Nr Nazwa przetargu Osoba odpowiedzialna Czas
410 Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym oraz o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor w Referacie Finansowym Kuźma Beata 2021-12-06
409 Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym oraz o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor na samodzielnym stanowisku ds. gospodarki komunalnej Kuźma Beata 2021-11-25
408 Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym oraz o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor w Referacie Finansowym Kuźma Beata 2021-06-02
407 Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym oraz o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor na samodzielnym stanowisku ds. zarządzania energią i ochrony powietrza Kuźma Beata 2021-04-06
405 Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym oraz o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor na samodzielnym stanowisku ds. gospodarki lokalowej Kuźma Beata 2021-03-01
406 Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym oraz o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor na samodzielnym stanowisku ds. kontroli i egzekucji Kuźma Beata 2021-03-01
403 "Wykonanie utwardzenia nawierzchni dróg gminnych wraz z dostawą i wyrównaniem." - Z.271.18.2020 Kuźma Beata 2021-01-28
402 Zakup energii elektrycznej dla Gminy Puszcza Mariańska i jednostek organizacyjnych Kuźma Beata 2021-01-08
398 Wykonanie robót budowlanych, polegających na rozbudowie Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Budy Zaklasztorne, na działce o nr ewid. 229/7? - Z.271.15.2020 Kuźma Beata 2021-01-05
404 Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym oraz o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze - referent na samodzielnym stanowisku ds. inwestycji Kuźma Beata 2020-12-31
380 Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym oraz o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor w Referacie Finansowym nr2 Kuźma Beata 2020-12-31
396 Zadania 2 ? Nadzór inwestorski, w zakresie którego jest pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej, elektrycznej i elektroenergetycznej, (w podziale na części) na zadaniu inwestycyjnym pn. Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach Projektu? Przebudowa systemu grzewczego trzech budynków mieszkalnych, komunalnych, wielorodzinnych z termomodernizacją i Odnawialnymi Źródłami Energii w miejscowości Studzieniec Gmina Puszcza Mariańska?. Kuźma Beata 2020-12-30
399 Dostawa oleju opałowego do kotłowni gminnych zlokalizowanych na terenie Gminy Puszcza Mariańska w roku 2021, w szacunkowej ilości 220 000 litrów Kuźma Beata 2020-12-22
395 Ogłoszenie o przetargu - Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Zator, Biernik - Stary Łajszczew oraz Budy Wolskie Kuźma Beata 2020-12-17
394 Ogłoszenie o przetargu - Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości na których znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe na terenie gminy Puszcza Mariańska Kuźma Beata 2020-12-15
400 Zapytanie ofertowe dot. dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół Kuźma Beata 2020-12-15
401 Obsługa bankowa Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych Kuźma Beata 2020-12-15
397 Zapytanie ofertowe na dowóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Puszczy Mariańskiej Kuźma Beata 2020-12-07
393 ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE USŁUGI WYKONANIA STRONY INTERNETOWEJ WRAZ Z MIGRACJĄ DOTYCHCZASOWEJ TREŚCI STRONY Kuźma Beata 2020-10-27
392 Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych w 3 budynkach użyteczności publicznej w Gminie Puszcza Mariańska. Kuźma Beata 2020-10-19
391 Przebudowa systemu grzewczego 3 budynków mieszkalnych, komunalnych, wielorodzinnych z termomodernizacją i OZE w miejscowości Studzieniec, Gmina Puszcza Mariańska? Kuźma Beata 2020-10-16
390 Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym oraz o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor na samodzielnym stanowisku ds. gospodarki lokalowej Kuźma Beata 2020-09-15
389 Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym oraz o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor w Referacie Finansowym nr3 Kuźma Beata 2020-08-25
386 Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym oraz o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. ewidencji ludności Kuźma Beata 2020-08-12
387 Wykonanie prac budowlanych, polegających na dociepleniu metodą systemową ścian zewnętrznych, wykonaniu podbitki pod okapami i zadaszeniem oraz budowie chodnika i opaski wokół budynku, w obrębie dobudowanej w roku 2020 części budynku przedszkola gminnego na działce nr ewid. 232/15 w miejscowości Puszcza Mariańska przy ul. Króla Jana Sobieskiego 42. Kuźma Beata 2020-07-30
