sprawach skarg i wniosków przyjmują Wójt Gminy (pokój nr 6) oraz Sekretarz Gminy (pokój nr 7) od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu.

Wszelkie należności można regulować w kasie Urzędu Gminy do godz 14:45, bądź na konto Urzędu

     BS Skierniewice 21 9297 0005 0300 0781 2012 0043


KLAUZULA INFORMACYJNA

 Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

1.    Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Urząd Gminy w Puszczy Mariańskiej, ul. Stanisława Papczyńskiego 1, 96-330 Puszcza Mariańska; Telefon: 46 831 81 69. Fax: 46 831 81 18; email: urzad@puszcza-marianska.pl.
 

2.    W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych p. Tomaszem Szwedem pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl lub numerem telefony 730567007

3.    Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
 

4.    Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 

5.    Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia.
 

6.    Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
 

7.    Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
 - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się
 z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

 

 

 

 

Zapisz

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kuźma Beata
  • Data udostępnienia w BIP: 2003-06-26 13:24:34
  • Informacja zaktualizowana przez: Kuźma Beata
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-05-06 10:29:09
  • Liczba odsłon: 66161
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1203349]

przewiń do góry