Nr Nazwa przetargu Osoba odpowiedzialna Czas
397 Zapytanie ofertowe na dowóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Puszczy Mariańskiej Kuźma Beata 2020-11-23
394 Ogłoszenie o przetargu - Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości na których znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe na terenie gminy Puszcza Mariańska Kuźma Beata 2020-11-20
396 Zadania 2 ? Nadzór inwestorski, w zakresie którego jest pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej, elektrycznej i elektroenergetycznej, (w podziale na części) na zadaniu inwestycyjnym pn. Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach Projektu? Przebudowa systemu grzewczego trzech budynków mieszkalnych, komunalnych, wielorodzinnych z termomodernizacją i Odnawialnymi Źródłami Energii w miejscowości Studzieniec Gmina Puszcza Mariańska?. Kuźma Beata 2020-10-30
395 Ogłoszenie o przetargu - Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Zator, Biernik - Stary Łajszczew oraz Budy Wolskie Kuźma Beata 2020-10-26
380 Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym oraz o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor w Referacie Finansowym nr2 Kuźma Beata 2020-06-22
373 Zaproszenie do złożenia oferty - wykonanie, dostarczenie i wydanie posiłków dla dzieci szkolnych i przedszkolnych Kuźma Beata 2019-12-16
332 Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2018 roku w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym Kuźma Beata 2018-04-24
314 Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres 3 lat działek rolnych stanowiących własność Gminy Puszcza Mariańska. Kuźma Beata 2017-09-22
313 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych działek stanowiących własność Gminy Puszcza Mariańska. Kuźma Beata 2017-09-22
306 Wykonywanie w okresie od 01.07.2017R. do 31.12.2017R. usług opiekuńczych zwykłych oraz usług specjalistycznych z zadań własnych gminy dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puszczy Mariańskiej, w miejscu zamieszkania podopiecznego. Kuźma Beata 2017-06-09
204 Wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji i rozbudowie oczyszczalni ścieków w miejscowości Bartniki. Kuźma Beata 2012-05-31
203 Wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji i rozbudowie oczyszczalni ścieków w miejscowości Bartniki. Kuźma Beata 2012-05-30
179 Na wykonywanie w okresie od 01.04.2011r. do 31.12.2011r. usług opiekuńczych zwykłych z zadań własnych gminy oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w tym specjalistycznych usług dla dzieci z autyzmem z zadań zleconych gminie dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puszczy Mariańskiej, w miejscu zamieszkania podopiecznego Kuźma Beata 2011-03-18
169 „Wykonywanie w roku 2011 usług opiekuńczych zwykłych z zadań własnych gminy oraz specjalistycznych usług opiekuńczych z zadań zleconych gminie na podstawie art.50 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 Nr 175 , poz. 1362 z późn. zm.) dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puszczy Mariańskiej, w miejscu zamieszkania podopiecznego Kuźma Beata 2010-12-17

[Liczba odsłon: 719769]

przewiń do góry