Kadencja 2018 -2023

Oświadczenia majątkowe składane na początek kadencji 2018 - 2023.

Pobierz
Oświadczenie majątkowe Wandy Badełek;
Pobierz Oświadczenie majątkowe Marii Bobrowskiej ;
Pobierz
Oświadczenie majątkowe Krzysztofa Boryny;
Pobierz Oświadczenie majątkowe Zbigniewa Brzezickiego;
Pobierz Oświadczenie majątkowe Anety Gędziarskiej;
Pobierz korektę oświadczenia majątkowego Anety Gędziarskiej;
Pobierz
Oświadczenie majątkowe Agaty Grzejszczak;
Pobierz Oświadczenie majątkowe Andrzeja Jędrzejewskiego;
Pobierz korektę oświadczenia majątkowego Andrzeja Jędrzejewskiego;
Pobierz Oświadczenie majątkowe Joanny Lis;
Pobierz Oświadczenie majątkowe Macieja Obłękowskiego;
Pobierz Oświadczenie majątkowe Wiesława Pietrasa;
Pobierz korektę oświadczenia majątkowego Wiesława Pietrasa;
Pobierz Oświadczenie majątkowe Wiesława Popłońskiego;
Pobierz Oświadczenie majątkowe Wacława Seligi;
Pobierz Oświadczenie majątkowe Krzysztofa Sobczyka;
Pobierz korektę oświadczenia majątkowego Krzysztofa Sobczyka; 
Pobierz Oświadczenie majątkowe Sławomira Stopińskiego ;
Pobierz
Oświadczenie majątkowe Iwony Wach;

Oświadczenia majątkowe składane na dzień 31.12.2018 roku;

Pobierz
Oświadczenie majątkowe Wandy Badełek
Pobierz Oświadczenie majątkowe Marii Bobrowskiej ;
Pobierz Oświadczenie majątkowe Krzysztofa Boryny;
Pobierz Oświadczenie majątkowe Anety Gędziarskiej;
Pobierz Oświadczenie majątkowe Agaty Grzejszczak;
Pobierz Oświadczenie majątkowe Zbigniewa Brzezickiego;
Pobierz Oświadczenie majątkowe Andrzeja Jędrzejewskiego;
Pobierz Oświadczenie majątkowe Joanny Lis;
Pobierz Oświadczenie majątkowe Macieja Obłękowskiego;
Pobierz Oświadczenie majątkowe Wiesława Pietrasa;
Pobierz Oświadczenie majątkowe Wiesława Popłońskiego;
Pobierz Oświadczenie majątkowe Wacława Seligi;
Pobierz Oświadczenie majątkowe Krzysztofa Sobczyka;
Pobierz Oświadczenie majątkowe Sławomira Stopińskiego ;
Pobierz Oświadczenie majątkowe Iwony Wach;

Oświadczenia majątkowe składane na dzień 31.12.2019 roku;

Pobierz Oświadczenie majątkowe Wandy Badełek

Pobierz Oświadczenie majątkowe Anety Gędziarskiej;

Pobierz Oświadczenie majątkowe Wacława Seligi;

Pobierz Oświadczenie majątkowe Macieja Obłękowskiego;

Pobierz Oświadczenie majątkowe Joanny Lis;

Pobierz Oświadczenie majątkowe Sławomira Stopińskiego;

Pobierz Oświadczenie majątkowe Andrzeja Jędrzejewskiego;

Pobierz Oświadczenie majątkowe Iwony Wach;

Pobierz Oświadczenie majątkowe Zbigniewa Brzezickiego;

Pobierz Oświadczenie majątkowe Agaty Grzejszczak;

Pobierz Oświadczenie majątkowe Wiesława Pietrasa;

Pobierz Oświadczenie majątkowe Wiesława Popłońskiego;

Pobierz Oświadczenie majątkowe Krzysztofa Boryny;

Pobierz Oświadczenie majątkowe Marii Bobrowskiej;

Pobierz Oświadczenie majątkowe Krzysztofa Sobczyka;

 

 

 

 

 

 

Kadencja 2014 -2018

 

 

 

Oświadczenia majątkowe składane na koniec kadencji 2014 - 2018.

