2021

Pobierz Zarządzenie Nr 1 z dnia 26.01.2021 roku w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2021 roku.
Pobierz Zarządzenie Nr 2 z dnia 15.02.2021 roku w sprawie wprowadzenia zaktualizowanego Rejestru czynności przetwarzania danych osobowych.
Pobierz Zarządzenie Nr 3 z dnia 09.03.2021 roku w sprawie powołania komisji przetargowej.
Pobierz Zarządzenie Nr 4 z dnia 11.03.2021 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Puszcza Mariańska.
Pobierz Zarządzenie Nr 5 z dnia 23.03.2021 roku w sprawie wprowadzenia pracy zdalnej w Urzędzie Gminy Puszcza Mariańska.
Pobierz Zarządzenie Nr 6 z dnia 08.04.2021 roku w sprawie powołania komisji przetargowej.
Pobierz Zarządzenie Nr 7 z dnia 20.04.2021 roku w sprawie powołania komisji przetargowej.
Pobierz Zarządzenie Nr 7a z dnia 09.04.2021 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 5/2021 w sprawie wprowadzenia pracy zdalnej w Urzędzie Gminy Puszcza Mariańska.
Pobierz Zarządzenie Nr 8 z dnia 26.04.2021 roku w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych.
Pobierz Zarządzenie Nr 9 z dnia 05.05.2021 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 7/2021 Wójta Gminy Puszcza Mariańska z dnia 20 maja 2021 roku.
Pobierz Zarządzenie Nr 10 z dnia 26.05.2021 roku w sprawie wprowadzenia zaktualizowanego Rejestru czynności przetwarzania danych osobowych.
Pobierz Zarządzenie Nr 11 z dnia 27.05.2021 roku w sprawie powołania komisji przetargowej.
Pobierz Zarządzenie Nr 12 z dnia 12.07.2021 roku w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej w Urzędzie Gminy Puszcza Mariańska.
Pobierz Zarządzenie Nr 13 z dnia 30.07.2021 roku w sprawie wprowadzenia legitymacji służbowych dla pracowników Urzędu Gminy Puszcza Mariańska.

2020

Pobierz Zarządzenie Nr 1 z dnia 7.01.2020 roku w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Puszcza Mariańska w zamian za święta przypadające w soboty w 2020 roku.
Pobierz Zarządzenie Nr 2 z dnia 7.01.2020 roku w sprawie przyjęcia zasad (polityki) rachunkowości.
Pobierz Zarządzenie Nr 3 z dnia 21.01.2020 roku w sprawie powołania komisji przetargowej.
Pobierz Zarządzenie Nr 4 z dnia 19.02.2020 roku w sprawie powołania komisji przetargowej.
Pobierz Zarządzenie Nr 5 z dnia 25.02.2020 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Puszcza Mariańska.
Pobierz Zarządzenie Nr 6 z dnia 25.02.2020 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego w Urzędzie Gminy Puszcza Mariańska.
Pobierz Zarządzenie Nr 7 z dnia 16.03.2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w działalności Urzędu Gminy Puszcza Mariańska poprzez czasowe ograniczenie przyjmowania interesantów.
Pobierz Zarządzenie Nr 8 z dnia 02.04.2020 roku w sprawie określenia szczególnych for, udzielenia pomocy dla mieszkańców Gminy Puszcza Mariańska na potrzeby zapewnienia ochrony w sytuacji kryzysowej lub możliwości wystąpienia sytuacji kryzysowej w związku z zagrożeniem wirusem SARS CoV-2.
Pobierz Zarządzenie Nr 9 z dnia 14.04.2020 roku w sprawie zapewnienia ciągłości i bezpieczeństwa pracy w Urzędzie Gminy Puszczy Mariańskiej w związku z zagrożeniem epidemicznym związanym z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS - CoV-2.
Pobierz Zarządzenie Nr 10 z dnia 18.05.2020 roku w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie wprowadzania zmian w działalności Urzędu Gminy Puszcza Mariańskiej w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 i wywołanej nim choroby zakaźnej.
Pobierz Zarządzenie Nr 11 z dnia 10.06.2020 roku zmieniające zarządzenie w sprawie realizacji zamówień o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 tyś. euro.
Pobierz Zarządzenie Nr 12 z dnia 10.06.2020 roku w sprawie określenia zasad udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktury i Środowiska w latach 2014-2020.
Pobierz Zarządzenie Nr 13 z dnia 10.06.2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w działalności Urzędu Gminy Puszcza Mariańska poprzez czasowe ograniczenie przyjmowania interesantów.
Pobierz Zarządzenie Nr 14 z dnia 10.06.2020 roku w sprawie powołania komisji przetargowej.
Pobierz Zarządzenie Nr 15 z dnia 10.06.2020 roku w sprawie powołania komisji przetargowej.
Pobierz Zarządzenie Nr 16 z dnia 10.06.2020 roku w sprawie powołania komisji przetargowej.
Pobierz Zarządzenie Nr 17 z dnia 19.06.2020 roku w sprawie powołania komisji przetargowej.
Pobierz Zarządzenie Nr 18 z dnia 19.06.2020 roku w sprawie powołania komisji przetargowej.
Pobierz Zarządzenie Nr 19 z dnia 19.06.2020 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 17/2020 Wójta Gminy Puszcza Mariańska z dnia 19 czerwca 2020 roku.
Pobierz Zarządzenie Nr 20 z dnia 07.07.2020 roku w sprawie powołania komisji przetargowej.
Pobierz Zarządzenie Nr 21 z dnia 07.07.2020 roku w sprawie powołania komisji przetargowej.
Pobierz Zarządzenie Nr 22 z dnia 07.07.2020 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Puszcza Mariańska.
Pobierz Zarządzenie Nr 23 z dnia 07.07.2020 roku w sprawie powołania biegłego do udziału w pracach komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowanie pn.: ,,Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych w 3 budynkach użyteczności publicznej w Gminie Puszcza Mariańska.
Pobierz Zarządzenie Nr 24 z dnia 23.07.2020 roku w sprawie wprowadzenie zaktualizowanego Rejestru czynności przetwarzania danych osobowych.
Pobierz Zarządzenie Nr 25 z dnia 23.07.2020 roku w sprawie wprowadzenia rejestru kategorii czynności przetwarzania danych osobowych.
Pobierz Zarządzenie Nr 26 z dnia 30.07.2020 roku w sprawie zmiany Zarządzenie Nr 18/2020 Wójta Gminy Puszcza Mariańska z dnia 19 czerwca 2020 roku.
Pobierz Zarządzenie Nr 27 z dnia 24.08.2020 roku w sprawie zniszczenia pieczątek znajdujących się w ewidencji pieczątek i pieczęcie Urzędu Gminy.
Pobierz Zarządzenie Nr 28 z dnia 27.08.2020 roku w sprawie powołania komisji przetargowej.
Pobierz Zarządzenie Nr 29 z dnia 10.09. 2020 roku w sprawie powołania komisji przetargowej.
Pobierz Zarządzenie Nr 30 z dnia 18.09.2020 roku w sprawie zmiany Zarządzenia 28/2020 Wójta Gminy Puszcza Mariańska z dnia 27 sierpnia 2020 roku.
Pobierz Zarządzenie Nr 31 z dnia 30.09.2020 roku w sprawie zmiany Regulaminu pracy Urzędu Gminy Puszcza Mariańska.
Pobierz Zarządzenie Nr 32 z dnia 30.09.2020 roku w sprawie powołania koordynatora ds. dostępności.
Pobierz Zarządzanie Nr 33 z dnia 02.10.2020 roku w sprawie powołania biegłego do udziału w pracach komisji przetargowej powołanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania pn.:,,Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych w 3 budynkach użyteczności publicznej w Gminie Puszcza Mariańska".
Pobierz Zarządzenie Nr 34 z dnia 14.10.2020 roku w sprawie powołania biegłego w postępowaniu przetargowym na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach Projektu pn.:,,Przebudowa systemu grzewczego trzech budynków mieszkalnych, komunalnych, wielorodzinnych z termomodernizacją i Odnawialnymi Źródłami Energii w miejscowości Studzieniec Gmina Puszcza Mariańska".
Pobierz Zarządzenie Nr 35 z dnia 15.10.2020 roku w sprawie ograniczenia pracy Urzędu Gminy Puszcza Mariańska.
Pobierz Zarządzenie Nr 36 z dnia 15.10.2020 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Puszcza Mariańska.
Pobierz Zarządzenie Nr 37 z dnia 16.10.2020 roku w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej w Urzędzie Gminy Puszcza Mariańska.
Pobierz Zarządzenie Nr 38 z dnia 20.10.2020 roku w sprawie nadawania przesyłek listowych.
Pobierz Zarządzenie Nr 39 z dnia 23.10.2020 roku w sprawie powołania komisji przetargowej.
Pobierz Zarządzenie Nr 40 z dnia 26.10.2020 roku w sprawie powołania komisji przetargowej.
Pobierz Zarządzenie Nr 41 z dnia 28.10.2020 roku w sprawie powołania komisji przetargowej.
Pobierz Zarządzenie Nr 42 z dnia 28.10.2020 roku w sprawie wprowadzenia oceny ryzyka zawodowego w Urzędzie Gminy Puszcza Mariańska.
Pobierz Zarządzenie Nr 43 z dnia 30.10.2020 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 41/2020 Wójta Gminy Puszcza Mariańska z dnia 28 października 2020 roku.
Pobierz Zarządzenie Nr 44 z dnia 03.11.2020 roku w sprawie wprowadzenia pracy zdalnej w Urzędzie Gminy Puszcza Mariańska.
Pobierz Zarządzenie Nr 45 z dnia 09.11.2020 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 41/2020 Wójta Gminy Puszcza Mariańska z dnia 28 października 2020 roku, zmienionego Zarządzeniem Nr 43/2020 Wójta Gminy Puszcza Mariańska z dnia 30 października 2020 roku.
Pobierz Zarządzenie Nr 46 z dnia 09.11.2020 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 40/2020 Wójta Gminy Puszcza Mariańska z dnia 26 października 2020 roku.
Pobierz Zarządzenie Nr 47 z dnia 17.11.2020 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 39/2020 Wójta Gminy Puszcza Mariańska z dnia 23 października 2020 roku.
Pobierz Zarządzenie Nr 48 z dnia 27.11.2020 roku w sprawie powołania komisji przetargowej.
Pobierz Zarządzenie Nr 49 z dnia 27.11.2020 roku w sprawie powołania komisji przetargowej.
Pobierz Zarządzenie Nr 50 z dnia 30.11.2020 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 39/2020 Wójta Gminy Puszcza Mariańska z dnia 23 października 2020 roku.
Pobierz Zarządzenie Nr 51 z dnia 04.12.2020 roku w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie wprowadzenia pracy zdalnej w Urzędzie Gminy Puszcza Mariańska.
Pobierz Zarządzenie Nr 52 z dnia 07.12.2020 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 49/2020 Wójta Gminy Puszcza Mariańska z dnia 27 listopada 2020 roku.
Pobierz Zarządzenie Nr 53 z dnia 09.12.2020 roku w sprawie powołania komisji przetargowej.
Pobierz Zarządzenie Nr 54 z dnia 29.12.2020 roku w sprawie powołania komisji przetargowej.
Pobierz Zarządzenie Nr 55 z dnia 29.12.2020 roku w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji wszystkich aktywów gminy Puszcza Mariańska.

