Puszcza Mariańska 18.07.2011r.

  ZP. 6733.4.2011

                                                 ZAWIADOMIENIE

          Wójt   Gminy Puszcza Mariańska zawiadamia zgodnie z art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, że dnia 18 lipca 2011r. została wydana decyzja nr 3/2011 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie budynku Zespołu Szkolno- Gimnazjalnego wraz z budową sali gimnastycznej na działkach nr ew. 896/1, 896/2, 898/5, 898/6, 898/8 we wsi Bartniki

            Inwestorem przedmiotowej inwestycji jest Gmina  Puszcza Mariańska

            Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie ul. Kielecka 44 za pośrednictwem Wójta Gminy Puszcza Mariańska w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

          Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni licząc od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

 Sprawę prowadzi:

Pok. nr 9 tel. 46 831 81 51 wew. 34

Puszcza Mariańska, dnia 2010.12.29

Nasz znak: ZP 7335/8/2010                 

                                          Obwieszczenie

 

            Wójt Gminy Puszcza Mariańska zawiadamia, zgodnie z art. 61 § 4 k.p.a, że dnia 16.12.2010r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie Zespołu Szkolno – Gimnazjalnego na działkach o nr ewid. 896/1 i 896/2 w miejscowości Bartniki gm. Puszcza Mariańska  

 

  Inwestorem przedmiotowej inwestycji jest Gmina Puszcza Mariańska

 

Wszelkie wnioski w przedmiotowej sprawie należy składać w tutejszym Urzędzie w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

 

Osoba do kontaktu

Samodzielne stanowisko d.s. zagospodarowania przestrzennego

Ilona Bogucka

Tel. 046 831-81-69 wew.   34

 

 

                                                                                                    Wójt Gminy

                                                                                               Puszcza Mariańska

 

                                                                                                                     Puszcza Mariańska   06.07.2011r.

  ZP. 6733.4.2011

               ZAWIADOMIENIE O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA

      Wójt Gminy Puszcza Mariańska zawiadamia, że zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a zostało zakończone postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego i zostanie wydana decyzja dla planowanej inwestycji polegającej na rozbudowie budynku Zespołu Szkolno- Gimnazjalnego wraz z budową sali gimnastycznej na działkach o nr ew. 896/1, 896/2, 898/5, 898/6, 898/8 w miejscowości Bartniki gm. Puszcza Mariańska

       Inwestorem przedmiotowej inwestycji jest Urząd Gminy Puszcza Mariańska.

       Wszelkie wnioski w przedmiotowej sprawie należy składać w tutejszym Urzędzie w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

 

  Sprawę prowadzi:

pok. nr 9 tel. 46 831 81 51 wew. 34     

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kuźma Beata
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-12-31 11:25:37
  • Informacja zaktualizowana przez: Kuźma Beata
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-07-19 14:33:00
  • Liczba odsłon: 1220
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1148515]

przewiń do góry