Kadencja 2006 - 2010

Pobierz Protokół z I Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskie z dn. 23.XI.2006 r.;

Pobierz Protokół z II sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dn. 5. XII 2006 r;

Pobierz Protokół z III Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dn 12. XII 2006 r;  

Pobierz Protokół z IV Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dn. 28 XII 2006 r.;

Pobierz Protokół z V Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dn. 24 I 2007 r.;

Pobierz Protokół z VI Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dn. 13 II 2007 r.;

Pobierz Protokół z VII Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dn. 9 III  2007  r.;

Pobierz Protokół z VIII Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dn. 29  III 2007 r.;

Pobierz Protokół z IX Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskie z dn. 27 IV 2007 r.;

Pobierz Protokół z X Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dn. 24 V 2007 r.;

Pobierz Protokół z XI Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dn. 21. VI 2007 r.;

Pobierz Protokół z XII Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskej z dn. 3 VII 2007 r;

Pobierz Protokół z XIII Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dn. 24 VII 2007 r.;

Pobierz Protokół z XIV Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dn. 4 IX 2007 r.;

Pobierz Protokół z XV Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dn. 28 IX 2007 r.;

Pobierz Protokół z XVI Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskej z dn. 15 XI 2007 r.;

Pobierz Protokół z XVII Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dn. 6 XII 2007 r.;

Pobierz Protokół z XVIII Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dn. 28 XII 2007 r.;

Pobierz Protokół z XIX Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dn. 30 I 2008 r.;

Pobierz Protokół z XX Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dn. 25 II 2008 r.;

Pobierz Protokół z XXI Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dn. 7 III 2008 r.;

Pobierz Protokół  XXII Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dn. 30 III 2008 r.;

Pobierz Protokół z XXIII Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dn. 28 IV 2008 r.;

Pobierz Protokół z XXIV Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dn. 13 V 2008 r.;

Pobierz Protokół z XXV Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dn. 21 V 2008 r.;

Pobierz Protokół z XXVI Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dn. 23 V 2008 r.;

Pobierz Protokół z XXVII Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dn. 26 VI 2008 r.;

Pobierz Protokół z XXVIII Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dn. 1 VIII 2008 r.;

Pobierz Protokół z XXIX Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dn. 26. VIII 2008 r.;

Pobierz Protokół z XXX Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dn. 16 IX 2008 r.;

Pobierz Protokół z XXXI Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dn. 3 XI 2008 r.;

Pobierz Protokół z XXXII Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dn. 14 XI 2008 r.;

Pobierz Protokół z XXXIII Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dn. 9 XII 2008 r.;

Pobierz Protokół z XXXIV Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dn.30 XII 2008 r.;  

Pobierz Protokół z XXXV Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dn. 19 II 2009 r.;

Pobierz Protokół z XXXVI Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dn. 12. III 2009 r.;

Pobierz Protokół z XXXVII Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dn. 26 III 2009 r.;

Pobierz Protokół z XXXVIII sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dn. 22 IV 2009 r.;

Pobierz Protokół z XXXIX Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dn. 29 V 2009 r.;

Pobierz Protokół z XL Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dn. 29 VI 2009 r.;

Pobierz Protokół z XLI Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dn. 13 VII 2009 r.;

Pobierz Protokół z XLII Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dn. 31 VIII 2009 r.;

Pobierz Protokół z XLIII Sesji Rady Gminy w Puszcy Mariańskiej z dn. 12 X 2009 r.;

Pobierz Protokół z XLIV Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dn. 30 X 2009 r.;

Pobierz Protokół z XLV Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dn. 15 XII 2009 r.;

Pobierz Protokół z XLVI Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dn. 9 II 2010 r.;

Pobierz Protokół z XLVII Sesji Rady Gminy w Puszcy Mariańskiej z dn. 4 III 2010 r.;

 Pobierz Protokół z XLVIII Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dn. 18 III 2010 r.;

Pobierz Protokół z XLIX Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dn. 26 IV 2010 r.;

Pobierz Protokół z L Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dn. 12 V 2010 r.; 

Pobierz Protokół z LI Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 22.06.2010 r.;

Pobierz Protokół z LII Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 12.08.2010 r.;

Pobierz Protokół z LIII Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 08.09.2010 r.;

Pobierz Protokół z LIV Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 01.10.2010 r.;