388 Wykonanie prac budowlanych, polegających na dociepleniu metodą systemową ścian zewnętrznych oraz wykonaniu podbitki pod okapami i zadaszeniem, w obrębie dobudowanej w roku 2020 części budynku przedszkola gminnego na działkach nr ewid. 896/1, 896/2 i 898/5 w miejscowości Bartniki przy ul. Miodowej 47 Kuźma Beata 2020-07-30
384 Odławianie, transport oraz utrzymanie w schronisku bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Puszcza Mariańska. Kuźma Beata 2020-07-10
381 Wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji dróg gminnych Kuźma Beata 2020-07-08
382 Wykonanie remontów dróg gminnych w miejscowościach: Mrozy, Radziwiłłów, Bartniki i Kamion w gminie Puszcza Mariańska. Kuźma Beata 2020-07-08
383 Wykonanie przebudowy zjazdów z drogi wojewódzkiej nr 719 w miejscowościach Puszcza Mariańska i Wygoda, na drogi wewnętrzne - ul. Krótką i ul. Marianów. Kuźma Beata 2020-07-08
379 Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym oraz o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor w Referacie Finansowym Kuźma Beata 2020-06-22
378 Dostawa oleju opałowego do kotłowni gminnych zlokalizowanych na terenie Gminy Puszcza Mariańska w roku 2020, w szacunkowej ilości 220 000 litrów. Kuźma Beata 2020-04-01
377 Wykonanie utwardzenia nawierzchni dróg gminnych wraz z dostawą i wyrównaniem. Kuźma Beata 2020-02-17
375 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Radziwiłłów i Bartniki. Kuźma Beata 2020-01-23
372 Budowa linii napowietrznych oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Mrozy, Bartniki oraz Długokąty – Budy Zaklasztorne. Kuźma Beata 2020-01-09
374 Zaproszenie do złożenia oferty na zawarcie umowy użyczenia pomieszczeń: kuchni i stołówki w celu świadczenia usługi cateringowej dla uczniów Zespołu szkolno-Przedszkolnego w Bartnikach finansowanych ze środków własnych rodziców uczniów lub ośrodka pomocy społecznej. Kuźma Beata 2020-01-02
371 Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości na których znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe na terenie Gminy Puszcza Mariańska. Kuźma Beata 2019-12-10
370 Przewóz uczniów z miejsca zamieszkania do Szkoły Podstawowej im. Króla Jana III Sobieskiego w Puszczy Mariańskiej i ze Szkoły do miejsca zamieszkania na podstawie biletów miesięcznych w ramach regularnego przewozu osób w krajowym transporcie drogowym na obszarze Gminy Puszcza Mariańska w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. Kuźma Beata 2019-11-21
362 Rozbudowa strażnicy OSP w miejscowości Kamion, na działce nr ewid. 361 oraz wykonanie prac remontowo-budowlanych w starej części strażnicy. Kuźma Beata 2019-07-18
369 Zapytanie ofertowe - Aktywna tablica SP Michałów Kuźma Beata 2019-07-16
364 Zapytanie ofertowe Aktywna tablica Filia Korabiewice Kuźma Beata 2019-07-02
367 Zapytanie ofertowe Aktywna tablica SP Puszcza Mariańska Kuźma Beata 2019-07-02
365 Zapytanie ofertowe Aktywna tablica SP Bartniki Kuźma Beata 2019-07-02
368 Zapytanie ofertowe Aktywna tablica SP Waleriany Kuźma Beata 2019-07-02
360 Rozbudowa budynku przedszkola gminnego na działce nr ewid. 232/15, w miejscowości Puszcza Mariańska przy ul. Króla Jana Sobieskiego 42 – bez docieplenia ścian zewnętrznych. Kuźma Beata 2019-06-12
356 Rozbudowa budynku przedszkola gminnego na działkach ewid. 896/1, 896/2 i 896/5 w Bartnikach przy ul. Miodowej 47 -bez docieplenia ścian zewnętrznych Kuźma Beata 2019-06-12
361 Odławianie, transport oraz utrzymanie w schronisku bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Puszcza Mariańska. Kuźma Beata 2019-06-11
358 Wykonanie utwardzenia nawierzchni dróg gminnych kruszywem - gruzem betonowym kruszonym o frakcji 0-63,0 mm, wraz z dostawą i wyrównaniem w ilości 1200 ton. Kuźma Beata 2019-06-05
357 Budowa w wariancie trzytorowym, bieżni owalnej 200 m, prostej 100 m, stanowiska do skoku w dal i stanowiska do rzutu kulą na terenie działki nr 896/2 przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Jana Kwiecińskiego w Bartnikach. Kuźma Beata 2019-05-28
355 Wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji dróg gminnych: 1. drogi gminnej w miejscowości Pniowe-Studzieniec, położonej na działkach: nr ewid. 112, 113, 114 w m. Pniowe i nr ewid. 29 30 w m. Studzieniec, 2. drogi gminnej w miejscowości Aleksandria-Waleriany-Pniowe, położonej na działkach: nr ewid. 232 w m. Aleksandria, nr ewid. 152 w m. Waleriany i nr ewid. 1 w m. Pniowe. Kuźma Beata 2019-03-18
354 Wykonanie remontów dróg gminnych w miejscowościach: Bartniki, Korabiewice, Puszcza Mariańska, Długokąty i Grabina Radziwiłłowska w gminie Puszcza Mariańska. Kuźma Beata 2019-03-18
353 Wykonanie utwardzenia nawierzchni dróg gminnych kruszywem drogowym o frakcji 0-31,5 mm, wraz z dostawą kruszywa i wyrównaniem , przy użyciu kruszywa drogowego kwarcytowego, w ilości 3000 ton. Kuźma Beata 2019-02-06