2019 rok

Pobierz Zarządzenie Nr 1 z dnia 02.01.2019 roku w sprawie powołania komisji przetargowej.
Pobierz Zarządzenie Nr 2 z dnia 04.01.2019 roku w sprawie wprowadzenia Polityki Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Puszcza Mariańska.
Pobierz Zarządzenie Nr 3 z dnia 09.01.2019 roku w sprawie powołania komisji przetargowej.
Pobierz Zarządzenie Nr 4 z dnia 09.01.2019 roku w sprawie powołania komisji przetargowej.
Pobierz Zarządzenie Nr 5 z dnia 09.01.2019 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1/2019 Wójta Gminy Puszcza Mariańska z dnia 2 stycznia 2019 roku.
Pobierz Zarządzenie Nr 6 z dnia 07.02.2019 roku w sprawie powołania komisji przetargowej.
Pobierz Zarządzenie Nr 7 z dnia 07.02.2019 roku w sprawie powołania komisji przetargowej.
Pobierz Zarządzenie Nr 8 z dnia 12.04.2019 roku w sprawie powołania komisji przetargowej.
Pobierz Zarządzenie Nr 9 z dnia 30.04.2019 roku w sprawie powołania komisji przetargowej.
Pobierz Zarządzenie Nr 10 z dnia 06.05.2019 roku w sprawie powołania komisji przetargowej.
Pobierz Zarządzenie Nr 11 z dnia 08.05.2019 roku w sprawie powołania komisji przetargowej.
Pobierz Zarządzenie Nr 12 z dnia 10.05.2019 roku w sprawie powołania komisji przetargowej.
Pobierz Zarządzenie Nr 13 z dnia 28.05.2019 roku w sprawie powołania komisji przetargowej.
Pobierz Zarządzenie Nr 14 z dnia 11.06.2019 roku w sprawie powołania komisji przetargowej.
Pobierz Zarządzenie Nr 15 z dnia 11.06.2019 roku w sprawie skrócenia czasu pracy na okres upałów.
Pobierz Zarządzenie Nr 16 z dnia 13.06.2019 roku w sprawie powołania komisji przetargowej.
Pobierz Zarządzenie Nr 17 z dnia 26.06.2019 roku w sprawie skrócenia czasu pracy na okres upałów.
Pobierz Zarządzenie Nr 19 z dnia 23.07.2019 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 14/2019 Wójta Gminy Puszcza Mariańska z dnia 11 czerwca 2019 roku.
Pobierz Zarządzenie Nr 20 z dnia 23.09.2019 roku w sprawie realizacji zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 tys. euro.
Pobierz Zarządzenie Nr 21 z dnia 30.10.2019 roku w sprawie powołania komisji przetargowej.
Pobierz Zarządzenie Nr 22 z dnia 15.11.2019 roku w sprawie powołania komisji przetargowej.
Pobierz Zarządzenie Nr 23 z dnia 22.01.2019 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 22/2019 Wójta Gminy Puszcza Mariańska z dnia 15 listopada 2019 roku.
Pobierz Zarządzenie Nr 24 z dnia 05.12.2019 roku w sprawie powołania komisji przetargowej.
Pobierz Zarządzenie Nr 25 z dnia 06.12.2019 roku w sprawie zmiany regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Społecznych.
Pobierz Zarządzenie Nr 26 z dnia 24.12.2019 roku w sprawie powołania komisji przetargowej.
Pobierz Zarządzenie Nr 27 z dnia 30.12.2019 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji stanu środków pieniężnych w kasie Urzędu Gminy Gminy Puszcza Mariańska.

