Pobierz Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Puszcza Mariańska obejmującego fragmenty wsi Radziwiłłów;

Pobierz Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Puszcza Mariańska dla fragmentu miejscowości Bartniki;
 

Pobierz Informację Wójta Gminy w sprawie podziału gminy Puszcza Mariańska na obwody głosowania;


Pobierz   taryfy opłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowe o odprowadzenie ścieków


Pobierz Informację dotyczącą spisu kontrolnego;


Pobierz Informację: Zasady bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym

 

I N F O R M A  C J A

 

 Zgodnie z Uchwałą  NR XXIII/115/2008 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 28.04.2008r. Gmina Puszcza Mariańska przystąpiła do realizacji projektu systemowego w ramach Poddziałania 7.1.1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki a lata 2007-2013.

W dniu 26 lutego 2009 roku został złożony kolejny wniosek o dofinansowanie realizacji projektu  EFS POKL – Program Aktywizacji Osób Bezrobotnych z Terenu Gminy Puszcza Mariańska „Szansa na pracę” do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie   ul. Jagiellońska 74.

Celem ogólnym projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej osób bezrobotnych, będących długotrwale klientami pomocy społecznej.

W ramach projektu zaplanowano zastosowanie instrumentów aktywnej integracji: aktywizacji zawodowej, edukacyjnej, zdrowotnej i społecznej, które będą realizowane przez pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puszczy Mariańskiej oraz psychologa, konsultanta d/s. poradnictwa zawodowego, wykonawców szkoleń zawodowych.

Zostanie wykorzystane narzędzie w postaci kontraktu socjalnego z 10 osobami długotrwale bezrobotnymi, korzystającymi z pomocy OPS.

Istotne jest:

-  stworzenie  grupy  samopomocowej osób bezrobotnych  

- zorganizowanie, sfinansowanie treningów umiejętności społecznych oraz warsztatów aktywnego poszukiwania pracy,

- przeszkolenie w zakresie technik komputerowych.

- sfinansowanie biletu na szkolenia i zajęcia praktyczne zawodu,

-  sfinansowanie badań w zakresie medycyny pracy,

przyuczenie do zawodu, przekwalifikowanie, podwyższenie kwalifikacji zawodowych.

 

 

 

Skład_Gminnej_Komisji_Wyborczej  w Puszczy Mariańskiej

 

Zmienniony SKład Gminnej Komisji Wyborczej w Puszczy Mariańskiej

 

Uchwała   Nr 4 Gminnej Komisji Wyborczej w Puszczy Mariańskiej z dnia

16 października 2006 r.

  strona 2 Uchwały Gminnej Komiji Wyborczej w Puszczy Mariańskiej

 

Obwieszczenie_Gminnej_Komisji_Wyborczej w Puszczy Mariańskiej z dnia 14 października 2006 r

 

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczejw puszczy Mariańskiej z dnia

19 października 2006 r.

 

Informacja Wójta Gminy Puszcza Mariańska o pracy obwodowych komisji wyborczych w Gminie Puszcza Mariańska

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kuźma Beata
  • Data udostępnienia w BIP: 2006-10-03 08:15:16
  • Informacja zaktualizowana przez: Kuźma Beata
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-03-29 12:40:45
  • Liczba odsłon: 1926
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1203330]

przewiń do góry