Pobierz Oświadczenie majątkowe Macieja Obłękowskiego;
Pobierz Oświadczenie majątkowe Wandy Badełek;
Pobierz Oświadczenie majątkowe Marii Bobrowskiej ;
Pobierz Oświadczenie majątkowe Zbigniewa Brzezickiego;
Pobierz Oświadczenie majątkowe Andrzeja Domagały;
Pobierz Oświadczenie majątkowe Henryki Gawart;
Pobierz Oświadczenie majątkowe Jerzego Guzik;
Pobierz Oświadczenie majątkowe Dariusza Kolińskiego;
Pobierz Oświadczenie majątkowe Jerzego Ładyńskiego;
Pobierz Oświadczenie majątkowe Grażyny Niewiadomskiej;
Pobierz Oświadczenie majątkowe Wiesława Popłońskiego;
Pobierz Oświadczenie majątkowe Wiktora Szymańskiego;
Pobierz Oświadczenie majątkowe Iwony Wach;
Pobierz Oświadczenie majątkowe Bogusława Żyniewicza;
 

Oświadczenia majątkowe radnych za rok 2017

Pobierz Oświadczenie majątkowe Wandy Badełek;
Pobierz Oświadczenie majątkowe Marii Bobrowskiej;
Pobierz Oświadczenie majątkowe Zbigniewa Brzezickiego;
Pobierz Oświadczenie majątkowe Andrzeja Domagały; 
Pobierz Oświadczenie majątkowe Henryki Gawart;
Pobierz Oświadczenie majątkowe Jerzego Guzik;
Pobierz Oświadczenie majątkowe Dariusza Kolińskiego;
Pobierz Oświadczenie majątkowe Jerzego Ładyńskiego;
Pobierz Oświadczenie majątkowe Grażyny Niewiadomskiej;
Pobierz Oświadczenie majątkowe Macieja Obłękowskiego;
Pobierz Oświadczenie majątkowe Wiesława Popłońskiego;
Pobierz Oświadczenie majątkowe Wiktora Szymańskiego;
Pobierz Oświadczenie majątkowe Iwony Wach;
Pobierz Oświadczenie majątkowe Bogusława Żyniewicza;

 

Oświadczenia majątkowe składane za rok 2016

Pobierz oświadczenie majątkowe Henryka Cebuli;
Pobierz oświadczenie majątkowe Wandy Badełek;
Pobierz oświadczenie majątkowe Marii Bobrowskiej;
Pobierz oświadczenie majątkowe Zbigniewa Brzezickiego;
Pobierz oświadczenie majątkowe Andrzeja Domagały;
Pobierz wyjaśnienie dot. oświadczenia majątkowego za 2016 rok;
Pobierz oświadczenie majątkowe Henryki Gawart;
Pobierz oświadczenie majątkowe Jerzego Guzik;
Pobierz oświadczenie majątkowe Dariusza Kolińskiego;
Pobierz oświadczenie majątkowe Jerzego Ładyńskiego;
Pobierz oświadczenie majątkowe Grażyny Niewiadomskiej;
Pobierz oświadczenie majątkowe Macieja Obłękowskiego;
Pobierz oświadczenie majątkowe Wiesława Popłońskiego;
Pobierz oświadczenie majątkowe Wiktora Szymańskiego;
Pobierz oświadczenie majątkowe Iwony Wach;
Pobierz oświadczenie majątkowe Bogusława Żyniewicza;

 

 

Oświadczenia majątkowe składane za rok 2015

Pobierz oświadczenie majątkowe Henryka Cebuli;
Pobierz oświadczenie majątkowe Wandy Badełek;
Pobierz oświadczenie majątkowe Marii Bobrowskiej;
Pobierz oświadczenie majątkowe Zbigniewa Brzezickiego;
Pobierz oświadczenie majątkowe Andrzeja Domagały;
Pobierz oświadczenie majątkowe Henryki Gawart;
Pobierz oświadczenie majątkowe Jerzego Guzik;
Pobierz oświadczenie majątkowe Dariusza Kolińskiego;
Pobierz oświadczenie majątkowe Jerzego Ładyńskiego;
Pobierz oświadczenie majątkowe Grażyny Niewiadomskiej;
Pobierz Korektę oświadczenia majątkowego Grażyny Niewiadomskiej;
Pobierz oświadczenie majątkowe Macieja Obłękowskiego;
Pobierz oświadczenie majątkowe Wiesława Popłońskiego;
Pobierz oświadczenie majątkowe Wiktora Szymańskiego;
Pobierz oświadczenie majątkowe Iwony Wach;
Pobierz oświadczenie majątkowe Bogusława Żyniewicza;

