Konkurs na dyrektora szkoły 2022
Pobierz Zarządzenie dot. sprostowania omyłki pisarskiej w ogłoszeniu konkursów na stanowisko dyrektorów szkół
Pobierz ogłoszenia konkursów na stanowisko dyrektorów placówek oświatowych, których organem prowadzącym jest Gmina Puszcza Mariańska
 
2021 - KONKURSY
Pobierz Ogłoszenie na stanowisko podinspektora w referacie finansowym;
Pobierz Listę kandydatów spełniających wymogi formalne na stanowisko podinspektora w Referacie Finansowym;
Pobierz Informację o wynikach naboru
Pobierz Ogłoszenie na samodzielne stanowisko w referacie gospodarki komunalnej;
Pobierz Listę kandydatów spełniających wymogi formalne w naborze na stanowisko w referacie gospodarki komunalnej;
Pobierz Informację o wynikach naboru na stanowisko w referacie gospodarki komunalnej
Pobierz Ogłoszenie na stanowisko ds. zarządzania energią i ochrony powietrza;
Pobierz Listę kandydatów spełniających wymogi formalne w naborze na stanowisko ds. zarządzania energia i ochrony środowiska;
Pobierz Informację o wynikach naboru na stanowisko ds. zarządzania energią i ochrony powietrza
Pobierz  Ogłoszenie na stanowisko podinspektora ds. kontroli i egzekucji
Pobierz Listę kandydatów spełniających wymogi formalne w naborze na stanowisko ds.kontroli i egzekucji
Pobierz Informację o wynikach naboru na stanowisko ds. kontroli i egzekucji;
Pobierz Ogłoszenie na stanowisko - samodzielne stanowisko ds.gospodarki lokalowej;
Pobierz Listę kandydatów spełniających wymogi formalne w naborze na stanowisko ds.gospodarki lokalowej;
Pobierz Informację o wynikach naboru na stanowisko podinspektora ds. gospodarki lokalowej
 
2020 - KONKURSY
 
Pobierz Informację o wynikach naboru na stanowisko ds. inwestycji
Pobierz Ogłoszenie na stanowisko - Referent na samodzielne stanowisko ds. inwestycji;
Pobierz załączniki do ogłoszenia
Pobierz listę kandydatów spełniających wymogi formalne w naborze na stanowisko ds. inwestycji
 
Pobierz Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym oraz o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor na samodzielnym stanowisku ds. gospodarki lokalowej
Pobierz Informację o wynikach naboru na stanowisko gospodarki lokalowej
 
Pobierz Ogłoszenie na stanowisko podinspektora w Referacie Finansowym
Pobierz Informację o wynikach naboru na stanowisko podinspektora w Referacie Finansowym;
 
Pobierz Ogłoszenie na stanowisko podinspektora w ewidencji ludności
Pobierz listę kandydatów spełniających wymogi formalne w naborze na stanowisko w ewidencji ludności
 
Pobierz Ogłoszenie na stanowisko podinspektor w Referacie Finansowym.
Pobierz listę kandydatów spełniajacych wymogi formalne w naborze na stanowisko podinspektora;
Pobierz Informację o wynikach naboru na stanowisko podinspektora w Referacie Finansowym;
 
Pobierz Ogłoszenie na stanowisko podinspektor w Referacie Finansowym.
Pobierz Informację o wynikach naboru na stanowisko podinspektora w referacie finansowym;

Pobierz  Ogłoszenie na stanowisko podinspektor w Referacie Finansowym.

Pobierz listę kandydatów spełniających wymogi formalne w naborze na stanowisko podinspektora w Referacie Finansowym;

Pobierz Informację o wynikach naboru na stanowisko podinspektora w Referacie Finansowym;

2019 - KONKURSY

Pobierz
Ogłoszenie na stanowisko ds. gospodarki odpadami;

Pobierz listę kandydatów spełniających wymogi formalne w naborze na stanowisko referenta - samodzielne stanowisko ds. gospodarki odpadami ;

Pobierz   Ogłoszenie na stanowisko - Referent na samodzielne stanowisko ds. dróg;

Pobierz listę kandydatów spełniających wymogi formalne w naborze na stanowisko ds. dróg;

Pobierz Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko ds. dróg;
 
Pobierz  
Ogłoszenie na stanowisko - Referent na samodzielne stanowisko ds. inwestycji;

Pobierz listę kandydatów spełniających wymogi formalne w naborze na stanowisko ds. inwestycji ;

Pobierz
Informację dot. naboru na samodzielne stanowisko ds. inwestycji;

Pobierz Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko ds. inwestycji;

Pobierz
Kwestionariusz osobowy i oświadczenia do ogłoszeń o pracę ;