2018 rok Pobierz Zarządzenie Nr 1  z dnia 02.01.2018 roku w sprawie określenia dni wolnych od pracy 2018 r.
Pobierz  Zarządzenie Nr 2 z dnia 05.01.2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej.
Pobierz  Zarządzenie Nr 3 z dnia 15.01.2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej.
Pobierz  Zarządzenie Nr 4  z dnia 15.01.2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej.
Pobierz  Zarządzenie Nr 5 z dnia 18.01.2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej.
Pobierz  Zarządzenie Nr 6 z dnia 18.01.2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej.
Pobierz  Zarządzenie Nr 7 z dnia 24.01.2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej.
Pobierz  Zarządzenie Nr 8 z dnia 24.01.2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej.
Pobierz Zarządzenie Nr 9 z  dnia 27 lutego 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej.
Pobierz Zarządzenie Nr 10 z dnia 14.03.2018 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 9/2018 Wójta Gminy Puszcza Mariańska z dnia 27 lutego 2018 roku.
Pobierz  Zarządzenie Nr 11 z dnia 20.03.2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej.
Pobierz  Zarządzenie Nr 12 z dnia 09.04.2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej.
Pobierz  Zarządzenie Nr 13 z dnia 09.05.2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej.
Pobierz  Zarządzenie Nr 14 z dnia 09.05.2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej.
Pobierz   Zarządzenie Nr 15 z dnia 23.05.2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej.
Pobierz  Zarządzenie Nr 16 z dnia 23.05.2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej.
Pobierz   Zarządzenie Nr 17 z dnia 22.06.2018 roku w sprawie wyznaczenia Inspektora ochrony danych w Urzędzie Gminy Puszcza Mariańska.
Pobierz  Zarządzenie Nr 18 z dnia 28.06.2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej.
Pobierz  Zarządzenie Nr 19 z dnia 28.06.2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej.
Pobierz  Zarządzenie Nr 20 z dnia 29.06.2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej.
Pobierz  Zarządzenie Nr 21 z dnia 05.07.2018 roku zmiany Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie gminy Puszcza Mariańska.
Pobierz Zarządzenie Nr 22 z dnia 18.07.2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej.
Pobierz Zarządzenie nr 23 z dnia 18.07.2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej.
Pobierz Zarządzenie Nr 24 z dnia 03.08.2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej.
Pobierz Zarządzenie Nr 25 z dnia 08.08.2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej.
Pobierz Zarządzenie Nr 26 z dnia 08.08.2018 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 24 /2018 Wójta Gminy Puszcza Mariańska z dnia 3 sierpnia 2018 roku.

 

Pobierz Zarządzenie Nr 27 z dnia 21.08.2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej.

Pobierz Zarządzenie Nr 28 z dnia 24.08.2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej.

Pobierz Zarządzenie Nr 29 z dnia 03.09.2018 roku w sprawie wprowadzenia rejestru czynności przetwarzania danych osobowych.
Pobierz Zarządzenie Nr 30 z dnia 11.09.2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej
Pobierz Zarządzenie Nr 31 z dnia 26.09.2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej.
Pobierz Zarządzenie Nr 32 z dnia 26.09.2018 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 30/2018 Wójta Gminy Puszcza Mariańska z dnia 11 września 2018 roku.
Pobierz Zarządzenie Nr 33 z dnia 16.10.2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej.
Pobierz Zarządzenie Nr 34 z dnia 13.11.2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej.
Pobierz Zarządzenie Nr 35 z dnia 21.11.2018 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 34/2018 Wójta Gminy Puszcza Mariańska z dnia 31 listopada 2018 roku.
Pobierz Zarządzenie Nr 36 z dnia 27.12.2018 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Puszcza Mariańska
Pobierz Zarządzenie Nr 37 z dnia 27.12.2018 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych Gminy Puszcza Mariańska
Pobierz Zarządzenie Nr 38 z dnia 31.12.2018 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 37/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych Gminy Puszcza Mariańska
 

2017 rok

Pobierz Zarządzenie Nr 1 z dnia 03.01.2017 roku w sprawie powołania komisji przetargowej;
Pobierz Zarządzanie Nr 2 z dnia 04 01. 2017 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Puszcza Mariańska;
Pobierz Zarządzenie Nr 3 z dnia 07.02.2017 roku w sprawie powołania komisji przetargowej;
Pobierz Zarządzenie Nr 4 z dnia 24.02.2017 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia procedury brakowania druków ścisłego zarachowania wykorzystanych na potrzeby wydawania dowodów osobistych;
Pobierz Zarządzenie nr 5 z dnia 22.03.2017 roku w sprawie powołania komisji przetargowej;
Pobierz Zarządzenie Nr 6 z dnia 22.03.2017 roku w sprawie powołania komisji przetargowej;
Pobierz Zarządzenie Nr 7  z dnia 04.05.2017 roku w sprawie powołania komisji przetargowej;
Pobierz Zarządzenie Nr 8 z dnia 10.05.2017 roku w sprawie powołania komisji przetargowej;
Pobierz Zarządzenie Nr 9 z dnia 11.05.2017 roku w sprawie powołania komisji przetargowej;
Pobierz Zarządzenie Nr 10 z dnia 11.05.2017 roku w sprawie powołania komisji przetargowej;
Pobierz Zarządzenie Nr 11 z dnia 30.05.2017 roku w sprawie  powołania komisji przetargowej;
Pobierz Zarządzenie Nr 12 z dnia 01.06.2017 roku w sprawie powołania komisji przetargowej;
Pobierz Zarządzenie Nr 13 z dnia 06.06.2017 roku w sprawie powołania komisji przetargowej;
Pobierz Zarządzenie Nr 14 z dnia 07.06.2017 roku w sprawie powołania komisji przetargowej;
Pobierz Zarządzenie Nr 15 z dnia 27.06.2017 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Puszcza Mariańska;
Pobierz Zarządzenie Nr 16 z dnia 04.07.2017 roku w sprawie powołania komisji przetargowej;
Pobierz Zarządzenie Nr 17 z dnia 04.07.2017 roku w sprawie powołania komisji przetargowej;
Pobierz Zarządzenie Nr 18 z dnia 06.07.2017 roku w sprawie powołania komisji przetargowej;
Pobierz Zarządzenie Nr 19 z dnia 11.07.2017 roku w sprawie powołania komisji przetargowej;
Pobierz Zarządzenie Nr 20 z dnia 12.09.2017 roku w sprawie powołania komisji przetargowej;
Pobierz Zarządzenie Nr 21 z dnia 12.09.2017 roku w sprawie powołania komisji przetargowej;
Pobierz Zarządzenie Nr 22 z dnia 28.09.2017 roku w sprawie powołania komisji przetargowej;
Pobierz Zarządzenie Nr 23 z dnia 03.10.2017 roku w sprawie określenia dnia wolnego od pracy w 2017 r;
Pobierz Zarządzenie Nr 24 z dnia 26.10.2017 roku w sprawie powołania komisji przetargowej;
Pobierz Zarządzenie nr 25 z dnia 09.11.2017 roku w sprawie powołania komisji przetargowej;
Pobierz Zarządzenie Nr 26 z dnia 15.11.2017 roku w sprawie powołania zespołu osób do pełnienia nadzoru nad realizacją powiązanych zamówień, dotyczących przewidzianej na lata 2017-2019 rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Puszcza Mariańska;
Pobierz Zarządzenie Nr 27 z dnia 15.11.2017 roku w sprawie powołania komisji przetargowej;
Pobierz Zarządzenie Nr 28 z dnia 21.11.2017 roku w sprawie powołania komisji przetargowej;
Pobierz Zarządzenie Nr 29 z dnia 12.12.2017 roku w sprawie powołania komisji przetargowej;
Pobierz Zarządzenie Nr 30 z dnia 13.12.2017 roku w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Gminy Puszcza Mariańska;
Pobierz Zarządzenie Nr 31 z dnia 28.12.2017 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji stanu środków pieniężnych w kasie Urzędu Gminy Puszcza Mariańska.