 

 

Oświadczenia majątkowe składane za rok 2014 

Pobierz oświadczenie majątkowe Henryka Cebuli;
Pobierz oświadczenie majątkowe Wandy Badałek;
Pobierz oświadczenie majątkowe Marii Bobrowskiej;
Pobierz  oświadczenie majątkowe Zbigniewa Brzezickiego;
Pobierz oświadczenie majątkowe Andrzeja Domagały;
Pobierz  oświadczenie majątkowe Henryki Gawart;
Pobierz oświadczenie majątkowe Jerzego Guzik;
Pobierz oświadczenie majątkowe Dariusza Kolińskiego;
Pobierz  oświadczenie majątkowe Jerzego Ładynskiego;
Pobierz oświadczenie majątkowe Grażyny Niewiadomskiej;
Pobierz oświadczenie majątkowe Macieja Obłękowskiego;
Pobierz oświadczenie majątkowe Wiesława Popłońskiego;
Pobierz oświadczenie majątkowe Wiktora Szymańskiego;
Pobierz oświadczenie majątkowe Iwony Wach;
Pobierz Korektę oświadczenia majątkowego Iwony Wach;
Pobierz oświadczenie majątkowe Bogusława Żyniewicza;

 

 

Oświadczenia majątkowe składane z chwila objęcia stanowiska radnego gminy

Pobierz oświadczenie majątkowe Wandy Badełek;
Pobierz oświadczenie majtkowe Marii Bobrowskiej;
Pobierz oświadczenie majątkowe Zbigniewa Brzezickiego;
Pobierz oświadczenie majątkowe Andrzeja Domagały;
Pobierz oświadczenie majątkowe Henryki Gawart;
Pobierz oświadczenie majątkowe Jerzego Guzik;
Pobierz oświadczenie majątkowe Dariusza Kolińskiego;
Pobierz oświadczenie majątkowe Jerzego Ładyńskiego;
Pobierz oświadczenie majątkowe Grażyny Niewiadomskiej;
Pobierz oświadczenie majątkowe Macieja Obłękowskiego;
Pobierz oświadczenie majątkowe Wiesława Popłońskiego;
Pobierz oświadczenie majątkowe Wiktora Szymańskiego;
Pobierz oświadczenie majątkowe Iwony Wach;
Pobierz oświadczenie majątkowe Bogusława Żyniewicza;

Kadencja 2010-2014

 

Przewodniczący Rady Gminy - Zbigniew Brzezicki

Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Gminy:

Pobierz Oświadczenie majątkowe złożone w związku z rozpoczęciem kadencji;

Pobierz Oświadczenie majątkowe za 2010 rok;

Pobierz Oświadczenie majątkowe za 2011 rok;

Pobierz oświadczenie majątkowe za 2012 rok;
Pobierz oświadczenie majątkowe za 2013 rok;

Pobierz oświadczenie majątkowe składane na koniec kadencji 2010-2014;

 


 

 

 

Rada Gminy Kadencja 2010-2014

Oświadczenia majątkowe radnych składane z chwilą objęcia funkcji radnego

Pobierz oświadczenie majątkowe Wandy Badełek;

Pobierz oświadczenie majątkowe Marii Bobrowskiej;

Pobierz oświadczenie majątkowe Henryka Cebuli;

Pobierz oświadczenie majątkowe Andrzeja Domagały;

Pobierz oświadczenie majątkowe Henryki Gawart;

Pobierz oświadczenie majątkowe Jerzego Guzika;

Pobierz oświadczenie majątkowe Jerzego Ładyńskiego;