2018 rok -KONKURSY


Pobierz Ogłoszenie na stanowisko szkoły podstawowej w Michałowie

  Pobierz  Zarządzenie Nr 15/2018 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Michałowie
 

2017 rok - KONKURSY

Pobierz
  Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta na samodzielnym stanowisku ds. administracyjnych, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej;

Pobier z 
Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta w referacie finansowym;

Pobierz  Listę kandydatów spełniających wymogi formalne w naborze na stanowisko referenta na samodzielnym stanowisku ds. administracyjnych, zarządzania kryzysowego o obrony cywilnej;

Pobierz   Lista kandydatów spełniających wymogi formalne w naborze na stanowisko referenta w referacie finansowym ;

Pobierz
Ogłoszenie na stanowisko  - referent na samodzielnym stanowisku ds. administracyjnych, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej;

Pobierz Ogłoszenie na stanowisko urzędnicze ds. księgowości budżetowej  w Referacie Finansowym;

Pobierz  Ogłoszenie na stanowisko dyrektora szkoły podstawowej;

Pobierz rozstrzygnięcie naboru na stanowisko - podinspektor na samodzielnym stanowisku ds. zamówień publicznych;

Pobierz  informacje o wynikach naboru na stanowisko - podinspektor na samodzielnym stanowisku ds. zamówień publicznych;

Pobierz informacje o wynikach naboru na stanowisko Prawnika i Psychologa;

Pobierz  Ogłoszenie o naborze Prawnika - osoby posiadającej wykształcenie prawnicze lub zlecenie do realizacji zadania   w zakresie udzielania porad prawnych związanych z rozwiązywaniem problemów alkoholowych, przeciwdziałaniem narkomanii i przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie w Punkcie   Konsultacyjnym w Puszczy Mariańskiej.

Pobierz   Ogłoszenie o naborze Psychologa do prowadzenia Punktu Konsultacyjnego w Puszczy Mariańskiej   w szczególności dla osób uzależnionych od alkoholu i członków rodzin osób uzależnionych od alkoholu tj. podjęcia działań w zakresie pomocy psychologicznej   dla osób uzależnionych i współuzależnionych ;

Pobierz 
Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor na samodzielnym stanowisku ds. zamówień publicznych;

Pobierz Informacje z naboru na stanowisko w Referacie Finansowym;

Pobierz Listę kandydatów spełniających wymogi formalne w naborze na stanowisko w Referacie Finansowym - ds. kadr i płac w oświacie;

Pobierz  Ogłoszenie na wolne stanowisko w Referacie Finansowym - ds. kadr i płac w oświacie;

P obierz   Zarządzenie Nr 23/2016 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Bartnikach;

Pobierz  Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Szkoły;

Pobierz  Ogłoszenie o zatrudnieniu psychologa

ogłoszenie wyników naboru na stanowisko młodszego referenta  w Referacie Finansowym,  podinspektora ds. gospodarki komunalnej  nabor2.docx

Pobierz Listę kandydatów spełniające wymogi formalne w naborze na stanowisko młodszego referenta w referacie finansowym oraz na stanowisko podinspektora na samodzielnym stanowisku ds. gospodarki komunalnej;

Pobierz  ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor na samodzielnym stanowisku ds. gospodarki komunalnej;

Pobierz  ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Młodszy referent w Referacie Finansowym

 

 

Pobierz   ogłoszenie o naborze psychologa;

 Pobierz   Informację o wynikach naboru;

 

 

 

Pobierz  ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor e Referacie Finansowym. Oferta ważna do 22 stycznia 2015 roku;
Pobierz listę kandydatów spełniających wymogi formalne w ogłoszeniu naboru na stanowisko z-cy kierownika USC w Urzędzie Gminy Puszcza Mariańska;

 

Pobierz Informację o wynikach naboru;

Pobierz ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Gminy - Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego 05.12.2014 Oferta ważna do 19.12.2014 roku;;
Pobierz druk oświadczenia;
Pobierz listę kandydatów spełniających wymogi formalne w ogłoszeniu naboru na stanowisko z-cy kierownika USC w Urzędzie Gminy Puszcza Mariańska;
Pobierz Informację o wynikach naboru;
 

Pobierz ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Gminy  - samodzielne stanowisko ds. zagospodarowania przestrzennego w Urzędzie Gminy Puszcza Mariańska;

Pobierz druk oświadczenia;

Pobierz listę kandydatów spełniających wymogi formalne naboru na stanowisko ds. zagospodarowania przestrzennego

Pobierz Informacja o wynikach naboru

 

Załączone pliki:
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kuźma Beata
  • Data udostępnienia w BIP: 2004-03-25 14:42:23
  • Informacja zaktualizowana przez: Kuźma Beata
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-06-21 08:30:21
  • Liczba odsłon: 17948
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1203394]

przewiń do góry