352 Wykonanie utwardzenia nawierzchni dróg gminnych kruszywem - gruzem betonowym kruszonym o frakcji 0-63,0 mm, wraz z dostawą i wyrównaniem w ilości 1200 ton.” Kuźma Beata 2019-02-06
351 DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO DO KOTŁOWNI GMINNYCH ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE GMINY PUSZCZA MARIAŃSKA, W ROKU 2019, W SZACUNKOWEJ ILOŚCI 220 000 LITRÓW Kuźma Beata 2019-01-22
350 Przewóz uczniów z miejsca zamieszkania do Szkoły Podstawowej im. Króla Jana III Sobieskiego w Puszczy Mariańskiej i ze Szkoły do miejsca zamieszkania na podstawie biletów miesięcznych w ramach regularnego przewozu osób w krajowym transporcie drogowym na obszarze Gminy Puszcza Mariańska w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. Kuźma Beata 2018-12-12
349 Budowa chodnika i kładki dla pieszych przy ulicy Wspólnej w miejscowości Mrozy, w obrębie działek o nr ewid. 79/1, 92, 93/1, 206. Kuźma Beata 2018-11-13
347 Wykonanie remontu dachu nad dobudówkami remizy OSP w Grabinie Radziwiłłowskiej przy ul. Dużej 78. Kuźma Beata 2018-10-04
345 Zakup energii elektrycznej dla Gminy Puszcza Mariańska i jednostek organizacyjnych Kuźma Beata 2018-09-11
343 Wykonanie remontu budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Kamion Kuźma Beata 2018-08-30
341 Budowa linii napowietrznych oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Wygoda, Puszcza Mariańska, Olszanka, Budy Kałki, Mrozy, Wilczynek i Bartniki Kuźma Beata 2018-08-14
339 Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Bartniki, Mrozy i Radziwiłłów Kuźma Beata 2018-08-02
340 Wykonanie prac budowlanych, polegających na dociepleniu metodą systemową ścian zewnętrznych, w obrębie dobudowanej w roku 2018 części budynku Szkoły Podstawowej w Korabiewicach Kuźma Beata 2018-07-27
337 Wykonanie utwardzenia nawierzchni dróg gminnych kruszywem – gruzem betonowym kruszonym o frakcji 0-63,0 mm, wraz z dostawą i wyrównaniem. Kuźma Beata 2018-07-16
336 Budowa chodnika przy ulicy Wspólnej w miejscowości Mrozy, w obrębie działek drogowych o nr ewid. 105 i 132/7 Kuźma Beata 2018-06-21
335 Wykonanie prac remontowo-budowlanych na dachu budynku Urzędu Gminy w Puszczy Mariańskiej przy ul. Stanisława Papczyńskiego 1 i na dachu budynku Hali Sportowej w Puszczy Mariańskiej przy ul. Króla Jana Sobieskiego 61 Kuźma Beata 2018-06-20
334 Wykonanie prac remontowo-budowlanych w budynkach Szkoły Podstawowej w Michałowie i Szkoły Podstawowej w Korabiewicach, polegających na wymianie podłóg w pomieszczeniach szkolnych Kuźma Beata 2018-06-08
331 Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Puszcza Mariańska Kuźma Beata 2018-06-06
333 Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2018 roku w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym Kuźma Beata 2018-05-25
330 Wykonanie utwardzenia nawierzchni dróg gminnych kruszywem – gruzem betonowym kruszonym o frakcji 0-63,0 mm, wraz z dostawą i wyrównaniem. Kuźma Beata 2018-04-17
329 BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z ODCINKAMI SIECI W MIEJSCOWOŚCI RADZIWIŁŁÓW, W OBRĘBIE ULIC: DWORCOWEJ, CICHEJ, DZIAŁKOWEJ, ŚRODKOWEJ, MAZOWIECKIEJ PODLEŚNEJ TOPOLOWEJ, SOBAŃSKIEGO, SŁONECZNEJ ORAZ NA TERENIE DZIAŁEK PRZY UL. WARSZAWSKIEJ Kuźma Beata 2018-03-29
321 Konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2018 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Kuźma Beata 2018-02-22
327 Zakup energii elektrycznej dla Gminy Puszcza Mariańska i jednostek organizacyjnych Kuźma Beata 2018-02-22
328 Wykonanie remontu drogi gminnej nr 470206W w miejscowościach Bednary i Aleksandria - Gmina Puszcza Mariańska. Kuźma Beata 2018-02-21
326 Wykonanie remontów dróg gminnych w miejscowościach: Bartniki, Studzieniec, Żuków, Puszcza Mariańska, Korabiewice, Grabina Radziwiłłowska, Olszanka, Zator, Wincentów, Wygoda, Budy Zaklasztorne, Stary Łajszczew i Michałów w gminie Puszcza Mariańska Kuźma Beata 2018-02-13
323 Wykonanie utwardzenia nawierzchni dróg gminnych kruszywem drogowym o frakcji 0 - 31,5 mm wraz z dostawą kruszywa i wyrównaniem. Kuźma Beata 2018-02-13
325 Wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji dróg gminnych: 1. drogi gminnej nr 470239W w m. Zator, położonej na działce o nr ewid. 108 2. drogi gminnej nr 470205W w m. Nowa Huta - Stara Huta, położonej na działce o nr ewid. 221 i 229 w m. Nowa Huta i działce nr ewid. 1 w m. Stara Huta Kuźma Beata 2018-02-09
322 Dostawa oleju opałowego do kotłowni gminnych zlokalizowanych na terenie Gminy Puszcza Mariańska w roku 2018, w szacunkowej ilości 220 000 litrów. Kuźma Beata 2018-01-19
320 Odławianie, transport oraz utrzymanie w schronisku bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Puszcza Mariańska. Kuźma Beata 2018-01-03