Pobierz oświadczenie majątkowe Grażyny Niewiadomskiej;

Pobierz oświadczenie majątkowe Macieja Obłękowskiego;

Pobierz oświadczenie majątkowe Wiesława Popłońskiego;

Pobierz oświadczenie majątkowe Leszka Słupskiego;

Pobierz oświadczenie majątkowe Doroty Wójcickiej;

Pobierz oświadczenie majątkowe Wioletty Zabłockiej;

Pobierz oświadczenie majątkowe Bogusława Żyniewicza

 

Oświadczenia majątkowe radnych za 2010 rok

Pobierz oświadczenie majątkowe Wandy Badełek;

Pobierz oświadczenie majątkowe Marii Bobrowskiej;

Pobierz oświadczenie majątkowe Henryka Cebuli;

Pobierz oświadczenie majątkowe Andrzeja Domagały;

Pobierz oświadczenie majątkowe Henryka Gawart

Pobierz oświadczenie majątkowe Jerzego Guzika;

Pobierz oświadczenie majątkowe Jerzego Ładyńskiego;

Pobierz   oświadczenie majątkowe Grażyny Niewiadomskiej;

Pobierz   oświadczenie majątkowe Macieja Obłękowskiego;

Pobierz oświadczenie majątkowe Wiesława Popłońsiekgo;

Pobierz oświadczenie majątkowe Leszka Słupskiego;

Pobierz oświadczenie majątkowe Doroty Wójcickiej;

Pobierz oświadczenie majątkowe Wioletty Zabłockiej;

Pobierz oświadczenie majątkowe Bogusława Żyniewicza

 

Oświadczenia majątkowe radnych za 2011 rok

Pobierz oświadczenie majątkowe Wandy Badełek;

Pobierz oświadczenie majątkowe Marii Bobrowskiej;

Pobierz oświadczenie majątkowe Henryka Cebuli:

Pobierz oświadczenie majątkowe Andrzeja Domagały;

Pobierz oświadczenie majątkowe Henryki Gawart;

Pobierz oświadczenie majątkowe Jerzego Guzik;

Pobierz oświadczenie majątkowe Jerzego Ładyńskiego;

Pobierz oświadczenie majątkowe Grażyny Niewiadomskiej;

Pobierz oświadczenie majątkowe Macieja Obłękowskiego;

Pobierz oświadczenie majątkowe Wiesława Popłońskiego;

Pobierz oświadczenie majątkowe Leszka Słupskiego;

Pobierz oświadczenie majątkowe Doroty Wójcickiej;

Pobierz oświadczenie majątkowe Wioletty Zabłockiej;

Pobierz oświadczenie majątkowe Bogusława Żyniewicza;

 

Oświadczenia majątkowe radnych za 2012 rok

Pobierz oświadczenie majątkowe Wandy Badełek;
Pobierz oświadczenie majątkowe Marii Bobrowskiej;
Pobierz oświadczenie majątkowe Henryka Cebuli;
Pobierz oświadczenie majątkowe Andrzeja Domagały;
Pobierz oświadczenie majątkowe Henryki Gawart;
Pobierz oświadczenie majątkowe Jerzego Guzika;
Pobierz oświadczenie majątkowe Jerzego Ładyńskiego;
Pobierz oświadczenie majątkowe Grażyny Niewiadomskiej;
Pobierz oświadczenie majątkowe Macieja Obłękowskiego;
Pobierz oświadczenie majątkowe Wiesława Popłońskiego;
Pobierz oświadczenie majątkowe Leszka Słupskiego;
Pobierz oświadczenie majątkowe Doroty Wójcickiej;
Pobierz oświadczenie majątkowe Wioletty Ziemlińskiej;
Pobierz oświadczenie majątkowe Bogusława Żyniewicza.