2016 rok
 
Pobierz Zarządzenie Nr 1 z dnia 04.01.2016 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej
Pobierz zarządzenie Nr 2 z dnia 17.02.2016 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej
Pobierz Zarządzenie Nr 3 z dnia 29.02.2016 roku w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Gminy Puszcza Mariańska
Pobierz Zarządzenie Nr 4 z dnia 03.03.2016 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej
Pobierz Zarządzenie Nr 5 z dnia 16.03.2016 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej
Pobierz Zarządzenie Nr 6 z dnia 30.03.2016 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej
Pobierz Zarządzenie Nr 7 z dnia 30.03.2016 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej
Pobierz Zarządzenie Nr 8 z dnia 11.05.2016 roku w sprawie powołania komisji przetargowej
Pobierz Zarządzenie Nr 9 z dnia 18.05.2016 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 8/2016 Wójta Gminy Puszcza Mariańska z dnia 11maja 2016 roku.  
Pobierz Zarządzenie Nr 10 z dnia 20.06.2016 roku w sprawie powołania komisji przetargowej
Pobierz Zarządzenie Nr 11 z dnia 12.07.2016 roku w sprawie powołania komisji przetargowej
Pobierz Zarządzenie Nr 12 z dnia 20.07.2016 roku w sprawie powołania komisji przetargowej
Pobierz Zarządzenie Nr 13 z dnia 05.08.2016 r w sprawie wprowadzenia polityki bezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Puszcza Mariańska
Pobierz Zarządzenie Nr 14 z dnia 01.09.2016 roku w sprawie powołania komisji przetargowej
Pobierz Zarządzenie Nr 15 z dnia 12.09.2016 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 14 Wójta Gminy Puszcza Mariańska z dnia 1 września 2016 roku
Pobierz Zarządzenie Nr 16 z dnia 14.10.2016 w sprawie powołania komisji przetargowej
Pobierz Zarządzenie Nr 17 z dnia 28.10.2016 roku w sprawie powołania komisji likwidacyjnej środków trwałych i innych rzeczowych składników majątkowych Gminy Puszcza Mariańska
Pobierz Zarządzenie Nr 18 z dnia 16. 12.2016 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych Gminy Puszcza Mariańska

 

2015 rok

Pobierz Zarządzenie Nr 1 z dnia 07.01.2015 roku w sprawie wprowadzenia zmiany do Regulaminu pracy Urzędu Gminy Puszcza Mariańska
Pobierz Zarządzenie Nr 2 z dnia 05.01.2015 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej
Pobierz Zarządzenie Nr 3 z dnia 07.01.2015 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej
Pobierz Zarządzenie Nr 4 z dnia 20.01.2015 roku w sprawie: zapewnienia okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach pracy wyposażonych w monitory ekranowe
Pobierz Zarządzenie Nr 5 z dnia 20.01.2015 roku w sprawie powołania komisji konkursowej
Pobierz Zarządzenie Nr 6 z dnia 20.01.2015 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej
Pobierz Zarządzenie Nr 7 z dnia 29.01.2015 roku w sprawie zlecenia wykonania zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2015 roku
Pobierz Zarządzenie Nr 8 z dnia 10.02.2015 roku w sprawie: określenia dni wolnych od pracy w 2015 r.
Pobierz Zarządzenie Nr 9 z dnia 02.04.2015 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej
Pobierz Zarządzenie Nr 10 z dnia 02.04.2015 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej
Pobierz Zarządzenie Nr 11 z dnia 08.04.2015 roku w sprawie powołania komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych na potrzeby wydawania dowodów osobistych
Pobierz Zarządzenie Nr 12 z dnia 12.05.2015 roku w sprawie powołania komisji konkursowej
Pobierz Zarządzenie Nr 13 z dnia 15.05.2015 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej
Pobierz Zarządzenie Nr 14 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie wsparcia zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2015 roku
Pobierz Zarządzenie Nr 15 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej
Pobierz Zarządzenie Nr 16 z dnia 08.07.2015 roku w sprawie powołania komisji konkursowej
Pobierz Zarządzenie Nr 17 z dnia 23.07.2015 roku w sprawie zlecenia wykonania zadania publicznego z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Puszcza Mariańska w 2015 roku - prowadzenie szkółki piłkarskiej
Pobierz Zarządzenie Nr 18 z dnia 10.08.2015 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej
Pobierz Zarządzenie Nr 19 z dnia 15.12.2015 roku w sprawie powołania stałej komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania z zakresu rejestracji aktów urzędu stanu cywilnego
Pobierz Zarządzenie Nr 20 z dnia 30.12.2015 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji stanu środków pieniężnych w kasie Urzędu Gminy Puszcza Mariańska
Pobierz zarządzenie Nr 21 z dnia 30.12.2015 roku w sprawie wykonywania niektórych czynności kancelaryjnych w Urzędzie Gminy Puszcza Mariańska
Pobierz Zarządzenie Nr 22 z dnia 30.12.2015 roku w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie realizacji przepisów instrukcji kancelaryjnej

 

 

2014 rok

Pobierz Zarządzenie Nr 1 z dnia 20.01.2014 roku w sprawie powołania komisji konkursowej
Pobierz Zarządzenie Nr 2 z dnia 21.01.2014 roku w sprawie powołania zespołu powypadkowego
Pobierz Zarządzenie Nr 3 z dnia 29.01.2014 roku w sprawie zlecenia wykonania zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2014 roku
Pobierz Zarządzenie Nr 4 z dnia 24.03.2014 roku w sprawie określenia dni wolnych od pracy w 2014 roku
Pobierz Zarządzenie Nr 5 z dnia 09.04.2014 roku w sprawie powołania komisji przetargowej
Pobierz Zarządzenie Nr 6 z dnia 09.04.2014 roku w sprawie powołania komisji przetargowej
Pobierz Zarządzenie Nr 7 z dnia 07.04.2014 roku w sprawie powołania komisji przetargowej
Pobierz Zarządzenie Nr 8 z dnia 15.05.2014 roku w sprawie powołania komisji przetargowej
Pobierz Zarządzenie Nr 9 z dnia 10.06.2014 roku w sprawie powołania komisji przetargowej
Pobierz Zarządzenie Nr 10 z dnia 11.06.2014 roku w sprawie powołania komisji przetargowej
Pobierz Zarządzenie Nr 11 z dnia 14.07.2014 roku w sprawie powołania komisji przetargowej
Pobierz Zarządzenie Nr 12 z dnia 12.08.2014 roku w sprawie wdrożenia systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD) w Urzędzie Gminy Puszcza Mariańska
Pobierz Zarządzenie Nr 13 z dnia 12.08.2014 roku w sprawie powołania komisji przetargowej
Pobierz Zarządzenie Nr 14 z dnia 03.09.2014 roku w sprawie powołania komisji przetargowej
Pobierz Zarządzenie Nr 15 z dnia 17.09.2014 roku w sprawie powołania komisji przetargowej
Pobierz Zarządzenie Nr 16 z dnia 05.12.2014 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji mienia Gminy Puszcza Mariańska
Pobierz Zarządzenie Nr 17 z dnia 05.12.2014 roku w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Gminy Puszcza Mariańska
Pobierz Zarządzenie Nr 18 z dnia 04.12.2014 roku w sprawie powołania komisji przetargowej