318 BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z ODCINKAMI SIECI W OBRĘBIE ULICY PARKOWEJ W MIEJSCOWOŚCI BARTNIKI Kuźma Beata 2017-12-12
317 Przewóz uczniów z miejsca zamieszkania do Szkoły Podstawowej im. Króla Jana III Sobieskiego w Puszczy Mariańskiej i ze Szkoły do miejsca zamieszkania na podstawie biletów miesięcznych w ramach regularnego przewozu osób w krajowym transporcie drogowym na obszarze Gminy Puszcza Mariańska w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. Kuźma Beata 2017-11-30
316 ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOLNEGO W MIEJSCOWOŚCI KORABIEWICE, GMINA PUSZCZA MARIAŃSKA Kuźma Beata 2017-11-23
315 Budowa i montaż platformy dla osób niepełnosprawnych przy budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Puszczy Mariańskiej. Kuźma Beata 2017-10-30
311 Zakup energii elektrycznej dla Gminy Puszcza Mariańska i jednostek organizacyjnych, w okresie od 01-01-2018 r. do 31-12-2018 r Kuźma Beata 2017-10-06
298 UTWARDZENIE NAWIERZCHNI DRÓG GMINNYCH KRUSZYWEM - GRUZEM BETONOWYM KRUSZONYM O FRAKCJI 0-50,0 mm, WRAZ Z WYRÓWNANIEM Kuźma Beata 2017-09-22
304 Wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych budynków: Urzędu Gminy w Puszczy Mariańskiej, Ochotniczej Straży Pożarnej i Szkoły Podstawowej w Walerianach, Szkoły Podstawowej w Korabiewicach oraz budynku komunalnego w Kamionie. Kuźma Beata 2017-09-22
310 BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI STARY ŁAJSZCZEW OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Kuźma Beata 2017-08-07
309 BUDOWA BIEŻNI OWALNEJ 200m, PROSTEJ 100m I STANOWISKA DO SKOKU W DAL NA TERENIE DZIAŁKI NR 151/17 PRZY ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W PUSZCZY MARIAŃSKIEJ OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Kuźma Beata 2017-08-03
308 Wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych budynków: Urzędu Gminy w Puszczy Mariańskiej, Ochotniczej Straży Pożarnej i Szkoły Podstawowej w Walerianach, Szkoły Podstawowej w Korabiewicach oraz budynku komunalnego w Kamionie. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Kuźma Beata 2017-07-26
307 Wykonanie prac malarskich w pomieszczeniach znajdujących się w budynku Urzędu Gminy w Puszczy Mariańskiej oraz remontowo-budowlanych w budynku wielofunkcyjnym przy ul. Sobieskiego 42 w Puszczy Mariańskiej. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Kuźma Beata 2017-07-20
305 WYKONANIE PIERWSZEGO ETAPU BUDOWY OŚWIETLENIA BOISK SPORTOWYCH W MIEJSCOWOŚCI BARTNIKI, NA DZIAŁKACH O NR EWID. 627, 630/2, 630/3, 622/2, 624/4, W ZAKRESIE BUDOWY OŚWIETLENIA BOISKA SPORTOWEGO Kuźma Beata 2017-07-10
302 WYKONANIE UTWARDZENIA DZIAŁEK ZA POMOCĄ KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ W MIEJSCOWOŚCIACH: BARTNIKI, PUSZCZA MARIAŃSKA, WALERIANY, KAMION ORAZ POSZERZENIA CHODNIKA W MIEJSCOWOŚCI KAMION. Kuźma Beata 2017-06-30
301 BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCIACH: NOWA HUTA – STUDZIENIEC, KAMION I RADZIWIŁŁÓW Kuźma Beata 2017-06-12
300 Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Puszcza Mariańska Kuźma Beata 2017-06-09
297 Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2017 roku” Kuźma Beata 2017-05-29
293 UTWARDZENIE NAWIERZCHNI DRÓG GMINNYCH KRUSZYWEM DROGOWYM O FRAKCJI 0-31,5 mm, WRAZ Z WYRÓWNANIEM OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Kuźma Beata 2017-04-20
270 Wykonanie robót związanych z odbiorem, transportem i utylizacją wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Puszcza Mariańska. Kuźma Beata 2017-04-20
285 Zapytanie ofertowe w sprawie usuwania azbestu z terenu Gminy Puszcza Mariańska. Kuźma Beata 2017-04-19
294 Zapytanie ofertowe na odbiór i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych z Oczyszczalni ścieków w Bartnikach Kuźma Beata 2017-04-19
295 Wykonanie modernizacji drogi gminnej nr 470218W w miejscowościach Michałów - Puszcza Mariańska Kuźma Beata 2017-04-19
296 Wykonanie remontów dróg gminnych w miejscowościach: Grabina Radziwiłłowska, Radziwiłłów, Bartniki, Niemieryczew, Budy Zaklasztorne, Nowa Huta, Michałów, Wygoda, Długokąty, Bednary, Puszcza Mariańska w gminie Puszcza Mariańska Kuźma Beata 2017-03-22
291 Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2017 roku. Kuźma Beata 2017-02-06
292 Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe w 2017 roku - prowadzenie szkółki piłkarskiej Kuźma Beata 2017-02-06
290 DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO DO KOTŁOWNI GMINNYCH ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE GMINY PUSZCZA MARIAŃSKA, W ROKU 2017, W SZACUNKOWEJ ILOŚCI 220 000 LITRÓW Kuźma Beata 2017-01-18
289 I przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie zabudowanej nieruchomości na okres powyżej 3 lat Kuźma Beata 2017-01-09
