Samodzielne stanowisko ds. ochrony środowiska -

Podinspektor Irmina Cuper

tel. 46 831-81-51  wew. 34;  fax  831-81-18

e-mail:  urzad@puszcza-marianska.pl

 

Do zadań na tym stanowisku pracy należy:

 • prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawach wycinki drzew i krzewów, nielegalnej wycinki drzew i krzewów oraz innych czynności zastrzeżonych do kompetencji Wójta Gminy z ustawy o ochronie przyrody;
 • realizacja czynności wynikających dla gminy z ustawy o ochronie zwierząt;
 • realizacja zadań gminy wynikających z prawa geologicznego i górniczego;
 • realizacja zadań gminy wynikających z prawa ochrony środowiska;
 • realizacja zadań w zakresie zwalczania zaraĄliwych chorób zwierząt;
 • prowadzenie postępowania w zakresie ochrony roślin przed chorobami, szkodnikami i chwastami;
 • nadzorowanie upraw specjalnych;
 • realizacja zadań wynikających z prawa łowieckiego;
 • realizacja czynności należących do gminy z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz związanych z funkcjonowaniem ochotniczych straży pożarnej na terenie gminy; współdziałanie w realizacji zadań z gminnym komendantem ochrony przeciwpożarowej oraz związkiem OSP;
 • realizacja zadań gminy wynikających z ustawy o lasach, w szczególności wykonywanie prac związanych z powstaniem planu urządzania lasu;
 • sporządzanie wniosków o środki finansowe na przewidziane w budżecie gminy inwestycje i modernizacje z zakresu spraw przydzielonych na stanowisku pracy oraz dokonywanie zamówień publicznych i zleceń;
 • współdziałanie z właściwą miejscowo inspekcją ochrony środowiska, ochrony roślin, weterynaryjną i sanitarną w ramach posiadanego zakresu czynności;
 • udostępnienie informacji o środowisku posiadanych na stanowisku pracy oraz prowadzenie publicznie dostępnych wykazów tych informacji stosowanie do przepisów ustawy;
 • prowadzenie spraw należących do kompetencji gminy związanych z unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest;
 • monitorowanie środków finansowych przeznaczonych w budżecie gminy na realizację w/w zadań.
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kuźma Beata
 • Data udostępnienia w BIP: 2007-03-13 14:33:56
 • Informacja zaktualizowana przez: Kuźma Beata
 • Data ostatniej aktualizacji: 2011-02-25 10:42:04
 • Liczba odsłon: 2251
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1203390]

przewiń do góry