 

 

2013 rok

Pobierz Zarządzenie Nr 1 z dnia 15.01.2013 roku w sprawie powołania komisji konkursowej;
Pobierz Zarządzenie Nr 2 z dnia 18.01.2013 roku w sprawie powołania komisji przetargowej;
Pobierz Zarządzenie Nr 3 z dnia 30.01.2013 roku w sprawie zlecenia wykonania zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2013 roku;
Pobierz Zarządzenie Nr 4 z dnia 19.02.2013 roku w sprawie ustalenia regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
Pobierz Zarządzenie Nr 5 z dnia 19.02.2013 roku w sprawie wdrożenia instrukcji bezpieczeństwa pożarowego w Urzędzie Gminy Puszcza Mariańska;
Pobierz Zarządzenie Nr 6 z dnia 09.05.2013 roku w sprawie powołania komisji przetargowej
Pobierz Zarządzenie Nr 7 z dnia 09.05.2013 roku w sprawie powołania komisji przetargowej
Pobierz Zarządzenie Nr 8 z dnia 14.05.2013 roku w sprawie powołania komisji przetargowej
Pobierz Zarządzanie Nr 9 z dnia 14.05.2013 roku w sprawie powołania komisji przetargowej
Pobierz Zarządzenie Nr 10 z dnia 15.05.2013 roku w sprawie powołania komisji przetargowej
Pobierz Zarządzenie Nr 11 z dnia 20.05.2013 roku w sprawie powołania komisji przetargowej
Pobierz Zarządzenie Nr 12 z dnia 28.05.2013 roku w sprawie powołania komisji przetargowej
Pobierz Zarządzenie Nr 13 z dnia 04.06.2013 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 12/2013 Wójta Gminy Puszcza Mariańska z dnia 28.05.2013 roku
Pobierz Zarządzenie Nr 14 z dnia 05.06.2013 roku powołania komisji przetargowej
Pobierz Zarządzenie Nr 15 z dnia 12.06.2013 roku w sprawie powołania komisji przetargowe
Pobierz Zarządzenie Nr 16 z dnia 21.06.2013 roku w sprawie powołania komisji przetargowej 
Pobierz Zarządzenie Nr 17 z dnia 01.07.2013 roku w sprawie powołania komisji przetargowej
Pobierz Zarządzenie Nr 18 z dnia 02.07.2013 roku w sprawie powołania komisji przetargowej
Pobierz Zarządzenie Nr 19 z dnia 10.07.2013 roku w sprawie powołania komisji przetargowej
Pobierz Zarządzenie Nr 20 z dnia 28.08.2013 roku w sprawie powołania komisji przetargowej
Pobierz Zarządzenie Nr 21 z dnia 20.11.2013 roku w sprawie powołania komisji przetargowej
Pobierz Zarządzenie Nr 22 z dnia 29.11.2013 roku w sprawie powołania komisji przetargowej
Pobierz Zarządzenie Nr 23 z dnia 04.12.2013 roku w sprawie powołania komisji przetargowej
Pobierz Zarządzenie Nr 24 z dnia 11.12.2013 roku w sprawie powołania komisji przetargowej
Pobierz Zarządzenie Nr 25 z dnia 23.12.2013 roku w sprawie nagania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Gminy Puszcza Mariańska
Pobierz Zarządzenie Nr 26 z dnia 30.12.2013 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji kasy Urzędu Gminy

 

 

Pobierz Zarządzenie Nr 1 z dnia 3.01.2012 roku w sprawie powołania komisji konkursowej

 

Pobierz Zarządzenie Nr 2 z dnia 03.01.2012 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na utwardzenie nawierzchni dróg gminnych kruszywem o frakcji 4-63mm i o frakcji 0-31,5 mm wraz z wyrównaniem;

Pobierz Zarządzenie Nr 3 z dnia 17.01.2012 roku w sprawie zlecenia wykonania zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2012 roku,

Pobierz Zarządzenie Nr 4 z dnia 28.02.2012 roku  w sprawie wprowadzenia obowiązku ewidencjonowania dokumentacji,

Pobierz Zarządzenie Nr 5 z dnia 22.03.2012 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na demontaż, odbiór, transport i składowanie wyrobów zawierających azbest od mieszkańców Gminy Puszcza Mariańska;

Pobierz Zarządzenie Nr 6  z dnia 18.04.2012 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania ze sprzętu elektronicznego w Urzędzie Gminy Puszcza Mariańska;

Pobierz Zarządzenie Nr 7 z dnia 18.04.2012 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z poczty elektronicznej w Urzędzie Gminy Puszcza Mariańska;

Pobierz Zarządzenie Nr 8 z dnia 26.04.2012 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie drogi niepublicznej wewnętrznej w miejscowości Kamion;

Pobierz Zarządzenie Nr 9 z dnia 26.04.2012 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wykonanie remontów dróg gminnych w miejscowościach; Waleriany, Radziwiłłów ul. Podleśna, ul. Rzeczna, ul. Wiejska, Budy Zaklasztorne ul. Różana, Huta Partacka, Lisowola, Biernik Towarzystwo, Wilczynek, Karnice, Mrozy ul. Spacerowa, Puszcza Mariańska Gmina Puszcza Mariańska;

Pobierz Zarządzenie Nr 10 z dnia 24.04.2012 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji drogi w miejscowości Stary Łajszczew;

Pobierz Zarządzenie Nr 11 z dnia 30.04.2012 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek stanowiących własność Gminy Puszcza Mariańska;