288 Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci wodociągowych w miejscowościach: Zator, Radziwiłłów, Bednary oraz Biernik Towarzystwo – Wilczynek. Kuźma Beata 2016-11-14
287 Wykonanie remontu ulicy Parkowej w miejscowości Bartniki Kuźma Beata 2016-09-21
286 Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie kanału kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowościach Radziwiłłów i Grabina Radziwiłłowska gm. Puszcza Mariańska Kuźma Beata 2016-08-05
284 Dostawa energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego oraz jednostek organizacyjnych w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. Kuźma Beata 2016-07-27
283 Konkurs ofert na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe w 2016 roku. Kuźma Beata 2016-07-15
282 Wykonanie prac remontowo-budowlanych w budynkach O.S.P. Waleriany i Szkoły Podstawowej w Michałowie oraz na terenie Gminnego Ośrodka Zdrowia w Puszczy Mariańskiej Kuźma Beata 2016-07-11
281 Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Puszcza Mariańska Kuźma Beata 2016-05-20
280 Wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji dróg w miejscowościach Studzieniec i Stary Łajszczew Kuźma Beata 2016-04-20
279 Wykonanie remontów dróg w miejscowościach: Korabiewice, Grabina Radziwiłłowska, Puszcza Mariańska, Studzieniec, Górki, Radziwiłłów - Gmina Puszcza Mariańska Kuźma Beata 2016-04-19
277 Otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2016 roku. Kuźma Beata 2016-04-13
274 Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe w 2016 roku - rozwój sportu na terenie Gminy Puszcza Mariańska w 2016 roku – prowadzenie szkółki piłkarskiej. Kuźma Beata 2016-04-04
273 Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu /w tym organizacja imprez rekreacyjno – sportowych, szkolenie zawodników, organizowanie zajęć i współzawodnictwa sportowego, uczestnictwo w zawodach i rozgrywkach na różnych szczeblach/ w zakresie takich dyscyplin, jak: piłka nożna, piłka siatkowa, tenis stołowy, judo, szachy. Kuźma Beata 2016-04-04
278 Wykonanie robót budowlanych, polegających na rozbudowie stacji uzdatniania wody w miejscowości Mrozy, na działkach o nr ewid. 218/19 i 195/31 Kuźma Beata 2016-04-04
276 Odbiór i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Puszczy Mariańskiej i oczyszczalni ścieków w Bartnikach Kuźma Beata 2016-03-25
275 Utwardzenie nawierzchni dróg gminnych kruszywem wraz z wyrównaniem Kuźma Beata 2016-03-07
272 DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO DO KOTŁOWNI GMINNYCH ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE GMINY PUSZCZA MARIAŃSKA, W ROKU 2016, W SZACUNKOWEJ ILOŚCI 220 000 LITRÓW. Kuźma Beata 2016-01-18
271 Odławianie, transport oraz utrzymanie w schronisku bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Puszcza Mariańska Kuźma Beata 2015-09-18
269 Prowadzenie szkółki piłkarskiej. Kuźma Beata 2015-07-24
267 Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Puszcza Mariańska Kuźma Beata 2015-06-24
268 Przetargu nieograniczonego na wykonanie prac budowlanych w budynku Zespołu Szkolno - Gimnazjalnego w Bartnikach przy ul. Miodowej 47. Kuźma Beata 2015-06-05
266 Wykonanie prac budowlanych w budynku Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Bartnikach przy ul. Miodowej 47. Kuźma Beata 2015-05-15
265 Otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2015 roku Kuźma Beata 2015-04-27
263 Wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji drogi w miejscowości Budy Wolskie Kuźma Beata 2015-04-20
264 Wykonanie remontów dróg w miejscowościach: Korabiewice, Górki, Stara Huta, Długokąty, Puszcza Mariańska, Bartniki, Zator, Grabina Radziwiłłowska, Budy Kałki, Lisowola, Wygoda - Gmina Puszcza Mariańska Kuźma Beata 2015-04-20
262 Zapytanie ofertowe Kuźma Beata 2015-02-25
261 DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO DO KOTŁOWNI GMINNYCH ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE GMINY PUSZCZA MARIAŃSKA, W ROKU 2015, W SZACUNKOWEJ ILOŚCI 250 000 LITRÓW Kuźma Beata 2015-01-30
260 Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok Kuźma Beata 2015-01-30
258 Utwardzenie nawierzchni dróg gminnych kruszywem o frakcji 0 -31,5 mm wraz z wyrównaniem. Kuźma Beata 2015-01-30
259 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Biernik, przy ulicy Mariańskiej i w miejscowości Wygoda, przy ulicy Mariańskiej, Czesława Tańskiego i Woskowej oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Olszanka i Zator Kuźma Beata 2015-01-26
257 Wykonywanie w okresie od 01.01.2015r. do 31.12.2015r. usług opiekuńczych zwykłych z zadań własnych gminy oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w tym specjalistycznych usług dla dzieci z autyzmem z zadań zleconych gminie dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puszczy Mariańskiej, w miejscu zamieszkania podopiecznego. Kuźma Beata 2014-12-22
