Pobierz wykaz osób fizycznych, osób prawnych, którym udzielono ulgi w podatkach w 2021 roku;
Pobierz wykaz osób prawnych i fizycznych oraz nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono ulgi w podatkach w 2021 roku;
Pobierz wykaz osób fizycznych, osób prawnych, którym udzielono ulgi w podatkach w 2020 roku;
 
Pobierz wykaz osób fizycznych, osób prawnych, którym udzielono ulgi w podatkach w 2019 roku;
 
Pobierz wykaz osób prawnych i fizycznych oraz nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono ulgi w podatkach w 2020 roku;

Pobierz  wykaz osób fizycznych, osób prawnych, którym udzielono ulgi w podatkach w 2018 roku;

Pobierz  wykaz osób fizycznych, osób prawnych, którym udzielono ulgi w podatkach w 2017 roku;

Pobierz wykaz osób fizycznych, osób prawnych, którym udzielono ulgi w podatkach w 2016 roku;


Pobierz  wykaz osób fizycznych, osób prawnych, którym udzielono ulgi w podatkach w 2015 roku;

Pobierz  wykaz osób fizycznych, osób prawnych, którym udzielono ulgi w podatkach w 2014 roku;

Pobierz   wykaz osób fizycznych, osób prawnych, którym udzielono ulgi w podatkach w 2013 roku;

Wykazy osób fizycznych, osób prawnych, którym udzielono ulgi w podatkach od 2009 do 2011 roku;

Podatki na rok 2022

Pobierz Uchwałę Nr XXXIV/205/2021 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2022;

Pobierz Uchwałę Nr XXXIV/206/2020 w sprawie obniżenia skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2022;

Stawki określające wysokość stawek podatku od środków transportowych zostały na bazie roku 2021;

Podatek leśny został ustalony na max poziomie i wynosi 212,26 zł za 1 m 3

Podatki na 2021 rok

Pobierz  Uchwałę Nr XXIV/142/2020 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2021;

Pobierz  Uchwałę Nr XXIV/143/2020 w sprawie obniżenia skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2021;

Pobierz Uchwałę Nr XXIII/141/2021 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2021 rok;

Podatek leśny został ustalony na max poziomie i wynosi 196,84 zł za 1 m 3

 
Podatki na 2020 rok

Pobierz
U chwałę Nr XIV/85/2019 w sprawie obniżenia skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2020;
Pobierz   U chwałę Nr XIV/86/2019 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych;
Pobierz Uchwałę Nr XV/88/2019 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości; 
Podatek leśny został ustalony na max poziomie i wynosi 194,24 zł za 1 m 3

Podatki na 2019 rok

  Pobierz 
Uchwałę Nr II/12/2018 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości; 
 Pobierz  Uchwałę Nr II/13/2018 w sprawie obniżenia skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2019;  
Podatek od środków transportowych pozostaje na bazie roku 2018;
Podatek leśny został ustalony na max poziomie i wynosi 191,98 za 1 m 3


Podatki na 2018 rok

Pobierz
Uchwałę Nr XLI/206/2017 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;  
Pobierz Uchwałę Nr XLIII/212/2017 w sprawie określenia wzorów formularzy i deklaracji podatkowych;
Pobierz Uchwałę Nr XLI/208/2017 w sprawie obniżenia skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2018;
Pozostałe podatki oraz zwolnienia pozostają na bazie roku 2017;

Podatki na 2017 rok

Pobierz  
Uchwałę Nr XXX/146/2016 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;
Pobierz   Uchwałę Nr XXX/147/2016 w sprawie obniżenia skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2017;
Pozostałe podatki oraz zwolnienia i wzory informacji i deklaracji pozostają na bazie roku 2016