Oświadczenia majątkowe radnych za 2013 rok

Pobierz oświadczenie majątkowe Wandy Badełek
Pobierz oświadczenie majątkowe Marii Bobrowskiej;
Pobierz oświadczenie majątkowe Henryka Cebuli;
Pobierz oświadczenie majątkowe Andrzeja Domagały;
Pobierz oświadczenie majątkowe Henryki Gawart;
Pobierz oświadczenie majątkowe Jerzego Guzika;
Pobierz oświadczenie majątkowe Jerzego Ładyńskiego;
Pobierz oświadczenie majątkowe Grażyny Niewiadomskiej;
Pobierz oświadczenie majątkowe Macieja Obłękowskiego;
Pobierz oświadczenie majątkowe Wiesława Popłońskiego;
Pobierz oświadczenie majątkowe Leszka Słupskiego;
Pobierz oświadczenie majątkowe Doroty Wójcickiej;
Pobierz oświadczenie majątkowe Wioletty Ziemlińskiej;
Pobierz oświadczenie majątkowe Bogusława Żyniewicza;

 

Oświadczenia majątkowe radnych składane na zakończenie kadencji 2010 - 2014;

Pobierz oświadczenie majatkowe p. Wandy Badełek;
Pobierz oświadczenie majątkowe p. Henryki Gawart;                                                                                           Pobierz oświdczenie majątkowe p. Jerzego Guzika;                                                                                        Pobierz oświadczenie majatkowe p. Grażyny Niewiadomskiej;                                                                     Pobierz oświadczenie majątkowe p. Wiesława Popłońskiego;                                                                         Pobierz oświadczenie majątkowe p. Jerzego Ładyńskiego;                

Pobierz oświadczenie majątkowe p. Bogusława Żyniewicza;                                                                           Pobierz oświadczenie majątkowe p. Henryka Cebula;                                                                             

Pobierz oświadczenie majątkowe p. Leszka Słupskiego;                                                                                       Pobierz oświadczenie majątkowe p. Macieja Obłękowskiego;                                                                             Pobierz oświadczenie majątkowe p. Marii Bobrowskiej;                                                                                   Pobierz oświadczenie majątkowe p. Andrzeja Domagały;                                                                            Pobierz oświadczenie majątkowe p. Doroty Wójcickiej;                                                                                        Pobierz oświadczenie majątkowe p. Wioletty Ziemlińskiej;

 

Przewodniczacy   Rad y  Gminy Henryk Cebula; 

oswiadczenie   majatkowe za 2004 r.  Pana Henryka Cebuli 

Oswiadczenie_majatkowe Pana Henryka Cebuli za 2005 rok

Oświadczenie_majątkowe Pana Henryka Cebuli składane na początku kadencji 2006-2010;

Oświadczenie majątkowe Pana Henryka Cebuli za 2006 rok;

Oświadczenie  majątkowe Pana Henryka Cebuli za 2007 rok;

Oświadczenie majatkowe Pana Henryka Cebuli za 2008 rok;

Oświadczenie majątkowe Pana Henryka Cebuli za 2009 rok;

Oświadczenie majątkowe Pana Henryka Cebuli na zakończenie kadencji.

Radni

WandaBadelek

ZbigniewBrzezicki

MalgorzataAbramska

RyszardFigarski

RomanFilipek

RyszardKalinowski  

HenrykaGawart

Ladynski_Jerzy

Krzysztof_Matusiak

Kazimierz_Sadowski

Maciej_Oblekowski

Zofia_Wojcicka

Boguslaw_Zyniewicz

Jacek_Zablocki  

 

Oświadczenia majatkowe radnych za 2004 rok:

pobierz oświadczenie majatkowe Małgorzaty Aramskiej;

pobierz oświadczenie majatkowe Wandy Badełek;

pobierz oświadczenie majątkowe Romana Filipka;

pobierz oświadczenie majatkowe Zbigniewa Brzezickiego;

pobierz - korektę oświadczenia majątkowego Pana Z. Brzezickiego;

pobierz oświadczenie majątkowe Ryszarda Figarskiego;

pobierz oświadczenie majątkowe Henryki Gawart;

pobierz oświadczenie majątkowe Jezrzego Ładyńskiego;

pobierz oświadczenie majątkowe Krzysztofa Matusiak;

pobierz oświadczenie majatkowe Macieja Obłękowskiego;

pobierz oswiadczenie majątkowe Ryszarda Kalinowskiego;

pobierz - korektę oświadczenia majątkowego Pana R. Kalinowskiego;

pobierz oświadczenie majątkowe Kazimierza Sadowskiego;

pobierz oświadczenie majątkowe Zofii Wójcickiej;

pobierz oświadczenie majątkowe Bogusława Żyniewicza.

