Zobacz podgałęzie

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
TEL.: 0-46/831-87-49; 831-81-51, 831-81-69 WEW. 18

E-MAIL: gops@puszcza-marianska.pl
Ul. Plac Tadeusza Kościuszki 2, Puszcza Mariańska

KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ - EWA ŚLEDŹ

Pobierz oświadczenie majątkowe P. Ewy Śledź za 2016 rok;

 

Pobierz oświadczenie majątkowe P. Ewa Śledź za 2017 rok;
Pobierz oświadczenie majątkowe p, Ewy Śledź za 2018 rok;

Pobierz oświadczenie majątkowe p, Ewy Śledź za 2019 rok;

Pobierz oświadczenie majątkowe p, Ewy Śledź za 2020 rok;

Z-CA KIEROWNIKA - ANNA DZIEKAŃSKA

 Pobierz oświadczenie majątkowe p. Anny Dziekańskiej za 2016 rok;

 

 Pobierz oświadczenie majątkowe P. Anny Dziekańskiej za 2017 rok;
 Pobierz oświadczenie majątkowe P. Anny Dziekańskiej za 2018 rok;

 

Pobierz oświadczenie majątkowe P. Anny Dziekańskiej za 2019 rok;

Pobierz oświadczenie majątkowe P. Anny Dziekańskiej za 2020 rok;

 

 

 

PRACOWNICY SOCJALNI (SPECJALIŚCI PRACY Z RODZINĄ) - MAŁGORZATA PLACKOWSKA, BOGUSŁAWA ZIELIŃSKA, MARIUSZ JANCZAK
PRACOWNIK SOCJALNY DZIAŁU ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH - BEATA SKOWROŃSKA   

KASJER - KRYSTYNA BŁOŃSKA

Przy GOPS działa psychologiczny punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin - w poniedziałki i wtorki w godz. 8.00-13.00.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Puszczy Mariańskiej od dnia 1 maja 2004 r. został podzielony na dwa działy:

 • Dział Pomocy Środowiskowej
 • Dział Świadczeń Rodzinnych.

Głównym celem Ośrodka Pomocy Społecznej jest wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka. Zadaniem Ośrodka jest zapobieganie powstawaniu trudnych sytuacji życiowych przez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

Zakres działania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej obejmuje wykonywanie zadań z zakresu pomocy społecznej na terenie objętym jego działalnością, między innymi:

 • organizacją usług opiekuńczych dla osób starszych i chorych;
 • pokrywanie wydatków na świadczenia zdrowotne dla stałych świadczeniobiorców;
 • udzielanie pomocy w postaci pracy socjalnej, poradnictwa psychologicznego;
 • pomoc w załatwieniu spraw urzędowych i innych spraw bytowych oraz w integracji ze środowiskiem;
 • zapobieganie powstawaniu lub pogłębianiu się dysfunkcji osób, rodzin, w tym dotkniętych przemocą;
 • pomoc w staraniach o dom pomocy społecznej;
 • kierowanie do umieszczenia w domu pomocy społecznej;
 • opracowywanie programów wspierania osób i rodzin w ramach niekonwencjonalnych form pomocy;
 • pomoc finansowa i rzeczowa oraz inne świadczenia na zasadach określonych w ustawie o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r.

Od stycznia 2006 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Puszczy Mariańskiej realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej:

 • prowadzi postępowanie wobec osób zobowiązanych do świadczenia alimentacyjnego na podstawie tytułu wykonawczego, jeżeli egzekucja prowadzona przez komornika jest bezskuteczna,
 • ustala wysokość zaliczki alimentacyjnej do wysokości zasądzonego świadczenia alimentacyjnego dla osób samotnie wychowujących dzieci na podstawie tytułu wykonawczego, którego egzekucja jest bezskuteczna oraz wydaje w tych sprawach decyzje administracyjne.

Pobierz Gminną Strategię Rozwiązywania Problemów Sopołecznych Gminy Puszcza Mariańska

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kuźma Beata
 • Data udostępnienia w BIP: 2007-11-16 12:13:40
 • Informacja zaktualizowana przez: Kuźma Beata
 • Data ostatniej aktualizacji: 2021-08-25 15:49:41
 • Liczba odsłon: 6908
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1203319]

przewiń do góry