Pobierz Zarządzenie Nr 12 z dnia 30.05.2012 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji i rozbudowie oczyszczalni ścieków w miejscowości Bartniki;
Pobierz Zarządzenie Nr 13 z dnia 1.06.2012 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na dostawę energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Gminy Puszcza Mariańska oraz podległych obiektów i infrastruktury;
Pobierz Zarządzenie Nr 14 z dnia 13.06.2012 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie drogi niepublicznej wewnętrznej w miejscowości Kamion;
Pobierz Zarządzenie Nr 15 z dnia 13.06.2012 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych polegających na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Leśna i Jagodowa w miejscowości Grabina Radziwiłłowska Gmina Puszcza Mariańska;
Pobierz Zarządzenie Nr 16 z dnia 29.06 2012 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych w celu przeprowadzenia postępowań egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego w dniu 11.07.2012 roku;
Pobierz Zarządzenie Nr 17 z dnia 4.07.2012 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na udzielenie długoterminowego kredytu bankowego dla Gminy Puszcza Mariańska;
Pobierz Zarządzenie Nr 18 z dnia 13.07.2012 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych polegających na budowie sieci wodociągowej w miejscowości Górki, Nowa Huta, Stara Huta, Zator, Michałów;
Pobierz Zarządzenie Nr 19 z dnia 3.08.2012 roku w sprawie nie skorzystanie z przysługującego prawa pierwokupu działki położonej w miejscowości Mrozy;
Pobierz Zarządzenie Nr 20 z dnia 3.08.2012 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek stanowiących własność Gminy Puszcza Mariańska stosownie do ogłoszenia Wójta Gminy Puszcza Mariańska z dnia 3.08.2012 roku;
Pobierz Zarządzenie Nr 21 z dnia 16.08.2012 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wykonanie prac remontowo-budowlanych w budynku OSP Waleriany;
Pobierz Zarządzenie Nr 22 z dnia 24.09.2012 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na dostawę kostki brukowej betonowej oraz krawężników, oporników i obrzeży betonowych;
Pobierz Zarządzenie Nr 23 z dnia 6.11.2012 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanych działek stanowiących własność Gminy Puszcza Mariańska stosownie do ogłoszenia Wójta Gminy Puszcza Mariańska z dnia 6.11.2012 roku;
Pobierz Zarządzenie Nr 24 z dnia 4.12.2012 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na świadczenie usług pocztowych na przesyłki o masie wagowej do 50 g oraz powyżej 50 g w obrocie krajowym i zagranicznym w 2013 roku dla Gminy Puszcza Mariańska;
Pobierz Zarządzenie Nr 25 z dnia 7.12.2012 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na utwardzenie nawierzchni dróg gminnych kruszywem o frakcji 0-31,5 mm wraz z wyrównaniem;
Pobierz Zarządzenie Nr 26 z dnia 11.12.2012 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 24/2012 powołania komisji przetargowej;
Pobierz Zarządzenie Nr 27 z dnia 18.12.2012 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na świadczenie usług pocztowych na przesyłki o masie wagowej do 50 g oraz powyżej 50 g w obrocie krajowym i zagranicznym w 2013 roku dla Gminy Puszcza Mariańska;
Pobierz Zarządzenie Nr 28 z dnia 19.12.2012 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na dostawę oleju opałowego do kotłowni gminnych zlokalizowanych na terenie Gminy Puszcza Mariańska w roku 2013, w szacowanej ilości 180000 litrów;
Pobierz Zarządzenie Nr 29 z dnia 19.12.2012 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji wyposażenia i stanu środków pieniężnych Gminy Puszcza Mariańska.

 

 

2011 rok

 

 

Pobierz Zarządzenie Nr 1 z dnia 19.01.2011 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na utwardzenie dróg gminnych kruszywem o frakcji 4-63 mm (wapień deoński - kruszywo drogowe) i o frakcji 0-31,5 mm (kruszywo drogowe kwarcytowe) wraz z wyrównaniem;

Pobierz Zarządzenie Nr 2 z dnia 25.01.2011 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych polegajacych na budowie sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Olszanka-Puszcza Mariańska -Wygoda-Michałów;

Pobierz Zarządzenie Nr 3 z dnia 28.01.2011 roku w sprawie komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych polegających na zmianie sposobu użytkowania i przebudowę wiaty na budynek mieszkalny z lokalmi socjalnymi w miejsowości Korabiewice na ternie działki numer ewidencyjny 393/4;

Pobierz Zarządzenie Nr 4 z dnia 14..2.2011 roku w sprawie realizacji przepisów instrukcji kancelaryjnej;

Pobierz Zarządzenie Nr 5 z dnia 03.03.2011 roku w sprawie komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych polegających na budowie zbiornika wyrównawczego o pojemności 100cm 3 na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Łajszczewie Starym oraz areatora dn.1200mm V=2500L w budynku Stacji Uzdatniania Wody W Bartnikach;

Pobierz Zarządzenie Nr 6 z dnia 31.03.2011 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargu nieograniczonego na utwardzenie dróg gminnych gruzem budowlanym betonowym kruszonym o frakcji    0-63 mm wraz z wyrównaniem;

Pobierz Zarządzenie Nr 7 z dnia 07.04.2011 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia postępownia w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2011 r;

Pobierz Zarządzenie Nr 8 z dnia 08.04.2011 roku w sprawie zlecenia wykonania zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2011  roku;

Pobierz Informację w sprawie nowelizacji KPA;

Pobierz Zarządzenie Nr 10 z dnia 19.04.2011 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na rozbiórkę budynku gospodarczego - toalet szkolnych, na działce o nr. ewid. 151/17 w Puszczy Mariańskiej;

Pobierz Zarządzenie Nr 11 z dnia 28.04.2011 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na modernizację drogi w miejscowości Stary Łajszczew;

Pobierz Zarządzenie Nr 12 z dnia 28.04.2011 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetagu nieograniczonego na wykonanie remontu dróg gminnych;

Pobierz Zarządzenie Nr 13 z dnia 12.05.2011 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wykonanie prac remontowych i budowlanych związanych ze zmianą użytkowania poddasza w budynku na działce nr. ew. 627 w Bartnikach;

Pobierz Zarządzenie Nr 14 z dnia 14.06.2011 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wykonanie prac remontowo budowlanych w pomieszczeniach przedszkola Gminnego w Puszczy Mariańskiej przy ul. Krola Jana Sobieskiego 42;

Pobierz Zarządzenie Nr 15 z dnia 16.06.2011 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetardu nieograniczonego na wykonanie prac remontowo budowlanych w budynkach; Szkoły Podstawowej w Starym Łajszczewie i Szkoły Podstawowej w Korabiewicach;

Pobierz Zarządzenie Nr 16 z dnia 29.06.2011 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych polegających na budowie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w miejscowości Michałów w ramach programu rządowego "RADOSNA SZKOŁA"

Pobierz Zarządzenie Nr 17 z dnia 06.07.2011 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych polegających na budowie sieci wodociągowej w miejscowościach Radziwiłłów- Budy Kalki, Wygoda, Karolinów Stray;

Pobierz Zarządzenie Nr 18 z dnia 21.07.2011 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych w celu przeprowadzenia postępowań egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego w dniu 29 lipca 2011r. i 1 sierpnia 2011r.;

Pobierz Zarządzenie Nr 20 z dnia 01.09.2011 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wykonanie map celów projektowych dla miejscowości Lisowola, Stary Łajszczew, Mrozy ul. Sosnowa, Budy Zaklasztorne ul. Mazowiecka, Radziwiłłow ul. Warszawska, ul Przejazdowa, ul. Kolejowa,ul. Graniczna, Grabina Radziwiłłowska ul. Kolejowa, Puszcza Mariańska ul. Krótka;

Pobierz Zarządzenie Nr 21 z dnia 06.09.2011 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji kotłowni w budynku Zespołu Szkolno Gimnazjalnego w Bartnikach ul Miodowa 47;

Pobierz Zarządzenie Nr 22 z dnia 26.09.2011 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych polegających na budowie chodnika w pasie drogi niepublicznej w miejscowościach Waleriany i Mrozy;