256 Na wykonywanie, dostarczanie i wydawanie gorących posiłków jednodaniowych w 2015 roku dla uczniów Szkoły Podstawowej w Michałowie, Szkoły Podstawowej w Walerianach, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Puszczy Mariańskiej oraz Filii w Korabiewicach, , Filii w Starym Łajszczewie, Zespołu Szkolno – Gimnazjalnego w Bartnikach, dla których organem założycielskim jest Gmina Puszcza Mariańska. Kuźma Beata 2014-12-22
255 DOWOŻENIE UCZNIÓW Z MIEJSCOWOŚCI WALERIANY, STUDZIENIEC, GÓRKI, KORABIEWICE, BEDNARY, STARY ŁAJSZCZEW, KAMION I MICHAŁÓW DO ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO W PUSZCZY MARIAŃSKIEJ W OKRESIE OD 01.01.2015r. DO 31.12.2017r. Kuźma Beata 2014-12-16
254 Zapytanie ofertowe Kuźma Beata 2014-12-10
253 Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie sieci wodociągowej przy ulicy Sosnowej w miejscowości Mrozy oraz budowie sieci wodociągowej na działce o nr Ew. 345/5 w miejscowości Bartniki Kuźma Beata 2014-10-07
252 Wykonanie robót budowlanych polegających na: 1. Dobudowie oświetlenia ulicznego w miejscowościach Wygoda i Biernik Włościański. 2. Modernizacji oświetlenia ulicznego w miejscowości Lisowola. Kuźma Beata 2014-09-24
251 Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie drugiego etapu sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabina Radziwiłłowska, przy ulicy Dużej, Małej i Wschodniej oraz budowie sieci kanalizacji sanitarnej przy ulicy Słonecznej w Grabinie Radziwiłłowskiej. Kuźma Beata 2014-08-28
250 Wykonanie remontu chodnika przy ul. Stanisława Papczyńskiego w Puszczy Mariańskiej Kuźma Beata 2014-07-31
248 Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie szkolnego placu zabaw przy Filii Szkoły Podstawowej w Puszczy Mariańskiej w Korabiewicach, w ramach Rządowego programu Radosna Szkoła. Kuźma Beata 2014-06-30
249 Wykonanie prac remontowo-budowlanych w budynkach: Szkoły Podstawowej w Walerianach, Szkoły Podstawowej w Korabiewicach, Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Bartnikach oraz w budynku komunalnym przy ul. S. Papczyńskiego w Puszczy Mariańskiej. Kuźma Beata 2014-06-26
244 Wójt Gminy Puszcza Mariańska ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2014 roku. Kuźma Beata 2014-05-07
245 Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Puszcza Mariańska Kuźma Beata 2014-05-07
247 Wykonanie remontów dróg gminnych w miejscowościach: Bartniki, Grabina Radziwiłłowska, Puszcza Mariańska, Mrozy, Studzieniec, Żuków, Stary Karolinów, Radziwiłłów Kuźma Beata 2014-04-25
246 Wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji drogi w miejscowościach Lisowola i Sapy Kuźma Beata 2014-04-25
243 DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO DO KOTŁOWNI GMINNYCH ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE GMINY PUSZCZA MARIAŃSKA, W ROKU 2014, W SZACUNKOWEJ ILOŚCI 250 000 LITRÓW Kuźma Beata 2013-12-24
242 Utwardzenie nawierzchni dróg gminnych kruszywem o frakcji 0 -31,5 mm wraz z wyrównaniem Kuźma Beata 2013-12-23
238 PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI POWYŻEJ 14 000 EURO na wykonywanie w okresie od 01.01.2014r. do 31.12.2014r. usług opiekuńczych zwykłych z zadań własnych gminy oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w tym specjalistycznych usług dla dzieci z autyzmem z zadań zleconych gminie dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puszczy Mariańskiej, w miejscu zamieszkania podopiecznego. Kuźma Beata 2013-11-25
239 PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI POWYŻEJ 14.000 EURO, LECZ NIŻSZEJ NIŻ WARTOŚCI OKREŚLONE W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY – PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Na wykonywanie, dostarczanie i wydawanie gorących posiłków jednodaniowych w 2014 roku dla uczniów Szkoły Podstawowej w Michałowie, Szkoły Podstawowej w Walerianach, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Puszczy Mariańskiej oraz Filii w Korabiewicach, , Filii w Starym Łajszczewie, Zespołu Szkolno – Gimnazjalnego w Bartnikach, dla których organem założycielskim jest Gmina Puszcza Mariańska. Kuźma Beata 2013-11-25
235 Doposażenie szkół podstawowych z terenu gminy Puszcza Mariańska w sprzęt oraz pomoce dydaktyczne w związku z realizacją projektu Sięgamy po rozwój w ramach projektu systemowego POKL Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Kuźma Beata 2013-09-10
219 Realizacja zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2013 roku. Kuźma Beata 2013-07-25
232 Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie sieci kanalizacyjnej przy ulicy Mazowieckiej w miejscowości Budy Zaklasztorne. Kuźma Beata 2013-07-22
234 Wyposażenie nowej sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno - Gimnazjalnym w Bartnikach przy ul. Miodowej 47. Kuźma Beata 2013-07-17