Pobierz Protokół z LV Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dn. 28.10.2010 r.;

Pobierz Protokół z LVI Sesji rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 10.11.2010 r.;


 

 

Kadencja 2010-2014

Pobierz Protokół  z I Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 2.12.2010 r.;

Pobierz Protokół z II Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 3.12.2010 r.;

Pobierz Protokół z III Sesji Rady Gminy w Puszczy Marianskiej z dnia 15.12.2010 r.;

Pobierz Protokół z IV Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 29.12.2010 r.;

Pobierz Protokół z V Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 31.01.2011 r.;

Pobierz Protokół z VI Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 22.02.2011 r.;

Pobierz Protokół z VII Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 23.03.2011 r.;

Pobierz Protokół z VIII Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 20.04.2011 r.;

Pobierz Protokół z IX Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 23.05.2011 r.;

Pobierz Protokół z X Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 21.06.2011 r.;

Pobierz Protokół z XI Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 27.07.2011 r.;

Pobierz Protokół z XII Sesji rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 30.08.2011 r.;

Pobierz Protokół z XIII Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 28.10.2011 r.;

Pobierz Protokół z XIV Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 01.12.2011 r.;

Pobierz Protokół z XV Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 29.12.2011 r.;

Pobierz Protokół z XVI Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 08.02.2012 r.;

Pobierz Protokół z XVII Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 22.03.2012 r.;

Pobierz Protokół z XVIII Sesji rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 02.05.2012 r.;

Pobierz Protokół z XIX Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 13.06.2012 r.;

Pobierz Protokół z XX Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 11.07.2012 r.;

Pobierz Protokół z XXI Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 30.08.2012 r.;

Pobierz Protokół z XXII Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 24.09.2012 r.;

Pobierz Protokół z XXIII Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 26.10.2012 r.;

Pobierz Protokół z XXIV Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 10.12.2012 r.;

Pobierz Protokół z XXV Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 28.12.2012 r.;

Pobierz Protokół z XXVI Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 14.01.2013 r.;
Pobierz Protokół z XXVII Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 13.02.2013 r.;
Pobierz Protokół z XXVIII Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 18.03.2013 r.;
Pobierz Protokół z XXIX Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 10.04.2013 roku;
Pobierz Protokół z XXX Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 06.05.2013 roku;
Pobierz Protokół z XXXI Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 14.06.2013 roku;
Pobierz Protokół z XXXII Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 27.06.2013 roku;
Pobierz Protokół z XXXIII Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 18.09.2013 roku;
Pobierz Protokół z XXXIV Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 18.10.2013 roku;
Pobierz Protokół z XXXV Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 27.11.2013 roku;
Pobierz Protokół z XXXVI Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 30.12.2013 roku;
Pobierz Protokół z XXXVII Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 19.02.2014 roku;
Pobierz Protokół z XXXVIII Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 25 marca 2014 roku;
Pobierz Protokół z XXXIX Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 10 kwietnia 2014 roku;
Pobierz Protokół z XL Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 30.04.2014 roku;
Pobierz Protokół z XLI Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 04.06.2014 roku;
Pobierz Protokół z XLII Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 06.08.2014 roku;
Pobierz Protokół z XLIII Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 10.09.2014 rokuKadencja 2014 - 2018

