OBWIESZCZENIE

     Wójta Gminy Puszcza Mariańska

      z dnia 19 września 2006 r.

    Na podstawie art. 94 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z późn. zm.) podaje się do wiadomości publicznej informację o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie gminnej komisji wyborczej w wyborach zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 r. /wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m. st. Warszawy i rad dzielnic m. st. Warszawy : oraz wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast/:

 

Numer

Okręgu

wyborczego

  Granice okręgu

Liczba radnych wybieranych w okręgu

     1

Sołectwa:

Małe Długokąty, Budy Zaklasztorne,

 

                1

     2

Sołectwa:

Zator, Puszcza Mariańska, Nowa Huta

 

                2

     3

Sołectwa:

Długokąty, Michałów,

Stary Karolinów, Biernik

 

                2

     4

Sołectwa:

Stary Łajszczew, Lisowola,

Nowy Łajszczew, Sapy

 

                1

     5

Sołectwo: Kamion

                1

     6

Sołectwa:

Korabiewice, Karnice, Górki,

Huta Partacka

 

                1

     7

Sołectwa:

Bednary, Aleksandria, Mrozy,

Waleriany, Studzieniec

 

                2

     8

Sołectwa:

Grabina Radziwiłłowska,

Radziwiłłów

 

                3

     9

Sołectwo: Bartniki

                2

 

Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej w Puszczy Mariańskiej mieści się w Urzędzie Gminy Puszcza Mariańska, ul. Stanisława Papczyńskiego 1, 96-330 Puszcza Mariańska

tel. /0-46/ 831 81 51, 831 81 69

 

                                                                                     Wójt Gminy

        

                                                                                   Michał Staniak

 

                                                    

                                                   OBWIESZCZENIE

                                       Wójta Gminy Puszcza Mariańska

                                         z dnia 16 października 2006 r.

    Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw   (Dz. U. z 2003r. Nr 159, poz. 1547 z późn. zm.) podaje się do wiadomości publicznej informację o numerach  i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów oraz sejmików województw zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 r. :

 

Numer

obwodu

głosowania

Granice obwodu głosowania

Siedziba

obwodowej komisji wyborczej

     1

Sołectwa:

Małe Długokąty, Nowa Huta

Budy Zaklasztorne, Zator,

Puszcza Mariańska

 

 

Urząd Gminy Puszcza Mariańska*

     2

Sołectwa:

Długokąty, Michałów,

Stary Karolinów, Biernik

Szkoła Podstawowa w Michałowie

     3

Sołectwa:

Stary Łajszczew, Lisowola,

Nowy Łajszczew, Sapy

Filia Szkoły Podstawowej  w Puszczy Mariańskiej – w Starym Łajszczewie

     4

Sołectwo:

Kamion

Filia Zespołu Szkolno – Przedszkolnego  w Puszczy Mariańskiej – w Kamionie

    

     5

Sołectwa:

Korabiewice, Karnice, Górki,

Huta Partacka

Szkoła Podstawowa w Korabiewicach

     6

Sołectwa:

Bednary, Aleksandria, Mrozy,

Waleriany, Studzieniec

Szkoła Podstawowa w Walerianach

     7

Sołectwa:

Grabina Radziwiłłowska,

Radziwiłłów, Bartniki

Zespół Szkolno – Gimnazjalny

w Bartnikach

* lokal przystosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 

                                                                                 Wójt Gminy

                                                                               (-) Michał Staniak

 

 

                                                 INFORMACJA

                                   GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ

                                         W PUSZCZY MARIAŃSKIEJ

                                     z dnia 18 października 2006 r.

         Na podstawie art. 64o ust. 7 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z późn. zm.),

w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw zarządzonych na dzień 12 listopada 2006r., 

 

Gminna Komisja Wyborcza w Puszczy Mariańskiej

                                      informuje, że

w dniu 23 października 2006 r. o godz. 10.oo

w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Puszcza Mariańska /sala nr 10/

 

odbędzie się nadanie numerów w drodze losowania listom kandydatów zarejestrowanym w wyborach do Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej.

 

                                                                                           Przewodnicząca GKW

                                                                                           w Puszczy Mariańskiej

 

                                                                                          Hanna Alicja Sadowska

 

 

                                               INFORMACJA

                                  GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ

                                        W PUSZCZY MARIAŃSKIEJ

                                 z dnia 23 października 2006 r.

         Na podstawie art. 64o ust.7i 8 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z późn. zm.), w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw zarządzonych na dzień 12 listopada 2006r., 

 

Gminna Komisja Wyborcza w Puszczy Mariańskiej

informuje, że  w dniu 23 października 2006 r.

 

w drodze losowania zarejestrowanym listom kandydatów  w wyborach do Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej przyznano następujące numery:

 

Numer 24  - KWW Bezpartyjny „Jedność”

Numer 25 – KWW „Przyjaźń”

                                                                                         Przewodnicząca GKW

                                                                                       w Puszczy Mariańskiej

 

                                                                                       Hanna Alicja Sadowska

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kuźma Beata
  • Data udostępnienia w BIP: 2004-03-25 14:44:40
  • Informacja zaktualizowana przez: Kuźma Beata
  • Data ostatniej aktualizacji: 2006-10-23 13:45:11
  • Liczba odsłon: 1432
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1148469]

przewiń do góry