229 Wykonywanie w okresie od 01.07.2013r. do 31.12.2013r. usług opiekuńczych zwykłych z zadań własnych gminy oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w tym specjalistycznych usług dla dzieci z autyzmem z zadań zleconych gminie dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puszczy Mariańskiej, w miejscu zamieszkania podopiecznego. Kuźma Beata 2013-07-03
230 Wykonanie prac remontowo-budowlanych w następujących obiektach: Urząd Gminy ( stara i nowa część), Zespół Szkolno - Gimnazjalny w Bartnikach, Gminny Ośrodek Kultury w Puszczy Mariańskiej, Szkoła Podstawowa w Michałowie, Szkoła Podstawowa w Walerianach, Ośrodek Zdrowia w Puszczy Mariańskiej. Kuźma Beata 2013-06-27
228 Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Puszcza Mariańska Kuźma Beata 2013-06-14
225 Utwardzenie działek przy zespole szkół w Bartnikach Kuźma Beata 2013-05-29
221 Wykonanie remontów dróg w miejscowościach: Stary Łajszczew - Nowy Łajszczew, Grabina Radziwiłłowska, Mrozy, Emilianów, Budy Zaklasztorne, Korabiewice, Radziwiłłów, Wygoda, Studzieniec, Budy Kałki, Puszcza Mariańska, Michałów. Gmina Puszcza Mariańska. Kuźma Beata 2013-05-27
222 Wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji drogi w miejscowości Budy Zaklasztorne. Kuźma Beata 2013-05-27
223 USŁUGA BANKOWA POLEGAJĄCĄ NA UDZIELENIU PRZEZ BANK DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU Kuźma Beata 2013-05-23
220 Świadczenie usługi bankowej obsługi budżetu Gminy Puszcza Mariańska Kuźma Beata 2013-01-30
218 DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO DO KOTŁOWNI GMINNYCH ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE GMINY PUSZCZA MARIAŃSKA, W ROKU 2013, W SZACUNKOWEJ ILOŚCI 180 000 LITRÓW Kuźma Beata 2013-01-03
215 Utwardzenie nawierzchni dróg gminnych kruszywem o frakcji 0 - 31,5 mm wraz z wyrównaniem Kuźma Beata 2013-01-02
216 Wykonywanie w okresie od 01.01.2013r. do 30.06.2013r. usług opiekuńczych zwykłych z zadań własnych gminy oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w tym specjalistycznych usług dla dzieci z autyzmem z zadań zleconych gminie dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puszczy Mariańskiej, w miejscu zamieszkania podopiecznego Kuźma Beata 2012-12-28
213 Wykonywanie, dostarczanie i wydawanie gorących posiłków jednodaniowych w 2013 roku dla uczniów Szkoły Podstawowej w Michałowie, Szkoły Podstawowej w Walerianach, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Puszczy Mariańskiej oraz Filii w Korabiewicach, , Filii w Starym Łajszczewie, Zespołu Szkolno – Gimnazjalnego w Bartnikach, dla których organem założycielskim jest Gmina Puszcza Mariańska Kuźma Beata 2012-12-18
211 Dostawa kostki brukowej betonowej oraz krawężników, oporników i obrzeży betonowych Kuźma Beata 2012-10-03
210 Wykonanie prac remontowo-budowlanych w budynku OSP Waleriany. Kuźma Beata 2012-09-05
209 Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie sieci wodociągowej w miejscowościach Górki, Nowa Huta, Stara Huta, Zator, Michałów. Kuźma Beata 2012-08-21
208 Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego dla Gminy Puszcza Mariańska Kuźma Beata 2012-08-01
207 Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Leśna i Jagodowa w miejscowości Grabina Radziwiłłowska Gmina Puszcza Mariańska. Kuźma Beata 2012-07-02
206 Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie drogi niepublicznej wewnętrznej w miejscowości Kamion. Kuźma Beata 2012-06-29
199 Zaproszenie do składania ofert na podpisanie umowy na odłowienie, transport oraz utrzymanie w schronisku bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Puszcza Mariańska Kuźma Beata 2012-05-23
201 Wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji drogi w miejscowości Stary Łajszczew Kuźma Beata 2012-05-21
200 Wykonanie remontów dróg gminnych w miejscowościach: Waleriany, Radziwiłłów ul. Podleśna, ul. Rzeczna, ul. Wiejska, Budy Zaklasztorne ul. Różana, Huta Partacka, Lisowola, Biernik Towarzystwo, Wilczynek, Karnice, Mrozy ul. Spacerowa, Puszcza Mariańska Gmina Puszcza Mariańska Kuźma Beata 2012-05-21
198 Demontaż, odbiór, transport i składowanie wyrobów zawierających azbest od mieszkańców Gminy Puszcza Mariańska – etap I Kuźma Beata 2012-04-06
193 Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Kuźma Beata 2012-02-29
197 Utwardzenie nawierzchni dróg gminnych kruszywem o frakcji 4-63 mm i o frakcji 0-31,5 mm wraz z wyrównaniem Kuźma Beata 2012-01-31
196 Dostawa oleju opałowego do kotłowni gminnych zlokalizowanych na terenie Gminy Puszcza Mariańska w roku 2012, w szacunkowej ilości 180 000 litrów. Kuźma Beata 2011-12-28