 

Oświadczenia majątkowe radnych za 2005 rok:

pobierz oświadczenie majątkowe Małgorzaty Abramskiej;

pobierz oświadczenie majątkowe Wandy Badełek;

pobierz oświadczenie majątkowe Romana Filipka;

pobierz oświadczenie majątkowe Zbigniewa Brzezickiego;

pobierz oświadczenie majątkowe Ryszarda Figarskiego;

pobierz oświadczenie majątkowe Henryki Gawart;

pobierz oświadczenie majątkowe Jerzego Ładyńskiego;

pobierz oświadczenie majątkowe Krzysztofa Matusiaka;

pobierz oświadczenie majątkowe Macieja Obłękowskiego;

pobierz oswiadczenie majątkowe Ryszarda Kalinowskiego;

pobierz oświadczenie majątkowe Kazimierza Sadowskiego;

pobierz oświadczenie majątkowe składane z dniem objęcia funkcji radnego -

Wiktora Szymańskiego;

pobierz oświadczenie majątkowe Wiktora Szymańskiego;

pobierz oświadczenie majątkowe Zofii Wójcickiej;

pobierz oświadczenie majątkowe Bogusława Żyniewicza;

 

Oświadczenia majatkowe składane na koniec kadencji 2002 - 2006

pobierz oświadczenie majatkowe Małgorzaty Abramskiej;

pobierz oświadczenie majątkowe Wandy Badełek;

pobierz oświadczenie majątkowe Romana Filipka;

pobierz oświadczenie majątkowe Zbigniewa Brzezickiego:

pobierz oświadczenie majątkowe Ryszarda Figarskiego; 

pobierz oświadczenie majątkowe Henryki Gawart;

pobierz oświadczenie majątkowe Jerzego Ładyńskiego;

pobierz oświadczenie majątkowe Krzysztofa Matusiaka;

pobierz oświadczenie majatkowe Macieja Obłękowskiego;

pobierz oświadczenie majątkowe Ryszarda Kalinowskiego;

pobierz  oświadczenie majątkowe  Kazimierz Sadowskiego;

pobierz oświadczenie majątkowe Wiktora Szymańskiego;

pobierz oświadczenie majątkowe Zofii Wójcickiej; 

pobierz oświadczenie majątkowe Bogusława Żyniewicza

 

Oświadczenia majątkowe radnych składane z chwilą objęcia funkcji radnego;

pobierz oświadczenie majątkowe Małgorzaty Abramskiej;

pobierz oświadczenie majątkowe Wandy Badełek;

pobierz oświadczenie majątkowe Violetty Antoszewskiej;

pobierz oświadczenie majątkowe Andrzeja Baranowskiego;

pobierz oświadczenie majątkowe Zbigniewa Brzezickiego;

pobierz oświadczenie majątkowe Romana Filipka;

pobierz oświadczenie majątkowe Henryki Gawart;

pobierz oświadczenie majątkowe Jerzego Guzika;

pobierz oświadczenie majątkowe Jerzego Ładyńskiego;

pobierz oswiadczenie majątkowe Grażyny Niewiadomskiej;

pobierz oświadczenie majątkowe Macieja Obłękowskiego;

pobierz oświadczenie majatkowe Wiesława Połońskiego;

pobierz oświadczenie majątkowe Wiktora Szymańskiego;

pobierz oświadczenie majątkowe Bogusława Żyniewicza;

 