Pobierz Zarządzenie Nr 23 z dnia 29.09.2011 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie budynku Zespołu Szkolno- Ginmnazjalnego wraz z budową sali gimnastycznej z zapleczem w miejscowości Bartniki ul. Miodowa 47;

Pobierz Zarządzenie Nr 24 z dnia 27.09.2011 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek stanowiących własność Gminy Puszcza Mariańska;

Pobierz Zarządzenie Nr 25 z dnia 10.11.2011 roku w sprawie powołania komisji likwidacyjnej do likwidacji zużytego wyposażenia i sprzętu w Urzędzie Gminy Puszcza Mariańska;

Pobierz Zarządzenie Nr 26 z dnia 15.11.2011 roku w sprawie powołania komisji do dokonania przeglądu dokumentacji niejawnej oznaczonej klauzulą "zastrzeżone" i " poufne" w Urzędzie Gminy Puszcza Mariańska;

Pobierz Zarządzenie Nr 27  dnia 15.11.2011 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na dowożenie uczniów z miejscowości Waleriany, Studzieniec, Górki, Korabiewice, Bednary, Stary Łajszczew,Kamion i Michałów do Zespołu Szkolno -Przedszkolnego w Puszczy Mariańskiej;

Pobierz Zarządzenie Nr 28 z dnie 21.11.2011 roku w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki pracowników Urzędu Gminy Puszcza Mariańska;

Pobierz Zarządzenie Nr 29 z dnia 20.12.2011 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na dostawę oleju opałowego do kotłowni gminnych zlokalizowanych na terenie Gminy Puszcza Mariańska w roku 2012, w szacunkowej ilości 180 000 litrów;

Pobierz Zarządzenie Nr 30 z dnia 22.12.2011 roku w sprawie nie skorzystania z przysługującegoo prawa pierwokupu działki położonej w miejscowości Korabiewice;

Pobierz Zarządzenie Nr 31 z dnia 28.12.2011 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji kasy Urzędu Gminy;

Pobierz Zarządzenie Nr 32/2011 z dnia 28.12.2011 roku w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Gminy Puszcza Mariańska.

 

2010 rok

Pobierz zarządzenie Nr 1/2010 z dnia 13.01.2010 roku w sprawie powołania komisji kontrolnej;

Pobierz zarządzenie Nr 2/2010 z dnia 3.02.2010 roku w sprawie powołania komisji przetargowej;

Pobierz zarządzenie Nr 3/2010 z dnia 16.02.2010 roku w sprawie zlecenia wykonania zadania publicznego z zakresu upowszechnienia kultury fizycznej i sportu w 2010 roku;

Pobierz zarządzenie Nr 4/2010 z dnia 16.02.2010 roku w sprawie powołania komisji przetargowej;

Pobierz zarządzenie Nr 5/2010 z dnia 2.03.2010 roku w sprawie powołania komisji przetargowej;

Pobierz zarządzenie Nr 6/2010 z nia 10.03.2010 roku w sprawie  powołania Koordynatora CAF, osoby wspierającej oraz grupy samooceny w Urzędzie Gminy Puszcza Mariańska;

Pobierz zarządzenie Nr 7/2010 z dnia 16.03.2010 roku w sprawie powołania komisji przetargowej;

Pobierz zarządzenie Nr 8/2010 z dnia 22.03.2010 roku w sprawie okreśłenia dni wolnych od pracy w 2010 r.;

Pobierz zarządzenie Nr 9/2010 z dnia 25.03.2010 roku w sprawie powołania komisji przetargowej;

Pobierz zarządzenie Nr 10/2010 z dnia 15.04.2010 roku w sprawie powołania komisji przetargowej;

Pobierz zarządzenie Nr 11/2010 z dnia 15.04.2010 roku w sprawie powołania komisji przetargowej;

Pobierz zarzadzenie Nr 12/2010 z dnia 15.04.2010 roku w sprawie powolania komiji przetargowej;

Pobierz zarządzenie Nr 13/2010 z dnia 21.04.2010 roku w sprawie powołania komisji przetargowej;

Pobierz zarządzenie Nr 14/2010 z dnia 12.05.2010 roku w sprawie powołania komisji przetargowej;

Pobierz zarządzenie Nr 15/2010 z dnia 12.05.2010 roku w sprawie powolania komisji przetargowej;

Pobierz zarządzenie Nr 16/2010 z dnia 12.05.2010 roku w sprawie powołania komisji przetargowej;

Pobierz zarządzenie Nr 17/2010 z dnia 21.05.2010 toku w sprawie powołania komisji przetargowej;

Pobierz zarządzeinie Nr 18/2010 z dnia 24.05.2010 roku w sprawie powołania komisji przetargowej;

Pobierz zarzadzenie Nr 19/2010 z dnia 25.05.2010 roku w sprawie powołania komisji przetargowej;

Pobierz zarządzenie Nr 20/2010 z dnia 15.06.2010 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenie rokowań;

Pobierz zarządzenie nr 21/2010 z dnia 01.07.2010 roku w sprawie powołania komisji przetargowej;

Pobierz zarzadzenie Nr 22/2010 z dnia 14.07.2010 roku w sprawie powołania komisji przetargowej;

Pobierz zrządzenie Nr 23/2010 z dnia 4.08.2010 roku w sprawie powołania komisji przetargowej;

Pobierz zarzadzenie Nr 24/2010 z dnia 30.08.2010 roku w sprawie powołania komisji przetargowej;

Pobierz zarzadzenie Nr 25/2010 z dnia 13.09.2010 roku w sprawie powolania komisji przetargowej;

Pobierz zarzadzenie Nr 26/2010 z dnia 28.09.2010 roku w sprawie powołania komisji przetargowej;

Pobierz zarządzenie Nr 27/2010 z dnia 28.09.2010 roku w sprawoe zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu  Gminy Puszcza Mariańska;

Pobierz zarzadzenie Nr 28/2010 z nia 4.10. 2010 roku w sprawie powołania komisji przetargowej;

Pobierz zarządzenie Nr 29/2010 z dnia 6.102010 roku w sprawie powołania komisji przetargowej;

Pobierz zarzadzenie Nr 30/2010 z dnia 16.11.2010 roku w sprawie powołania komisji przetargowej;

Pobierz zarzadzenie Nr 31/2010 z dnia 7.12.2010 roku w sprawie powołania komisji przetargowej;

Pobierz zarządzenie Nr 32/2010 z dnia 24.12.2010 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacjii mienia Gminy Puszcza Mariańska;

Pobierz zarządzienie Nr 33/2010 z dnia 28.12.2010 roku w sprawie powołania komisji  przetargowej;

Pobierz zarzadzienie Nr 34/2010 z dnia 28.12.2010 roku w sprawie organizacji zasad funkcjionowania kontroli zarządczej w Gminie Puszcza Mariańska.