Pobierz    Protokół z I Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 28.11.2014 roku;
Pobierz    Protokół z II Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 15.12.2014 roku;
Pobierz   Protokół z III Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 30.12.2014 roku;
Pobierz   Protokół z IV Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 11.02.2015 roku;
Pobierz   Protokół z V Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 26 lutego 2015 roku;
Pobierz    Protokół z VI Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 25 marca 2015 roku;
Pobierz   Protokół z VII Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 8.04.2015 roku;
Pobierz    Protokół z VIII Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 11.05.2015 roku;
Pobierz    Protokół z IX Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 22.06.2015 roku;
Pobierz    Protokół z X Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 26.08.2015 roku;
Pobierz    Protokół z XI Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 18.09.2015 roku;
Pobierz    Protokół z XII Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 14.10.2015 roku;
Pobierz    Protokół z XIII Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 28.10.2015 roku;
Pobierz    Protokół z XIV Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 30.10.2015 roku;
Pobierz    Protokół z XV Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 18.11.2015 roku;
Pobierz    Protokół z XVI Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 2.12.2015 roku;
Pobierz    Protokół z XVII Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 30.12.2015 roku;
Pobierz    Protokół z XVIII Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 03.02.2016 roku;
Pobierz   Protokół z XIX Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 29.02.2016 roku;
Pobierz    Protokół z XX Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 23.03.2016 roku;
Pobierz    Protokół z XXI Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 27.04.2016 roku;
Pobierz    Protokół z XXII Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 8.06.2016 roku;
Pobierz    Protokół z XXIII Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 29.06.2016 roku;
Pobierz   Protokół z XXIV Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 03.08.2016 roku;
Pobierz    Protokół z XXV Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 31.08.2016 roku;
Pobierz    Protokół z XXVI Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 12.09.2016 roku
Pobierz    Protokół z XXVII Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 30.09.2016 roku;
Pobierz    Protokół z XXVIII Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 5.10.2016 roku;
Pobierz    Protokół z XXIX Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 19.10.2016 roku;
Pobierz    Protokół z XXX Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 26.10.2016 roku;
Pobierz    Protokół z XXXI Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 30.11.2016 roku;
Pobierz    Protokół z XXXII Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 7.12.2016 roku;
Pobierz    Protokół z XXXIII Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 28.12.2016 roku;
Pobierz    Protokół z XXXIV Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 25.01.2017 roku;
Pobierz   Protokół z XXXV Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 23.03.2017 roku;
Pobierz   Protokół z XXXVI Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 7 czerwca 2017 roku;
Pobierz   Protokół z XXXVII Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 22 czerwca 2017 roku;
Pobierz   Protokół z XXXVIII Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 31 sierpnia 2017 roku;
Pobierz   Protokół z XXXIX Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 29 września 2017 roku;
Pobierz   Protokół z XL Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 9 października 2017 roku;
Pobierz   Protokół z XLI Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 8 listopada 2017 roku;
Pobierz   Protokół z XLII Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 27 listopada 2017 roku;
Pobierz   Protokół z XLIII Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 11 grudnia 2017 roku;
Pobierz   Protokół z XLIV Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej  z dnia 28 grudnia 2017 roku;
Pobierz   Protokół z XLV Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 7 lutego 2018 roku;
Pobierz   Protokół z XLVI Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 28 marca 2018 roku;
Pobierz  Protokół z XLVII Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 20 kwietnia 2018 roku;
Pobierz  Protokół z XLVIII Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 23 kwietnia 2018 roku;
Pobierz  Protokół z XLIX Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 28 maja 2018 roku;
Pobierz  Protokół z L Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 27 czerwca 2018 roku;
Pobierz  Protokół z LI Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 23 lipca 2018 roku;
Pobierz  Protokół z LII Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 30 sierpnia 2018 roku;
Nagranie dostępne na stronie: www.puszczamarianska.esesja.pl w zakładce: Sesja nr LII Rady Gminy w dniu 30.08.2018 r. lub na stronie: https://www.youtube.com/watch?v=c-M8uetz2HI;
Pobierz Protokół z LIII Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 28 września 208 roku
Nagranie dostępne na stronie: www.puszczamarianska.esesja.pl w zakładce: Sesja nr LIII Rady Gminy w dniu 28.09.2018 r. lub na stronie: https://www.youtube.com/watch?v=JpHSXh2a-aY&t=47s
Pobierz Protokół z LIV Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 30 października 2018 roku;
Nagranie dostępne na stronie: www.puszczamarianska.esesja.pl w zakładce: Sesja nr LIV Rady Gminy w dniu 30.10.2018 r. lub na stronie: https://esesja.pl/25200;

KADENCJA 2018-2023

Pobierz
  Protokół z I Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 21 listopada 2018 roku;
Nagrani dostępne na stronie: https://www.youtube.com/watch?v=bkqHa1G5PdQ&t=203s lub na stronie: https://esesja.pl/25963;

 

 

        

Zapisz Zapisz Zapisz Zapisz Zapisz Zapisz Zapisz Zapisz Zapisz Zapisz Zapisz Zapisz
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kuźma Beata
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-04-20 14:42:01
  • Informacja zaktualizowana przez: Kuźma Beata
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-11-29 12:40:26
  • Liczba odsłon: 3389
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1203347]

przewiń do góry