Oświadczenia majątkowe radnych za 2006 rok

pobierz oświadczenie majątkowe Małgorzaty Abramskiej;

pobierz oświadczenie majątkowe Violetty Antoszewskiej;

pobierz oświadczenie majątkowe Wandy Badełek;

pobierz oświadczenie majątkowe Romana Filipka;

pobierz oświadczenie majątkowe Andrzeja Baranowskiego;

pobierz oświadczenie majątkowe Zbigniewa Brzezickiego;

pobierz oświadczenie majątkowe Henryki Gawart;

pobierz oświadczenie majątkowe Jerzego Guzika;

pobierz oświadczenie majątkowe Jerzego Ładyńskiego;

pobierz oświadczenie majątkowe Grażyny Niewiadomskiej;

pobierz oświadczenie majątkowe Macieja Obłękowskiego;

pobierz oświadczenie majątkowe Wiesława Popłońskiego;

pobierz oświadczenie majatkowe Wiktora Szymańskiego;

pobierz oświadczenie majatkowe Bogdana Żyniewicza;

 

Oświadczenia majątkowe radnych za 2007 rok

pobierz  oświadczenie majątkowe Małgorzaty Abramskiej;

pobierz  oświadczenie majątkowe Violetty Antoszewskiej;

pobierz oświadczenie majątkowe Wandy Badełek;

pobierz oświadczenie majątkowe Zbigniewa Brzezickiego;

pobierz oświadczenie majątkowe Andrzeja Baranowskiego; 

pobierz  oświadczenie majatkowe Romana Filipka;

pobierz  oświadczenie majątkowe Henryki Gawart;

pobierz  oświadczenie majątkowe Jerzego Guzika;

pobierz oświadczenie majątkowe Jerzego Ładyńskiego;

pobierz oświadczenie majątkowe Grażyny Niewiadomskiej;

pobierz oświadczenie majątkowe Macieja Obłękowskiego;

pobierz oświadczenie majątkowe Wiesława Popłońskiego;

pobierz  oświadczenie majatkowe Wiktora Szymańskiego;

pobierz  oświadczenie majatkowe Bogdana Żyniewicza;

 

Oświadczenia majatkowe radnych za 2008 rok

pobierz oświadczenie majątkowe Małgorzaty Abramskiej;

pobierz oświadczenie majątkowe Violetty Antoszewskiej;

pobierz oświadczenie majątkowe Wandy Badełek;

pobierz oświadczenie majątkowe Andrzeja Baranowskiego;

pobierz oświadczenie majątkowe Zbigniewa Brzezickiego;

pobierz oświadczenie majątkowe Romana Filipka;

pobierz oświadczenie majątkowe Henryki Gawart;

pobierz oświadczenie majątkowe Jerzego Guzik;

pobierz oświadczenie majątkowe Jerzego Ładyńskiego;

pobierz oświadczenie majątkowe Grażyny Niewiadomskiej;

pobierz oświadczenie majątkowe Macieja Obłękowskiego;

pobierz oświadczenie majątkowe Wiesława Popłońskiego;

pobierz oświadczenie majątkowe Wiktora Szymańskiego;

pobierz oświadczenie majatkowe Bogdana Żyniewicza

 

Oświadczenia majątkowe radnych za 2009 rok

Pobierz oświadczenie majątkowe Violetty Antoszewskiej;

Pobierz oświadcznnie majatkowe Małgorzaty Abramskiej;

Pobierz oświadczenie majątkowe Wandy Badełek;

Pobierz oświadczenie majątkowe Andrzeja Baranowskiego;

Pobierz oświadczenie majątkowe Zbigniewa Brzerzickiego;

Pobierz oświadczenie majątkowe Romana Filipka;

Pobierz oświadczenie majątkowe Henryki Gawart;

Pobierz oświadczenie majątkowe Jerzeego Guzika;

Pobierz oswiadczenie majątkowe Jerzego Ładyńskiego;

Pobierz oświadczenie majątkowe Grażyny Niewiadomskiej;

Pobierz oświadczenie majątkowe Macieja Obłekowskiego;

Pobierz oświadczenie majątkowe Wiesława Popłońskiego;

Pobierz oświadczenie majątkowe Wiktora Szymańskiego;

Pobierz oświadczenie majątkowe Bogdana Żyniewicza;

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kuźma Beata
  • Data udostępnienia w BIP: 2004-06-03 13:50:34
  • Informacja zaktualizowana przez: Kuźma Beata
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-07-30 14:08:39
  • Liczba odsłon: 2991
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 719784]

przewiń do góry