 

 

z  2009 rok

Pobierz Zarządzenie Nr 1/2009 z dnia 5.01.2009 roku w spr. powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi bankowej obsługi budżetu Gminy;

Pobierz  Zarządzenie Nr 2/2009 z dnia 14.01.2009 roku w spr. powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na dostawę oleju opałowego do kotłowni gminnych zlokalizowanych na terenie Gminy;

Pobierz  Zarządzenie Nr 3/2009 z dnia 19.01.2009 roku w spr. przeprowadzenia postępowania w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2009 roku;

Pobierz  Zarządzenie Nr 4/2009 z dnia 27.01.2009 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wymianę stolarki okiennej drewnianej na okna PCV;

Pobierz  Zarządzenie Nr 5/2009 z dnia 13.02.2009 roku w sprawie zlecenia wykonania zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2009 roku;

Pobierz  Zarządzenie Nr 6/2009 z dnia 18.02.2009 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wykonanie modernizacji drogi gminnej w miejscowościach Pniowe-Studzieniec;

Pobierz  Zarządzenie Nr 7/2009 z dnia 18.02.2009 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wykonanie przebudowy drogi gminnej w miejscowości Lisowola;

Pobierz  Zarzadzenie Nr 8/2009 z dnia 18.02.2009 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wykonanie przebudowy drogi gminnej w miejscowości Zator;

Pobierz  Zarzadzenie Nr 9/2009 z dnia 18.02.2009 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wykonanie remontów dróg w miejscowościach: Michałów, Mrozy ul. Klonowa, Mrozy ul. Spokojna, Studzieniec, Bartniki ul. Parkowa;

Pobierz  Zarzadzenie Nr 10/2009 z dnia 7.04.2009 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na utwardzenie dróg gminnych kruszywem o frakcji 0-30 mm( wapień dewoński - kruszywo budowlane) wraz z wyrównaniem;

Pobierz  Zarzadzenie Nr 11/2009 z dnia 8.04.2009 roku w sprawie komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wykonanie prac remontowo-budowlanych w łazienkach szkolnych i w pomieszczeniach przeznaczonych na dodatkowy oddział przedszkola w budynku Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Bartnikach przy ul. Miodowej 47;

Pobierz  Zarządzenie Nr 12/2009 z dnia 8.04.2009 roku w sprawie zapewnienia okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach pracy wyposażonych w monitory ekranowe;

Pobierz  Zarządzenie Nr 13/2009 z dnia 28.04.2009 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Gminy Puszcza Mariańska;

Pobierz  Zarzadzenie Nr 14/2009 z dnia 29.04.2009 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wykonanie prac budowlanych związanych z budową ogrodzenia oraz utwardzeniem nawierzchni za pomocą kostki brukowej betonowej na terenie Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Bartnikach;  

Pobierz  Zarządzenie Nr 15/2009 z dnia 29.04.2009 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na dostawę kostki brukowej, krawężników i obrzeży;

Pobierz  Zarządzenie Nr 16/2009 z dnia 29.04.2009 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wyposażenie sali gimnastycznej nowo wybudowanej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym;

Pobierz Zarządzenie Nr 17/2009 z dnia 30.04.2009 roku w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dla Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puszczy Mariańskiej i jego Zastępcy; 

Pobierz  Zarządzenie Nr 18/2009 z dnia 12.05.2009 roku w sprawie określenia dni wolnych od pracy w 2009 r.;

Pobierz Zarzadzenie Nr 19/2009 z dnia 3.06.2009 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy Urzędu Gminy Puszcza Mariańska;

Pobierz Zarzadzenie Nr 20/2009 z dnia 4.06.2009 roku w sprawie przeprowadzenia przez pełnomocnika ochrony postępowania sprawdzającego;

Pobierz Zarządzenie Nr 21/2009 z dnia 25.06.2009 roku w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzenia służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Gminy Puszcza Mariańska; 

Pobierz Zarządzenie Nr 22/2009 z dnia 25.06.2009 roku w sprawie Regulaminu przeprowadzania okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowych;

Pobierz Zarządzenie Nr 23/2009 z dnia 7.07.2009 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wykonanie robót blacharsko-dekarskich;

Pobierz Zarządzenie Nr 24/2009 z dnia 8.07.2009 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego polegającego na budowie windy dla osób niepełnosprawnych budynku Zespołu Szkolno - Gimnazjalnego w Bartnikach przy ul. Miodowej 47;

Pobierz Zarządzenie Nr 25/2009 z dnia 14.07.2009 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego polegajacego na wykonaniu robót budowlanych w ramach realizacji odnowy i rozwoju centrum wsi Puszcza Mariańska;

Pobierz Zarządzenie Nr 26/2009 z dnia 16.07.2009 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego polegającego na wykonaniu map do celów projektowych w skali 1 : 1 000;

Pobierz Zarządzenie Nr 27/2009 z dnia 4.08.2009 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu sieci kanalizacji sanitarnej, przepompowni i przyłącza wodociągowego;

Pobierz Zarządzenie Nr 28/2009 z dnia 17.08.2009 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na dostawę lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x2 dla OSP Kamion;

Pobierz Zarządzenie Nr 29/2008 z dnia 28.08.2009 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek stanowiących własność Gminy Puszcza Mariańska;

Pobierz Zarządzenie Nr 30/2009 z dnia 14.09.2009 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na dostawę ciągnika rolniczego;

Pobierz Zarządzenie nr 31/2009 z dnia 14.09.2009 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na utwardzenie nawierzchni dróg gminnych kruszywem o frakcji 4-30 mm wraz z wyrównaniem oraz utwardzenie poboczy dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej kruszywem drogowym o frakcji 0-30 mm wraz z wyrównaniem;

Pobierz Zarządzenie Nr 32/2009 z dnia 15.09.2009 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wykonanie remontu chodnika przy drodze gminnej we wsi Kamion;

Pobierz Zarządzenie Nr 33/2009 z dnia 15.09.2009 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Kamion;

Pobierz Zarządzenie Nr 34/2009 z dnia 15.09.2009 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na rozbudowę budynku administracyjnego opieki zdrowotnej w Radziwiłłowie;

Pobierz Zarządzenie Nr 35/2009 z dnia 27.10.2009 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na dostawę stołów i krzeseł do budynku Ośrodka Kultury w Puszczy Mariańskiej;

Pobierz Zarządzenie Nr 36/2009 z dnia 24.11.2009 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na dowożenie uczniów z miejscowości Górki, Korabiewice, Bednary, Waleriany, Stary Łajszczew, Kamion, i Michałów do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Puszczy Mariańskiej;

Pobierz Zarządzenie Nr 37/2009 z dnia 24.11.2009 roku w sprawie realizacji przez pracowników Urzędu Gminy Puszcza Mariańska zadań wynikających z wnioskowania i realizacji przez Gminę Puszcza Mariańska projektów finansowanych lub współfinansowanych ze środków zagranicznych lub ze środków krajowych;

Pobierz Zarządzenie Nr 38/2009 z dnia 15.12.2009 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji kasy Urzędu Gminy;

Pobierz Zarządzenie Nr 39/2009 z dnia 21.12.2009 roku w sprawie wprowadzenia zmiany do Regulaminu pracy Urzędu Gminy Puszcza Mariańska;

Pobierz Zarządzenie Nr 40/2009 z dnia 30.12.2009 roku w sprawie wprowadzenia zmiany do Regulaminu pracy Urzędu Gminy Puszcza Mariańska;

Pobierz Zarządzenie Nr 41/2009 z dnia 30.12.2009 roku w sprawie powołania kancelarii tajnej w Urzędzie Gminy Puszcza Mariańska.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kuźma Beata
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-03-10 12:51:51
  • Informacja zaktualizowana przez: Kuźma Beata
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-08-16 12:02:28
  • Liczba odsłon: 3727
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1147999]

przewiń do góry