Samodzielne Stanowisko ds. Zagospodarowania Przestrzennego -

Inspektor Joanna Pindor

tel.  46 831-81-51, 831 81 69 wew. 34;  fax  831-81-18

e-mail:   urzad@puszcza-marianska.pl

Do zadań na stanowisku pracy należy:

 • sporządzenie i realizacja studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gminy;
 • opracowywanie projektów uchwał o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy;
 • procedura zmian w planie zagospodarowanie przestrzennego;
 • wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz prowadzenie ich rejestru;
 • procedura zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i leśne na cele nierolnicze i nieleśne;
 • wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kuźma Beata
 • Data udostępnienia w BIP: 2003-07-10 14:36:33
 • Informacja zaktualizowana przez: Kuźma Beata
 • Data ostatniej aktualizacji: 2020-12-30 09:39:17
 • Liczba odsłon: 3414
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1203337]

przewiń do góry