Puszcza Mariańska, dnia 2011.01.11

 

OŚ. 7336/4/2010

 

Obwieszczenie

 

         Wójt Gminy Puszcza Mariańska zawiadamia, iż dnia 11.01.2011 roku została wydana decyzja nr 1/2011 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na:

przebudowie drogi powiatowej nr 4718W Bartniki – Puszcza Mariańska na odcinku od 0 + 000 km do 1 + 711 km i od 2 + 261 km do 8 + 702 km na działkach o nr ewid. 316 w miejscowości Puszcza Mariańska; 232 w miejscowości Budy Zaklasztorne; 221, 331 i 312  w miejscowości Radziwiłłów; 1084, 617 i 379 w miejscowości Bartniki, gmina Puszcza Mariańska.

Strony postępowania oraz osoby zainteresowane mogą zapoznać się z w/w decyzją w terminie 14 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia (doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia) w siedzibie Urzędu Gminy Puszcza Mariańska, w godzinach pracy Urzędu (pok. nr 9).

 

 

Pobierz Obwieszczenie o umieszczeniu w publicznym wykazie.

Pobierz Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego.

Pobierz   Informacje o zamieszczeniu postanowienia.

Pobierz Obwieszczenie o wydaniu postanowienia.

Pobierz Obwieszczenie o zapoznaniu sie z dokumentacją.

Pobierz Obwieszczenie Regionalnego Drektora Ochrony Środowiska w Warszawie.

Pobierz Informacjię o zamieszczeniu decyzji.

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kuźma Beata
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-10-20 14:37:45
  • Informacja zaktualizowana przez: Kuźma Beata
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-01-13 14:23:14
  • Liczba odsłon: 1236
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1148508]

przewiń do góry