195 Na wykonywanie w okresie od 01.01.2012r. do 31.12.2012r. usług opiekuńczych zwykłych z zadań własnych gminy oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w tym specjalistycznych usług dla dzieci z autyzmem z zadań zleconych gminie dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puszczy Mariańskiej, w miejscu zamieszkania podopiecznego Kuźma Beata 2011-12-22
194 Przetarg nieograniczony na dowożenie uczniów z miejscowości Waleriany, Studzieniec, Górki, Korabiewice, Bednary, Stary Łajszczew, Kamion i Michałów do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Puszczy Mariańskiej w okresie od 01.01.2012 do 31.12.2014 r. Kuźma Beata 2011-11-28
192 Wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie budynku Zespołu Szkolno -Gimnazjalnego wraz z budową sali gimnastycznej z zapleczem w miejscowości Bartniki ul. Miodowa 47 Kuźma Beata 2011-10-19
191 Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie chodnika w pasie dogi niepublicznej w miejscowościach Waleriany i Mrozy. Kuźma Beata 2011-10-13
190 Wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji kotłowni w budynku Zespołu Szkolno Gimnazjalnego w Bartnikach ul. Miodowa 47 Kuźma Beata 2011-09-28
189 Wykonanie map do celów projektowych dla miejscowości Lisowola, Stary Łajszczew , Mrozy ul. Sosnowa, Budy Zaklasztorne ul. Mazowiecka, Radziwiłłów ul. Warszawska, ul. Przejazdowa, ul. Kolejowa, ul. Graniczna, Grabina Radziwiłłowska ul. Kolejowa, Puszcza Mariańska ul. Krótka. Kuźma Beata 2011-09-08
188 Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie sieci wodociągowej w miejscowościach Radziwiłłów – Budy Kałki, Wygoda, Karolinów Stary Kuźma Beata 2011-07-21
187 Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w miejscowości Michałów w ramach programu rządowego „RADOSNA SZKOŁA” Kuźma Beata 2011-07-20
186 Wykonanie prac remontowo – budowlanych w budynkach: Szkoły Podstawowej w Starym Łajszczewie i Szkoły Podstawowej Korabiewicach. Kuźma Beata 2011-06-30
185 Wykonanie prac remontowo – budowlanych w pomieszczeniach Przedszkola Gminnego w Puszczy Mariańskiej, przy ul. Króla Jana Sobieskiego 42. Kuźma Beata 2011-06-29
184 Wykonanie prac remontowych i budowlanych związanych ze zmianą użytkowania poddasza w budynku na działce nr ew. 627 w Bartnikach Kuźma Beata 2011-06-08
182 Wykonanie remontów dróg gminnych w miejscowościach: Długokąty, Radziwiłłów ul. Mazowiecka, ul. Podleśna, Środkowa, Dworcowa, Grabina Radziwiłłowska ul. Graniczna, Huta Partacka, Korabiewice, Bednary Rzeczne, Zator-Olszanka, Radziwiłłów ul. Cicha Gmina Puszcza Mariańska Kuźma Beata 2011-05-16
183 Modernizacja drogi w miejscowości Stary Łajszczew Gmina Puszcza Mariańska Kuźma Beata 2011-05-16
181 Rozbiórka budynku gospodarczego – toalet szkolnych, na działce o nr Ew. 151/17 w Puszczy Mariańskiej. Kuźma Beata 2011-05-06
180 Utwardzenie dróg gminnych gruzem budowlanym betonowym o frakcji 0-63 mm wraz z wyrównaniem Kuźma Beata 2011-04-15
178 Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu Kuźma Beata 2011-04-12
177 Wykonanie inwentaryzacji zasobów azbestowych na terenie gminy Puszcza Mariańska wraz z ich oceną stanu i stopniem pilności usunięcia w/w wyrobów oraz opracowanie programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Puszcza Mariańska wraz z oceną efektu ekologicznego programu”. Kuźma Beata 2011-03-24
176 Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie zbiornika wyrównawczego na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Łajszczewie Starym oraz areatora w budynku Stacji Uzdatniania Wody w Bartnikach. Kuźma Beata 2011-03-24
173 Wykonanie robót budowlanych polegających na zmianie sposobu użytkowania i przebudowę wiaty na budynek mieszkalny z lokalami socjalnymi w miejscowości Korabiewice na terenie działki numer ewidencyjny 393/4 . Kuźma Beata 2011-02-23
172 Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Olszanka- Puszcza Mariańska- Wygoda- Michalów Kuźma Beata 2011-02-22
171 Utwardzenie nawierzchni dróg gminnych kruszywem o frakcji 4-63 mm i o frakcji 0-31,5 mm wraz z wyrównaniem Kuźma Beata 2011-02-04
170 Dostawa oleju opałowego do kotłowni gminnych zlokalizowanych na terenie Gminy Puszcza Mariańska w roku 2011, w szacunkowej ilości 180 000 litrów. Kuźma Beata 2011-01-07
168 Jednorazowa dostawa oleju opałowego do kotłowni gminnych zlokalizowanych na terenie Gminy Puszcza Mariańska, w ilości 30 000 litrów. Kuźma Beata 2010-12-28
167 Wykonywanie, dostarczanie i wydawanie w 2011 roku gorących posiłków jednodaniowych dla uczniów Szkoły Podstawowej w Michałowie, Szkoły Podstawowej w Walerianach, Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Puszczy Mariańskiej oraz Filii w Korabiewicach, Filii w Starym Łajszczewie, Zespołu Szkolno Gimnazjalnego w Bartnikach, dla których organem założycielskim jest Gmina Puszcza Mariańska. Kuźma Beata 2010-12-15

[Liczba odsłon: 1203340]

przewiń do góry