Podatki na 2016 rok

Pobierz
Uchwałę Nr XV/69/2015 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;
Pobierz Uchwałę Nr XV/70/2015 w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości;
Pobierz Uchwałę Nr XV/71/2015 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych;
Pobierz Załącznik Nr 1 do Uchwały XV/71/2015 - Informacja w sprawie podatku od nieruchomości;
Pobierz Załącznik Nr 2 do Uchwały XV/71/2015 - Deklaracja na podatek od nieruchomości;
Pobierz  Załącznik Nr 3 do Uchwały XV/71/2015 - Dane o nieruchomościach;
Pobierz Załącznik Nr 4 do Uchwały XV/71/2015 - Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości;
Pobierz Załącznik Nr 5 do Uchwały XV/71/2015 - Informacja w sprawie podatku rolnego;
Pobierz Załącznik Nr 6 do Uchwały XV/71/2015 - Deklaracja na podatek rolny;
Pobierz Załącznik Nr 7 do Uchwały XV/71/2015 - Dane o nieruchomościach rolnych;
Pobierz Załącznik Nr 8 do Uchwały XV/71/2015 - Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym
Pobierz Załącznik Nr 9 do Uchwały XV/71/2015 - Informacja w sprawie podatku leśnego;
Pobierz Załącznik Nr 10 do Uchwały XV/71/2015 - Deklaracja na podatek leśny;
Pobierz Załącznik Nr 11 do Uchwały XV/71/2015 - Dane o nieruchomościach leśnych;
Pobierz Załącznik Nr 12 do Uchwały XV/71/2015 - Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym;
Pobierz Uchwałę Nr XV/72/2015 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych;
Pobierz Uchwałę Nr XV/73/2015 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2016;

Podatki na 2015 rok

 

Zmiana uchwały Nr XIV/73/2011 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych;

Pobierz Uchwałę Nr XLIV/274/2014 z dnia 8.10.2014 r.;
Pobierz Załącznik nr 1 do uchwały - dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości;
Pobierz Załącznik nr 2 do uchwały - dane o zwolnieniach podatkowych w podatku rolnym;

Podatek od nieruchomości:
Pobierz Uchwałę Nr XLIV/273/2014 z dnia 8.10.2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;

Podatek rolny:
Pobierz Uchwałę Nr XLV/275/2014 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2015;

Podatek od środków transportowych:
Pobierz
Uchwałę Nr XLV/276/2014 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych;

 

 

 

 

Podatki na 2014 rok

P odatek od środków transportowych pozostaje na poziomie roku 2012                                                                      Podatek  leśny - przyjmuje się średnią cenę drewna ogłoszona przez Prezesa GUS-u w wysokości 171,05 zł za 1 m 3

 Pobierz  Uchwałę w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2014;
 Pobierz  Uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;

 

Podatki na 2013 rok

 

Podatek od środków transportowych pozostaje na poziomie roku 2012

Podatek leśny - przyjmuje się średnią cenę drewna ogłoszoną przez Prezesa GUS-u w wysokości 186,42 zł za 1 m 3

Pobierz Uchwałę w sprawie określenia wysokosci stawek podatku od nieruchomości;

Pobierz Uchwałę w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2013;

Podatki na 2012 rok

Pobierz Uchwała Nr XIV/70/2011 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 1 grudnia 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2012;

Pobierz Uchwała Nr XIV/71/2011 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 1 grudnia 2011 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2012;

Pobierz Uchwała Nr XIV/72/2011 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 1 grudnia 2011 roku  w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2012;

Pobierz Uchwała Nr XIV/73/2011 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 1 grudnia 2011 roku w sprawie wzorów formularzy informacji i dekleracji podatkowych.

 

Podatki na 2011 rok

Pobierz Uchwłę Nr LV/260/2010 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 28 października 2010 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok;

Pobierz Uchwałę Nr LV/261/2010 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 28 października 2010 roku w sprawie opłaty od posiadania psów na 2011 rok;

Pobierz Uchwałę Nr LV/262/2010 Rady Gminy w Puszczcy Mariańskiej z dnia 28 października 2010 roku w sprawie określenia wysokosci stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok;

Pobierz Uchwałę Nr III/12/2010 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 15 grudnia 2010 roku zmieniającą uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;

Pobierz Uchwałę Nr LV/263/2010 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 28 października 2010 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego;

Pobierz Uchwałę Nr III/12/2010 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 15 grudnia 2010 roku zmieniajacą uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych;

Pobierz Załącznik Nr 1 do Uchwały III/13/2010 - Informacja w sprawie podatku od nieruchomości;

Pobierz Załącznik Nr 2 do Uchwały III/13/2010 - Deklaracja na podatek od nieruchomości;

 

Podatki na 2010 rok

Pobierz Uchwałę Nr XLIV/203/2009 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 30.10.2009 r. w spr. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomosci na 2010 rok;

Pobierz Uchwałę Nr XLIV/204/2009 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 30 października 2009 roku w spr. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok;

Pobierz Uchwałę Nr XLIV/205/2009 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 30.10.2009 roku w spr. opłaty od posiadania psów na 2010 rok;

Pobierz Uchwałę Nr XLIV/206/2009 Rady Gminy w Puszczy Marianskiej z dnia 30.10.2009 roku zmieniająca uchwałę w spr. określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych;

Pobierz   Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej Nr XLIV/206/2009 z dnia 30.10.2009 r. ;

Pibierz Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy w puszczy Marianskiej Nr XLIV/206/2009 z dnia 30.10.2009 roku;

Pobierz Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej Nr XLIV/206/2009 z dnia 30.10.2009 roku;

 

Podatki na 2009 rok

1.   UCHWAŁA  Nr  XXXII/157/2008 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej

z dnia 14  listopada  2008 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości - pobierz ;

 

2.  UCHWAŁA   Nr  XXXII/158/2008 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej

z dnia 14  listopada  2008 roku  w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego - pobierz;

 

3.     UCHWAŁA NR XXXII/156/2008   Rady Gminy  w  Puszczy Mariańskiej    z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie opłaty od posiadania psów na 2009 rok -  pobierz;

 

4.  UCHWAŁA Nr XXXII/159/2008 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 14 listopada 2008r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2009 rok - pobierz;

 

5.  UCHWAŁA   Nr   XXXII/160/2008  Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 14  listopada  2008 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych - pobierz;

 

Załączniki:

 

   - IN-1  Załącznik Nr 1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI - POBIERZ;

 

  - DN-1 Załącznik Nr 2 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI - POBIERZ;

 

- ZN-1/A  Załacznik Nr 3 DANE O NIERUCHOMOŚCIACH - POBIERZ;

 

- ZN-1/B   Załącznik Nr 4  DANE O ZWOLNIENIACH PODATKOWYCH W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI- POBIERZ;

 

- IR-1 Załącznik Nr 5 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO  - POBIERZ;

 

- DR-1   Załącznik Nr 6 DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY -     POBIERZ;

 

- ZR-1/A Załącznik Nr 7 DANE O NIERUCHOMOŚCIACH ROLNYCH  - POBIERZ;

 

ZR-1/B Załącznik Nr  8    DANE O ZWOLNIENIACH I ULGACH PODATKOWYCH W PODATKU ROLNYM -  POBIERZ;

 

IL-1   Załącznik Nr 9 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU LESNEGO -    POBIERZ;

 

DL-1   Załącznik Nr 10 DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY -    POBIERZ;  

ZL-1/A     Załącznik Nr 11 DANE O NIERUCHOMOŚCIACH LEŚNYCH  - POBIERZ;

 

ZL-1/B   Załącznik Nr 12 DANE O ZWOLNIENIACH PODATKOWYCH W PODATKU LEŚNYM  -  POBIERZ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              

                                                                                                            

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kuźma Beata
  • Data udostępnienia w BIP: 2003-07-17 10:40:42
  • Informacja zaktualizowana przez: Kuźma Beata
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-05-23 13:10:50
  • Liczba odsłon: 5440
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1148524]

przewiń do góry